• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 6/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  שלא מן המנין מס' 6/2016

שהתקיימה ביום רביעי, כ' אדר ב'  תשע"ו , 30 במרץ 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:           1. אישור שכר בכירים לממלא מקום מהנדס המועצה – יצחק קטורזה;

                         2. אישור תברי"ם;

                         3. עדכון רכישת דחסנית חדשה וועדת הנצחה.

 

סע' 1: אישור שכר בכירים לממלא מקום מהנדס המועצה – יצחק קטורזה

שולי שמעון:       מציע לאשר למר יצחק קטורזה שיועסק כממלא מקום מהנדס המועצה במשרה מלאה ב- 70% משכר בכירים, דרגה 2, טבלה שכר ב'.             

 

ישראל ברמסון:  מציע לאשר את ההעסקה בשכר הבכירים ל-3 חודשים בלבד שבמהלכן יתפרסם מכרז והמשרה תאוייש באופן קבוע.

 

הצבעה:   בעד – פה אחד

                          

הוחלט לאשר למר יצחק קטורזה שיועסק כממלא מקום מהנדס המועצה במשרה מלאה ב-  70% משכר בכירים, דרגה 2 טבלת שכר ב'.

ההעסקה בשכר הבכירים מאושרת ל- 3 חודשים בלבד, שבמהלכן יתפרסם מכרז והמשרה תאוייש באופן קבוע.

 

סע' 2: אישור תברי"ם

                         תב"ר 963 – פיס – שיפוץ מבנה פיס לצורך שינוי ייעוד לספריה 280,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר

אליעזר רודריג:  מציע לא לאשר את התב"ר משום שהמבנה הזה שימש בעבר את סניף "אריאל" שפונה משום זמנית לטובת בי"ס "אלוני ממרא" בגלל מחסור בכיתות. הובטח לתנועת "אריאל" שהם יחזרו לשם כשבעיית הכיתות תיפתר.

                         עתה, עם השלמת בינוי הכיתות החדשות, סניף "אריאל" צריך לשוב למבנה הזה כפי שהובטח וכפי שוועד ההורים של תנועת "אריאל" דורשים.

                         בקשתי כחבר בהנהלת המתנ"ס להיפגש ולדון על כך עם מנהלת המתנ"ס ומנהלת יח' הנוער, אך הן התעלמו ממני עפ"י הוראת ראש המועצה.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

               הצעת רודריג : בעד  - 5 (אליעזר, ברמסון, אזולאי, גיא, נעה)

                       הצעת אליעזר התקבלה

 

       הוחלט לא לאשר את תב"ר 963 – שיפוץ מבנה פיס לצורך שינוי יעוד לספריה.

 

                         תב"ר 962 – שיכון-השלמת פיתוח שכונת מורדות האולפנא – 11,403,000 ₪

 

                         מלאכי מציג מכתב ממנכ"ל החכ"ל מיום 30/3/2016 המאשר כי במקרה שיהיה צורך, החכ"ל תישא בהשלמת מימון עבודות הפיתוח, מעבר לכספי התב"ר של משרד השיכון.

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר לאור מכתבו של מנכ"ל החכ"ל. זה נותן מענה לשאלתכם בקשר למצ'ינג.

נעה רויטל:         מציעה לפעול בהתאם להחלטת המועצה מלפני כשבועיים, לשמוע את חוו"ד יועמ"ש משרד הבינוי המממן את התב"ר ואם הוא יאשר שההליך בענין זה תקין, אז נתמוך בכך.

יוסי זרמון:        מציע לקיים פגישה – חברי המועצה, יחד עם נציג הדיירים ונציג משרד הבינוי ונדון בנושא הזה עד שיצא "עשן לבן" ונמצא פתרונות מוסכמים.

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את אישור התב"ר עד למימוש החלטת המועצה מלפני כשבועיים, להיפגש עם יועמ"ש משרד הבינוי ומשרד הפנים בנושא התב"ר והמכרז להשלמת פיתוח שכונת המדורגים.

                         ההסכמה הפתאומית של החכ"ל ליטול אחריות למימון המצ'ינג לתב"ר, כפי שעולה ממכתבו של אלון יוניאן שהוגש בפנינו עתה, נראית תמוהה ובעייתית ולא מתיישבת עם קביעתם של מנכ"ל החכ"ל  ויועהמ"ש המועצה עד כה, כי האחריות למימוש המצ'ינג חלה על המועצה. לא ברור באיזה סמכות מנכ"ל החכ"ל מחליט על דעת עצמו, ללא אישור הדירקטוריון, התחייבות כספית כה כבדה שלא ברור כלל אם יש לה כיסוי.

מלאכי לוינגר:    אני מוריד נושא זה מסדר היום ולא מעלה את ההצעות להצבעה.

                            מודיע, כי בהתאם להצעת זרמון, אזמן אתכם בשבוע הבא למפגש כדי לדון בנושא זה, יחד עם נציגי הדיירים והיועהמ"ש.

                         אבקש להעביר אלי עד תחילת שבוע הבא, שאלות והערות כדי שבמפגש ינתנו תשובות.

                         אם התשובות יספקו אתכם, נוכל להצביע ולאשר את התב"ר ולהתקדם בפרוייקט הזה.

ישראל ברמסון:  אנו דורשים להמשיך את הדיון ולקיים הצבעה על ההצעות שהועלו במהלך הדיון ואתה לא יכול להוריד את הנושא מסדר היום.

 

הצבעה: הצעת ברמסון : בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, אליעזר, גיא, נעה)

                   מלאכי, סוד, סטס, זרמון לא משתתפים בהצבעה

                                     הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לדחות את הדיון באישור תב"ר 962 עד למימוש החלטת המועצה להיפגש עם יועמ"ש משרד הבינוי ומשרד הפנים בנושא התב"ר והמכרז להשלמת פיתוח תשתיות שכונת המדורגים.

 

 

תב"ר 961 – תחבורה – הסדרת דרך גישה לבי"ס ואשכול גנים ר. ממרא – 914,908 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר  שנועד לפתור בעיה בטיחותית ברח' טבנקין ואסור לנו לדחות זאת אפילו ביום אחד.

 

 

 

ישראל ברמסון: מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה:

1.       עד שנקבל הסברים מדוע העבודה הזו לא בוצעה, אחרי שאישרנו אותה לפני למעלה משנה באמצעות תב"ר אחר בסך 1.6 מלש"ח ולאחר שועדת מכרזים בחרה לפני כשנה קבלן זוכה "שם אור" לביצוע העבודה.

2.       עד שיגיעו להסדר ופתרון עם השכנים שמתנגדים לפרוייקט בטענה שזה יפגע באיכות חייהם.

 

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, רודריג, נעה)

                                        הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 961

1.       עד לקבלת הסברים מדוע לא בוצעה העבודה לאחר אישור של לפני למעלה משנה באמצעות תב"ר בסך 1.6 מלש"ח ולאחר שועדת מכרזים בחרה לפני כשנה קבלן זוכה "שם אור" לביצוע הפרוייט.

2.       עד שיגיעו להסדר ופתרון עם השכנים שמתנגדים לפרוייקט בטענה שזה יפגע באיכות חייהם.

 

                         תב"ר 959 רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה 2,200,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר שנודע לפיתוח המפרדה והכיכרות ב"דרך הבנים".

ישראל ברמסון: מציע לא לאשר את התב"ר:

(א)    משום שלא נתנו לנו הסבר לגביו;

(ב)    משום שלא שיתפו אותנו בקביעת הרעיונות וסדרי עדיפויות בהתאם להנחיות משרד הפנים

(ג)      משום שלא נקבע מנגנון למעקב ווידוא שכספי התב"ר יועברו ליעד שהחלטנו עליו ולא למקום אחר, כפי שנהוג פה.

 

 

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, רודריג, נעה)

                                    הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לא לאשר תב"ר מס' 961

(א) משום שלא ניתן הסבר לגביו

 (ב) משום שלא שותפו בקביעת הרעיונות וסדרי עדיפויות בהתאם להנחיות משרד הפנים

(ג) משום שלא נקבע מנגנון למעקב ופיתוח ווידוא שכספי התב"ר יועברו ליעד שהוחלט עליו ולא למקום אחר.

 

 

 

 

 

                        

תב"ר 957 – פנים – ר"מ – שיקום ושיפור תשתיות/תעלת בטחון 2015 – 1,200,000 ₪                                                                   

ברמסון:             מציע לדחות את הדיון בתב"ר

(1)     משום שלא ניתן הסבר כנדרש ולא שיתפו אותנו בגיבוש הרעיון וקביעת סדרי עדיפות בהתאם להוראות משרד הפנים ;

(2)     משום שלא נקבע  מנגנון לבקרה ווידוא שכספי התב"רים ובמיוחד תב"ר כמו זה, שמנוסח באופן כללי ולא ממוקד, יועברו ליעד שהחלטנו עליו ולא למקום אחר כפי שנהוג פה.

 

מדובר פה בענין עקרוני. באופן שיטתי מסתירים מאיתנו מידע מפורט וחיוני בכל הקשור לתב"רים ואוסרים על עובדי מועצה שמנהלים את הפרוייקט להיפגש איתנו ולשתף איתנו פעולה.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר. אנשי המקצוע הם המובילים וזה לא נתון לשיקול דעת והתערבות של חברי המועצה.

אריה סוד:         מציע לאשר את התב"ר משום שלאחר תכנון והוצאה למכרז יבוא ממילא לאישור ועדת המכרזים.

 

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, רודריג, נעה)

                                 הצעת ברמסון התקבלה

 

 

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 957 עד לקביעת מנגנון בקרה ווידוא שכספי התברי"ם עוברים ליעד שהוחלט עליו.

 

                         תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר שמיועד לתכנון מדרגות ממדורגים ב' לכוון הטרמפיאדה.

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה למועד שנדון בו על תב"ר 962 – השלמת פיתוח שכונת מורדות האולפנא.

 

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, רודריג, נעה)

                                      הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 949 למועד בו נדון על תב"ר 962.

 

                         תב"ר 946 – שצ"פ נופי ממרא 400,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר.

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר תב"ר זה בהתאם להחלטתנו בישיבה מס' 5/2016 מפני כשבועיים.

 

 

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, רודריג, נעה)

                                   הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לא לאשר את תב"ר מס' 946 בהתאם להחלטת מועצה בישיבה מס' 5/2016 מיום 13/3/2016

 

סע' 3: עדכון רכישת דחסנית חדשה וועדת הנצחה

 

                         חגי גלס מ"מ מנהל מח' שפע, מעדכן על ההחלטה ותחילת ההליכים לרכישת דחסנית חדשה.

 

                         ישראל אזולאי – סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת הנצחה, מעדכן ומזכיר את החלטת הועדה להנצחת חללי צה"ל ופעולות איבה מיום 12/4/2015 בנושא קריטריונים להנצחה באנדרטה המרכזית.

 

הצבעה על החלטות ועדת הנצחה מיום 12/4/2015: בעד – פה אחד

 

המועצה מאשררת את ההחלטות והקריטריונים להנצחה באנדרטה המרכזית בהתאם לפרוטוקול הועדה להנצחת חללי צה"ל ופעולות איבה מיום 12/4/2015.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד