• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2016 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2016 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, יג' סיון תשע"ו , 19 ביוני 2016

 

משתתפים: ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג.

לא משתתפים: מלאכי לוינגר, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, אריה סוד.

נוכחים: שולי שמעון.

סדר יום: מפגעי בטיחות בשכונת הקרוואנים בשכונת רמת ממרא (ליד הטרמפיאדה) – (עפ"י בקשת ברמסון וגיא עשת).

ישראל ברמסון: מציע הצעת החלטה:

(1) המועצה תגזום בשכונת הקרוואנים את הצמחיה המהווה סכנה מיידית לבטיחות התושבים כתוצאה הן משריפות והן מבלי חיים מסוכנים (נחשים וכו').

(2) המועצה תיתן שירות מלא לתושבים הגרים בשכונה, שמשלמים ארנונה ומיסים כמו כל תושב אחר בקריה.

מדובר באוכלוסיה שהיא בשר מבשרינו וצריך לתת להם יחס הגון ומכובד כדי שתהיה להם תחושה שהם ככל התושבים בקרית ארבע.

הצבעה: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, רודריג, גיא, נעה)

החלטה בישיבה מס' 14/2016 מיום 19/6/2016

(1) המועצה תגזום בשכונת הקרוואנים את הצמחיה המהווה סכנה מיידית לבטיחות התושבים כתוצאה הן משריפות והן מבעלי חיים מסוכנים (נחשים וכו').

(2) המועצה תיתן שירות מלא לתושבים הגרים בשכונה שמשלמים ארנונה ומיסים כמו כל תושב אחר בקריה.

ישראל ברמסון שולי שמעון

מ"מ וסגן ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד