• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2015

שהתקיימה ביום שלישי, ג' טבת תשע"ו (15/12/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, אליעזר רודריג , ישראל אזולאי, נעה רויטל.

לא משתתפים: ישראל ברמסון, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, גיא עשת.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר היום: 1. מינוי נציגי הרשות המקומית בועדה למינוי רב.

2. הקמת שלט הכוונה לעסקים בכיכר ה"מאוחדת"

3. מינוי מנהל מח' שפע

4. שמירה במוס"ח

סע' 1: מינוי נציגי הרשות המקומית בועדה למינוי רב

מוצע למנות את אריה סוד וברמסון ישראל כנציגי הרשות המקומית בועדה למינוי רב.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 24/2015 מיום 15/12/2015

הוחלט למנות את אריה סוד וברמסון ישראל כנציגי הרשות המקומית בועדה למינוי רב.

סע' 2: הקמת שלט הכוונה לעסקים בכיכר ה"מאוחדת"

זרמון שהעלה את הנושא, לא הגיע – הנושא יורד מסדר היום

סע' 3: מינוי מנהל מח' שפע

ברמסון שהעלה את הנושא לסדר היום לא הגיע - הנושא יורד מסדר היום

סע' 4: שמירה במוס"ח

ישראל אזולאי: מציע לדחות את הדיון בנושא עד לאחר שראש המועצה יזמן ויפרסם את ישיבות המועצה בהתאם להחלטת המועצה.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד