• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2013 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כג' שבט תשע"ג (3 בפברואר 2013)

 

משתתפים:      מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, אריה סוד, מרדכי סעייד, בנצי גופשטיין.

 

לא משתתפים: יהושע שני, שמואל קרלין.

 

נוכח :             שולי שמעון.

 

סדר יום:      העלאת שכר למהנדס המועצה עפ"י הנחיות משרד הפנים

 

שולי שמעון:   נריה דולב מקבל שכר לפי 85% משכר בכירים, דרגה 2 מאז כניסתו לתפקיד לפני כשנתיים.

                      בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ניתן כעבור שנתיים להעסקה, להעלות את שכרו ב- 5% .

                      ראש המועצה מרוצה מתפקודו והתוספת כלולה בתקציב המועצה.

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את תוספת השכר בשיעור 5% למהנדס המועצה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להעלות את שכרו של מהנדס המועצה מר נריה דולב ב - 5% לכדי 90% משכר בכירים, דרגה 2.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

שש/דרעבור לתוכן העמוד