• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2013

שהתקיימה ביום שלישי, ט' אדר תשע"ג (19 לפברואר 2013)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, יעקב שרביט, בנצי          גופשטיין,   אריה סוד.

לא השתתפו: יהושע שני, שמואל קרלין.

 

נוכחים:         שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:          1. אחזקת גינון

                        2. עידוד העסקים הקטנים בקרית ארבע ("אחים")

                        3. אישור תברי"ם

                        4. התשתיות בגבעת גל ("קריה נאמנה").

 

שאילתות אזולאי

  1. מדוע לא תוקנו שולחנות האבן שנהרסו לפני כחודשיים בגן מול חדר אוכל הישן של האולפנא?

תשובת ראש המועצה

השולחנות לא היו ברי תיקון וההריסות פונו מהמקום.

 

  1. מדוע לא בוצעה החלטת המליאה מס' 13/2012 מיום 21/10/12 בענין יועצת לקידום מעמד האישה?

תשובת ראש המועצה

בהתאם לאישור ממשרד הפנים, התפרסם מכרז למשרה זו.

 

סע' 1: אחזקת גינון

שולי מקריא חוו"ד היועהמ"ש מיום 19 לפברואר 2013 הקובעת כי ניתן להתקשר בחוזה ללא מכרז בעבודות אחזקה ופיתוח גינון בקרית ארבע.

 

מלאכי לוינגר:  מציע לפעול בהתאם לחוו"ד היועהמ"ש ולהתקשר עם קבלן גינון לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח גינון ללא מכרז וזאת משום שב-2 המכרזים שפרסמה המועצה לעבודות אלה, הוגשה הצעה יחידה של "גני חברון" שלא התקבלה בגלל פער גדול בין ההצעה לאומדן.

                        אני מציע שצוות מקצועי שיכלול את מזכיר המועצה, גזבר ומנהל מח' שפע, יבחנו את החלופות השונות וינהלו משא ומתן עם קבלני גינון מתאימים ללא המגבלה להעסקת ישראלים בלבד כפי שהוחלט במועצה

הצוות המקצועי ינסה לבחון אפשרות למתן העדפה לתושבי המקום.

ישראל ברמסון: מציע: (1) בהתאם לחוו"ד היועהמ"ש, לנהל משא ומתן עם קבלנים יהודים, בוגרי צבא, תוך מתן עדיפות לתושבי הקריה ולהכניס לכל השיקולים לא רק את ההיבט הכספי אלא גם את הכלל של ו"חי אחיך עמך".

                        (2) לשקול את חלוקת המכרז למספר אזורים בקריה.

                        (3) ההצעות שיתקבלו ע"י הקבלנים לאחר המו"מ, יובאו לדיון בועדה המיוחדת שנבחרה ע"י המועצה לנושא הגינון ולאחר מכן יובא הנושא להחלטת המועצה.

נימוקים: (1) מדובר פה בנושא עקרוני שכבר נדוש במועצה מספר פעמים.

                        (2) אנו רוצים שבעבודות כאלה שמסכנות את הציבור, יעבדו רק יהודים ולא ערבים שאינם תחת פיקוח .

                        (3) אנו מעדיפים את תושבי הקריה שמחפשים עבודה על פני עובדים זרים.

                        (4) היועהמ"ש נתן לנו את האפשרות לנהל מו"מ ואנו צריכים להסתמך על כך.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

                  הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, אזולאי, שרביט, סוד).

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 5/2013 מיום 19/2/2013

הוחלט להתקשר בחוזה לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח גינון בקרית ארבע ללא מכרז.

צוות בהרכב מזכיר המועצה, גזבר המועצה ומנהל מח' שפע, יבחנו חלופות שונות וינהלו מו"מ עם קבלני גינון מתאימים ללא מגבלה להעסקת ישראלים בלבד.

הצוות ינסה לבחון מתן העדפה לביצוע העבודות לתושבי המקום.

 

 

 

סע' 2: עידוד העסקים הקטנים בקרית ארבע

הנושא יורד מסדר היום.

 

סע' 3: אישור תברי"ם

 

חיים מציג את התברי"ם לאישור ותב"רים לסגירה

 

תב"ר מס' 850 – שיכון – פיתוח שכונות ותיקות -  תוספת משרד השיכון – 350,000 ₪

                           סה"כ תב"ר 850 -   680,000 ₪

 

תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים כביש 3507 – השתתפות מע"צ - 128,000 ₪

תב"ר 875 – חינוך – חידוש מבנים בבתי"ס שונים וגני"ל שונים – השתתפות משרד החינוך 500,000 ₪

תב"ר 877 – היח' להתיישבות – דרך בטחון מקרית ארבע לחברון "ציר דנה" - השתתפות משרד הבטחון - 1,000,000 ₪

 

תב"רים לסגירה 31/12/2012 –1/1/2012

תבר

שם תבר

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

799

תרבות וספורט , שיפוץ אולם ספורט 10

504,600

-504,600

802

11- תחבורה, מעקות בטיחות להולכי רגל

150,000

-150,000

803

11 -חינוך, בניה ממ"ד בנים אופק חדש

בוטל

807

-       פנים, ר.מ. כבישים ומדרכות רח' דוד המלך יהושוע- 11

בוטל

826

-       11 -  פקע"ר, שיקום דרך בטחון במועצה

9,775

-9,775

827

פנים, שדרוג מרכיבי בטחון   11 -2011

30,000

-30,000

828

חינוך, אופק חדש פינות עבודה ממ"ד  בנות 11

73,196

-73,196

830

11 פנים, מערכת הגברת לחץ מים בגבעת האבות

94,000

-94,000

839

11-חינוך, מיזוג ביה"ס גוונים

120,000

-120,000

858

חינוך, חידוש מבנים תלמוד תורה

155,000

-155,000

859

חינוך, חידוש מבנים גוונים

80,000

-80,000

24

 

1,216,571.00

-1,216,571.00

 

 

רשימת תברי"ם לסגירה 01/01/2013-01/02/2013

תבר

שם תבר

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

811

שיפוץ מרכז פסג"ה  ק.ארבע - 11

110,000.00

-110,000.00

816

 (דרך חיים ) תחבורה, הסדרי בטיחות בגישה לאולפנא – 11

1,080,000.00

-1,080,000.00

817

11 תחבורה, הסדרים בטיחותיים - דרך חיים

250,497.19

-250,497.19

824

  חינוך - שינויים והתאמות במוסדות חינוך ת"ת ברקאי  11    

190,000.00

-190,000.00

829

חינוך, הנגשת כיתה אקוסטית/חושית ממ"ד בנים 11 

29,340.00

-29,340.00

831

פנים, שיקום ושיפוץ תחנות - 11

63,220.00

-63,220.00

834

11שתיות חשמל למבנה ציבור פנים ו,

60,331.60

-60,331.60

835

11-פנים, הנגשת מבנה ציבור –היכל התרבות

20,416.00

-20,416.00

837

(אולפנא) חינוך, שינויים והתאמות במוסדות חינוך -  11

185,000.00

-185,000.00

838

חינוך, שיפוץ מבנה יביל לגן ילדים בשכ' נופי ממרא – 11  

65,058.00

-65,058.00

840

11 חינוך, ממ"ד בנים כיתת חינוך מיוחד

140,000.00

-140,000.00

844

הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000.00

-2,500,000.00

849

חינוך ,עוז לתמורה ישיבה תיכונית

104,000.00

-104,000.00

852

חינוך , התאמת חללים לכיתות לימוד ממ"ד בנות

70,000.00

-70,000.00

853

חינוך , התאמת חללים לכיתות לימוד אלוני ממרא

70,000.00

-70,000.00

860

תחבורה - סימון כבישים והתקני בטיחות 2012

133,929.00

-133,929.00

 

 

5,071,791.79

-5,071,791.79

 

 

הצבעה על תברי"ם 850, 875, 877 ותברי"ם לסגירה:

                                                        בעד – 4 (מלאכי, סעייד, אזולאי, סוד)

                                                                         נמנע – 1 (גופשטיין)

                                                                     ברמסון לא נוכח

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר תב"ר 873 בכפוף לכך שמובהר לישיבת "שערי בינה" שעד סוף 2014 עליהם לפנות  את המתחם שלהם יחד עם כל הקרוואנים, כפי שכתב להם מהנדס המועצה.

ישראל אזולאי: מציע לאשר את התב"ר . אין לי בעיה שיצויין מה שמלאכי אמר, אך לא כתנאי, כי הם קיבלו מכתב ברוח הדברים האלה מהמהנדס וזו עובדה.

בנצי גופשטיין: מציע לאשר התב"ר בלי ההבהרה שמלאכי מציע.

הצבעה על הצעת בנצי: בעד – 2 (סעייד, גופשטיין)

הצבעה על הצעת מלאכי/אזולאי: בעד – 3 (אזולאי, סוד, מלאכי)

                                                   ברמסון לא נוכח

                                     הצעת אזולאי/מלאכי התקבלה.

 

החלטה לסע' 1 – אישור תברי"ם בישיבה מס' 5/2013 מיום 19/2/2013

תב"ר מס' 850 – שיכון – פיתוח שכונות ותיקות -  תוספת משרד השיכון – 350,000 ₪

                           סה"כ תב"ר 850 -   680,000 ₪

תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים כביש 3507 – השתתפות מע"צ 128,000 ₪

הובהר במכתב ל"שערי בינה" כי עליהם לפנות את המתחם של הישיבה עד סוף 2014

תב"ר 875 – חינוך – חידוש מבנים בבתי"ס שונים וגני"ל שונים – השתתפות משרד החינוך 500,000 ₪

תב"ר 877 – היח' להתיישבות – דרך בטחון מקרית ארבע לחברון "ציר דנה" -השתתפות משרד הבטחון - 1,000,000 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


רשימת תברי"ם לסגירה 01/01/2012-31/12/2012

תבר

שם תבר

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

799

תרבות וספורט , שיפוץ אולם ספורט 10

504,600

-504,600

802

11- תחבורה, מעקות בטיחות להולכי רגל

150,000

-150,000

803

11 -חינוך, בניה ממ"ד בנים אופק חדש

בוטל

807

-       פנים, ר.מ. כבישים ומדרכות רח' דוד המלך יהושוע- 11

בוטל

826

-       11 -  פקע"ר, שיקום דרך בטחון במועצה

9,775

-9,775

827

פנים, שדרוג מרכיבי בטחון   11 -2011

30,000

-30,000

828

חינוך, אופק חדש פינות עבודה ממ"ד  בנות 11

73,196

-73,196

830

11 פנים, מערכת הגברת לחץ מים בגבעת האבות

94,000

-94,000

839

11-חינוך, מיזוג ביה"ס גוונים

120,000

-120,000

858

חינוך, חידוש מבנים תלמוד תורה

155,000

-155,000

859

חינוך, חידוש מבנים גוונים

80,000

-80,000

24

 

1,216,571.00

-1,216,571.00

 

תבר

שם תבר

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

811

שיפוץ מרכז פסג"ה  ק.ארבע - 11

110,000.00

-110,000.00

816

 (דרך חיים ) תחבורה, הסדרי בטיחות בגישה לאולפנא – 11

1,080,000.00

-1,080,000.00

817

11 תחבורה, הסדרים בטיחותיים - דרך חיים

250,497.19

-250,497.19

824

  חינוך - שינויים והתאמות במוסדות חינוך ת"ת ברקאי  11    

190,000.00

-190,000.00

829

חינוך, הנגשת כיתה אקוסטית/חושית ממ"ד בנים 11 

29,340.00

-29,340.00

831

פנים, שיקום ושיפוץ תחנות - 11

63,220.00

-63,220.00

834

11שתיות חשמל למבנה ציבור פנים ו,

60,331.60

-60,331.60

835

11-פנים, הנגשת מבנה ציבור –היכל התרבות

20,416.00

-20,416.00

837

(אולפנא) חינוך, שינויים והתאמות במוסדות חינוך -  11

185,000.00

-185,000.00

838

חינוך, שיפוץ מבנה יביל לגן ילדים בשכ' נופי ממרא – 11  

65,058.00

-65,058.00

840

11 חינוך, ממ"ד בנים כיתת חינוך מיוחד

140,000.00

-140,000.00

844

הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000.00

-2,500,000.00

849

חינוך ,עוז לתמורה ישיבה תיכונית

104,000.00

-104,000.00

852

חינוך , התאמת חללים לכיתות לימוד ממ"ד בנות

70,000.00

-70,000.00

853

חינוך , התאמת חללים לכיתות לימוד אלוני ממרא

70,000.00

-70,000.00

860

תחבורה - סימון כבישים והתקני בטיחות 2012

133,929.00

-133,929.00

 

 

5,071,791.79

-5,071,791.79

 

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                    שולי שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד