• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2016 שהתקיימה 
ביום ראשון, כח' שבט תשע"ו (7/2/2016)
מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד.
משתתפים:
נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.
סדר יום: אישור תקציב לשנת 2016
ישראל ברמסון: מציע שינויים בתקציב המוצע, כדלהלן:
סעיף שם תקציב מוצע תוספת תקציב מתוקן
111100120 ארנונה כללית          6,200,000        200,000    6,400,000
119300910 מענק פיצוי אוסלו             100,000         50,000       150,000
122200411 השתת' תושבים אגרת שמירה          1,450,000         50,000    1,500,000
126900222 הכנסות שונות               15,000         30,000         45,000
126900410 השתת תושבים בפעולות שונות               10,000           5,000         15,000
131320417 תוכנית "קרב" השתת' הורים             250,000         50,000       300,000
132400920 תרבות - הקצבות מיועדות  ת. תורנית             100,000        150,000       250,000
133600710 הסעות חולים השתת' מד"א             400,000        100,000       500,000
133610940 השתת' מ. הבריאות בתחנת הזנקה             900,000        100,000    1,000,000
      735,000
ישראל אזולאי: מציע שינויים בתקציב המוצע, כדלהלן:
סעיף   תקציב מוצע הפחתה  תקציב מתוקן
161100110 מועצה כללי-משכורות             440,000        -70,000       370,000
161100421 אחזקת מעליות-בנין מועצה               35,000        -20,000         15,000
161100543 אחזקת אתר אינטרנט מועצה               40,000        -10,000         30,000
161100753 מחשבים- מרוכז לכל המחלקות               40,000        -20,000         20,000
161110511 מנהל כללי - כיבוד               25,000        -14,000         11,000
161110514 מנהל כללי-רכישת מתנות                 5,000          -2,000          3,000
161110520 מינהל כללי ספרים ועיתונים                 5,000          -3,000          2,000
161110531 מינהל כללי רכב רוה"מ               35,000          -3,000         32,000
161300110 מזכירות-משכורות             640,000        -10,000       630,000
161400550 יחסי ציבור פירסומים והסברה               60,000        -60,000               -  
161400551 יחסי ציבור הוצאת חוברת               20,000        -20,000               -  
161400750 יחסי ציבור - עבודות קבלניות             150,000      -150,000               -  
161500750 יעוץ ארגוני - עבודות קבלנות               10,000        -10,000               -  
161700750 שרות משפטי שכר קבלני עו"ד             220,000        -70,000       150,000
162100110 מנהל כספי- משכורות             820,000        -30,000       790,000
161700580 שרות משפטי הוצאות אחרות                 2,000          -2,000               -  
162100470 מנהל כספי-מכשירי כתיבה               20,000          -2,000         18,000
162100520 מנהל כספי ספרים ועיתונים                 5,000          -2,000          3,000
162100531 מנהל כספי-דלק רכב גזבר               12,000          -2,000         10,000
162300110 גביה - משכורות             440,000        -20,000       420,000
162300780 גביה- הוצאות משפטיות               25,000        -19,000          6,000
171320750 פקוח תברואי עבודות קבלניות                 7,000          -2,000          5,000
עמוד 2
171530750 הדברת מזיקים עבודות קבלניות                 4,000          -2,000          2,000
172220740 מפעל ראוי חומרים                 3,000          -2,000          1,000
172700731 רכבי בטחון-דלק               60,000        -10,000         50,000
173100110 מהנדס הרשות- שכר             470,000        -70,000       400,000
173100531 מהנדס הרשות דלק לרכב                15,000          -5,000         10,000
173100931 רכב מהנדס בליסינג               40,000        -20,000         20,000
174100549 שפע-מירס               15,000          -3,000         12,000
174100731 מנהל נכסי ציבור דלק לרכבי מועצה               55,000          -5,000         50,000
175200770 חגיגות וטקסים כללי מועצה                 5,000          -3,000          2,000
176900110 מרשם האוכלוסין- משכורות               66,000          -6,000         60,000
181100550 מנהל חינוך-פרסום               18,000        -10,000          8,000
181100570 מנהל חינוך-מכונות משרד ואחזקתם               27,000        -12,000         15,000
181710110 קב"ט חינוך- משכורת             150,000          -5,000       145,000
181720110 מרכז פסגה- משכורות             140,000          -5,000       135,000
183240430 תחנת אם וילד- שכ"ד               17,000        -14,000          3,000
184100110 רווחה- משכורות          1,110,000        -80,000    1,030,000
193200420 נכסים-אחזקת קרוואנים חשמל             150,000        -30,000       120,000
       -823,000  
 
 
אליעזר רודריג: מציע שינויים בתקציב המוצע, כדלהלן:
סעיף פירוט תקציב מוצע תוספת תקציב מתוקן
182810750 נוער-פעילות נוער בקיץ               10,000         90,000       100,000
182890820 השתת' בנוער             150,000        160,000       310,000
183610750 רופא תורן - סופ"ש. ת. הזנקה קבלניות                      -           70,000         70,000
181320583 בתי"ס יסודיים - השתת' נהרי               50,000        200,000       250,000
182400760 תרבות תורנית - הקצבות מיועדות             100,000        150,000       250,000
181720750 מרכז פסגה - הוצ' מיוחדות                      -           50,000         50,000
181382780 סבסוד קייטנות קיץ בתי"ס                      -          150,000       150,000
181540761 אולפנא  - הפרש               50,000         40,000         90,000
181541760 יתקא - הקצבות מיועדות               50,000         40,000         90,000
181325760 בת מצוה - תיגבור לימודי יהדות                      -           15,000         15,000
181220780 מכינה- ברקאי                      -           50,000         50,000
181232760 העשרה  גנ"י + חנ"מ                 4,000         23,000         27,000
181330780  בתי"ס + חנ"מ                      -           20,000         20,000
186000110 קליטה-רכז בני מנשה             380,000        100,000       480,000
186000750 קליטה-בני מנשה               20,000        100,000       120,000
181690850 מילגות סטודנטים                      -           50,000         50,000
176910920 חדר הנצחה- נפגעי טרור וצה"ל  -          75,000  
182641780 תרבות בקהילה            50,000         50,000
181410780 פתיחת כיתה ט-גוונים           50,000         50,000
182642780 בתי מדרש ערב מבוגרים ונוער           75,000         75,000
   1,558,000
עמוד 3
סטס גרשיקוב: מציע שינויים בתקציב המוצע, כדלהלן:
סעיף   תקציב מוצע הפחתה/ תוספת תקציב מתוקן
161400750 יח"צ- עבודות קבלניות             150,000        -50,000       100,000
162300780 גביה- הוצאות משפטיות               25,000        -10,000         15,000
177100750 פיתוח התיירות בקרית ארבע               50,000        -30,000         20,000
182600431 מוזיאון - חשמל    24,619           -5,000         22,619
182890820 השתתפות בתנועות נוער             150,000         50,000       200,000
182810750 פעילות נוער בקיץ                 10,000         30,000         40,000
184820842 עבודה קהילתית (ילדים)               20,000         15,000         35,000
               -  
 
הצבעה: הצעת ברמסון/אזולאי/רודריג - בעד - 5 (ברמסון, נעה, רודריג, אזולאי, גיא)
                        הצעת סטס  - בעד - 4 (סטס מלאכי, סוד, זרמון)
הצעת ברמסון/אזולאי/רודריג התקבלה
הוחלט לאשר את תקציב המועצה לשנת 2016 ע"ס 66,083,000 ש"ח  
  בהתאם לשינויים שהוצעו ע"י ברמסון, אזולאי, רודריג    
מלאכי לוינגר: מציע לאשר שיא כח אדם לשנת 2016 - 152 משרות בהתאם להמלצת מזכיר המועצה
ישראל ברמסון: מציע לאשר שיא כח אדם לשנות 2016 - 149 משרות
הצבעה : הצעת מלאכי : בעד - 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)
                          הצעת ברמסון: בעד - 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, גיא, רודריג)
                                           הצעת ברמסון התקבלה
  הוחלט לאשר 149 משרות - שיא כוח אדם לשנת 2016  
מלאכי לוינגר שולי  שמעון
ראש המועצה מזכיר המועצה


עבור לתוכן העמוד