• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2016

שהתקיימה ביום ראשון, ח' אלול תשע"ו , 11 בספטמבר 2016

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אריה סוד, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

לא משתתף: גיא עשת.

נוכחים: שולי שמעון, אבי שושן, חגי גלס.

סדר יום: 1. פתיחת שנת הלימודים – סקירת מנהל אגף החינוך;

2. הצגת פרוייקט התייעלות גגות סולאריים למבני המועצה והחלטה לגשת ל"קול קורא" בעניין.

סע' 1: פתיחת שנת הלימודים – סקירת מנהל אגף החינוך

אבי שושן, מנהל אגף החינוך נותן דווח על קייטנות הקיץ ופתיחת שנת הלימודים תשע"ז בכל מוסה"ח וההכנות לקראתה, שכללו שיפוצים, הכשרת כיתות וסידור ליקויי בטיחות. כמו"כ נותן סקירה על תוכנית חומש ותוכנית למצויינות.

מלאכי מנחה את אבי לשלוח לחברי המועצה את הנתונים בכתב כולל התייחסות ומשוב לאור ההערות שעלו במהלך הדיון.

סע' 2: הצגת פרוייקט התייעלות גגות סולאריים למבני המועצה והחלטה לגשת ל"קול קורא" בענין

חגי נותן סקירה והסברים על פרוייקט ההתייעלות האנרגטית באמצעות התקנת קולטים פוטו - וולטאים ע"ג גגות מבני מועצה בהתאם ל"קול קורא" של המשרד להגנת הסביבה.

מבקש "ברכת הדרך" ממליאת המועצה.

ישראל אזולאי: מציע לדחות את הדיון בנושא רציני זה לאחר שנקבל חומר בנושא, לרבות התייחסות אנשי מקצוע לשאלות שעלו במהלך הסקירה כגון סכנת קרינה, השלכות כובד הקולטים על המבנים וכיו"ב.

מלאכי לוינגר: מציע שאם החומר יועבר אליכם עד יום ה' הקרוב, נקיים אתכם משאל טלפוני לאישור הפרוייקט.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד