• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 10/2016

שהתקיימה ביום ראשון, יד' אייר  תשע"ו , 22 במאי 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון

 

לא השתתף:       אריה סוד.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר, גלס חגי

 

סדר יום:           1. פתיחת חשבון פיתוח – "פיס" בבנק דיקסיה;

                         2. אישור תברי"ם;

                         3. האבטחה בשער אליאס, הטרמפיאדה ותחנת הדלק;    

                         4. גניזה בקרית ארבע;

                         5. הנחה בארנונה למשרתי מילואים;

                         6. מתכונת להפעלת הבריכה;

                         7. הגדלת שיא כח אדם ל- 151 משרות ע"מ לאפשר עפ"י תקציב קליטה, רווחה וחינוך, מינוי מגשר/ת לבני מנשה ורכז/ת מועדון מופ"ת לניצולי שואה;

                         8. אישור הפקדת שיקים ומזומנים בבנק;

                         9. אישור הלוואה לתב"ר רכישת משאית + דחסנית לפינוי אשפה.

 

סע' 1: פתיחת חשבון פיתוח – "פיס" בבנק דיקסיה

 

חיים נותן הסברים

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט על פתיחת חשבון פיתוח – "פיס" בבנק דיקסיה.

 

סע' 2: אישור תברי"ם:

 

                         תב"ר 966 – חינוך – כיתת מבנה יביל ממ"ד בנות 70,000 ₪

 

הצבעה: בעד -  פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט לאשר תב"ר מס' 966 – חינוך – כיתת מבנה יביל ממ"ד בנות – 70,000 ₪

 

                         תב"ר 965 – חינוך – כיתת מבנה יביל ממ"ד בנים 70,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט לאשר תב"ר מס' 965 – חינוך – כיתת מבנה יביל ממ"ד בנים – 70,000 ₪

 

 

                         תב"ר 963 – פיס – שיפוץ מבנה פיס לצורך שינוי יעוד לספריה 280,000 ₪

 

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה לישיבה הבאה ועד אז לאפשר לנו להיפגש עם מנהלת יח' הנוער, מנהלת המתנ"ס וועדי ההורים של תנועת "אריאל", שהמבנה המדובר הובטח להם, כדי לנסות ולמצוא פתרון מוסכם.

                         אנו רוצים לאשר באופן שתנועת "אריאל" לא תיפגע וימצא להם פתרון ראוי למיקום הסניף.

יוסי זרמון:        מציע לאשר בהתנייה שהגורמים הרלוונטיים ימצאו תוך חודש, בתיאום עם ההורים, פתרון ראוי לבעיה.

                        

 

הצבעה: הצעת זרמון :  בעד – 3 (זרמון, סטס, מלאכי)

               הצעת רודריג: בעד –5 (רודריג, נעה, אזולאי, ברמסון, גיא).

                                                 הצעת רודריג התקבלה

 

החלטה בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 963 לישיבת המועצה הבאה ועד אז, לאפשר לחברי מועצה להיפגש עם מנהלת יח' הנוער, מנהלת המתנ"ס וועד ההורים של תנועת "אריאל" כדי לנסות ולמצוא פתרון מוסכם למיקום הסניף.

 

תב"ר 962 – שיכון – השלמת פיתוח שכונת מורדות האולפנא

 

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר את התב"ר מהנימוקים שנתתי בישיבה מס' 7/2016.

                         קודם כל צריך להגיע להסדר עם דיירי מדורגים ג' בהליך גישור, כפי שהציע מלאכי בישיבה 7/2016 ולהביא את הסיכום לאישור המועצה. אם הסיכום יהיה מקובל על הדיירים, אנו לא נתנגד לכך ולאחר מכן נקיים דיון על התב"ר.

מלאכי לוינגר:    מציע לקיים את ההליך הזה עם נציג הדיירים, נציג הרוכשים  ונציג החכ"ל יחד עם גורם אובייקטיבי שמקובל על כולם, במטרה להגיע לפתרון הגון וראוי תוך שבועיים.

                         אני מוכן למהלך הזה בתנאי שלצוות הזה יהיה שיניים ושהפתרון שיתקבל יהיה סופי ולא יפתח שוב לדיון במועצה, אחרת לא יהיה לכך היתכנות.

יוסי זרמון:        מציע לאשר את התב"ר בהתניה שהצוות המוצע יקבל החלטה מוסכמת תוך שבועיים.

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, נעה, רודריג)

 

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט:

 (א) לא לאשר את תב"ר 962

(ב) לקיים הליך גישור לגבי הבעיות והתלונות של דיירי המדורגים בקשר לבניה בהתאם להצעת מלאכי מישיבה 7/2016. ההסדר שיושג בהליך הגישור יובא לאישור המועצה

 (ג) לאחר אישור ההסכם עם הדיירם, יעלה לדיון תב"ר 962.

 

 

 

 

תב"ר 959 – רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה.

 

מלאכי לוינגר:  מציע לאשר את התב"ר

ישראל ברמסון: מציע לא לאשר את התב"ר מאותם נימוקים שהעליתי בישיבה מס' 7/2016. נימוקים אלה הועברו גם לממונה שביקש את התייחסותנו לאחר שמלאכי פנה אליו וביקש שהוא יאשר את התב"ר.  אז כרגע זה מונח לפתחו של הממונה ואני מציע להמתין לשמוע את החלטתו בענין.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, זרמון, סטס)

                               הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, רודריג, נעה, אזולאי)

 

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/2016

הוחלט לא לאשר את תב"ר 959 עד לקבלת החלטתו של הממונה בענין תב"ר זה.

 

                         תב"ר 957 – פנים – ר"מ שיקום ושיפור תשתיות/תעלת בטון 1,200,000 ₪

 

                                           חגי נותן הסברים על התב"ר

                                            

אליעזר רודריג: אני מציע לאשר את התב"ר לאחר קבלת ההסברים מחגי שפירט את המקומות והרחובות בהם יבוצעו העבודות ובעיקר את תוכנית ההנגשות שמקובלת על ועד הנכים.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/2016

הוחלט לאשר תב"ר 957 – פנים – ר"מ שיקום ושיפור תשתיות/תעלת בטחון 1,200,000 ₪.

 

תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון  - 50,000 ₪

 

הצבעה: בעד – 5 (מלאכי, רודריג, גיא, אזולאי, סטס)

                                     נמנעת – 1 (נעה)

 

זרמון וברמסון לא נוכחים בהצבעה

 

החלטה בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/2016

הוחלט לאשר תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון 50,000 ₪

 

תב"ר 933 -פנים – ר"מ – רכישת מגוב מכני לתאי שאיבת ביוב 2014 – 150 אלש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/2016

הוחלט לאשר תב"ר 933 – פנים – ר"מ – רכישת מגוב מכני לתאי שאיבת ביוב 204 – 150 אלש"ח

 

 

סע' 3: האבטחה בשער אליאס, הטרמפיאדה ותחנת הדלק

 

גיא עשת:           מציע להעביר ולקדם את הבודקה ושער אליאס, לעבר כביש 60 מול הטרמפיאדה הקיימת היום ולהעלות את הטרמפיאדה ותחנת האוטובוס ליד המיקום הנוכחי של הבודקה. זה יאפשר בידוק לכל מי שנכנס לתחנת הדלק וימנע פיגוע כפי שהיה בטרמפיאדה. צריך לקבל גם חוו"ד ממהנדס תנועה.

אליעזר רודריג:  מציע למנות צוות מקצועי שיבדוק את הנושא ויגיש המלצות למועצה.

                           הרכב הצוות - שולי, אייל, נציג החכ"ל ו-3 חברי מועצה – גיא, רודריג וזרמון.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט למנות צוות מקצועי שיבדוק את העתקת שער אליאס ויגיש המלצות למועצה.

הרכב הצוות - שולי, אייל, נציג החכ"ל ו-3 חברי מועצה – גיא, רודריג וזרמון

 

 

סע' 9: אישור הלווואה לתב"ר רכישת משאית  + דחסנית לפינוי אשפה

 

חיים וחגי נותנים הסברים

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 9 בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט לאשר הלוואה לתב"ר ע"ס 800 אלש"ח עבור רכישת משאית + דחסנית לפינוי אשפה

 

 

סע' 4: גניזה בקרית ארבע

ישראל ברמסון:  מציע לכלול את פינוי הגניזה בתשלום הארנונה ושהמועה"ד לא תדרוש מהתושבים לשלם על הגניזה בנפרד .

                         זה ענין עקרוני. אנו ישוב תורני וזה צריך להיות חלק מהשירותים שהמועצה המקומית צריכה לתת. כפי שלא עושים חלוקה וחיוב נפרד אם האזרח זורק לאשפה ספר טלפונים ישן. העלות של השירות הזה הוא 20 אלש"ח לשנה.

 

                         סוכם כי חיים וחגי יבדקו את הנושא ויגישו המלצות לקראת הישיבה הבאה

 

סע' 5: הנחה בארנונה למשרתי מילואים

אליעזר רודריג: מציע לאשר אוטומטית החלטה של שר הפנים לכשתתקבל, לפיה רשות מקומית תוכל להעניק לחייל מילואים פעיל הנחה בארנונה בשיעור של עד 5% בהתאם להחלטה שהתקבלה בועדת שרים לענייני מילואים.

מלאכי לוינגר:    מציע (1) לבדוק אם יש לכך היתכנות מבחינת משרד הפנים; (2) לבדוק מה המשמעות הכספית של ההנחה; (3) שההצעה הזו תועלה במסגרת צו הנחות בארנונה שתובא לאישור בישיבת המועצה הבאה.

                         כל הצעה אחרת היא פופוליסטית ולא ריאלית.

 

הצבעה: הצעת רודריג: בעד – 5 (רודריג, נעה, ברמסון, גיא, אזולאי)

               נמנעים- 2 (מלאכי, סטס)

 

הצעת רודריג התקבלה

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 10/2016 מיום 22/5/2016

הוחלט לאשר הנחה בשיעור 5% בארנונה לחיילי מילואים פעיל כשתתקבל על כך החלטה ע"י  שר הפנים.

 

סע' 6: מתכונת להפעלת הבריכה

 

אזולאי : מציע שנושא זה יעלה כנושא ראשון בישיבת מועצה הבאה ושמנהלת המתנ"ס תגיע  ותתן לנו הסברים לגבי מחירי המינויים לבריכה שהתייקרו באופן משמעותי  למרות שהתקינו משאבות חום שמוזילים את עלויות ההפעלה ב-60- 80 אחוזים ומדוע הבריכה לא תופעל גם בחודשי החורף.

הצבעה: בעד - פה אחד

 

הוחלט  שנושא מחירי המינויים בבריכה יעלה כנושא ראשון בישיבת מועצה הבאה בהשתתפות מנהלת המתנ"ס.

 

סע' 7: הגדלת שיא כח אדם ל- 151 משרות ע"מ לאפשר עפ"י תקציב קליטה, רווחה וחינוך, מינוי מגשר/ת לבני מנשה ורכז/ת מועדון מופ"ת לניצןלי שואה.

 

ברמסון: מציע  להפסיק את הישיבה עכשיו ולקיים את הדיון הזה בעוד יומיים. השעה כעת 00:30 

               ואנו אחרי 4 שעות דיונים.

רודריג: מציע לאור השעה המאוחרת, שתכנס ישיבה שלא מן המנין  אפילו לעוד יומיים כדי לדון

              בנושא זה שאנו לא מתנגדים לו.

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד