• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 17/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  שלא מן המנין מס' 17/2016

שהתקיימה ביום רביעי, ג' תשרי תשע"ז, 5 באוקטובר 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אריה סוד, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, גיא עשת.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:           1. תברי"ם;

                         2. דיון בדו"ח ביקורת 2015;

                         3. אישור מחדש נציגי הרשות לוועדה לבחירת רב;          

                         4. אישור חוזה אישי – מהנדס המועצה ולעוזר ראש המועצה;

                         5. עדכון שכר לגזבר המועצה מר חיים שחר.

                        

סע' 1: תברי"ם

 

תב"ר 977 – פנים – שיקום גינון והשקיה בקרית ארבע – 210,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 977 – פנים – שיקום גינון והשקיה בקרית ארבע – 210,000 ₪

 

                        

תב"ר 976 – פנים – שיקום מתקני הספורט בשצפי"ם – ההתאמה לתקן והצללה                             -                                                                                          163,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 976 – פנים – שיקום מתקני הספורט בשצ"פים – ההתאמה לתקן בסך 163,000 ₪.

 

                        

תב"ר 975 – פנים – תכנון וביצוע מערכות מים ושעונים – קריאה מרחוק –

                                                                                                                        100,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 975 – פנים – תכנון וביצוע מערכות מים ושעונים – קריאה מרחוק – 100,000 ₪.

 

 

                        

 

                         

תב"ר 974 – פנים – הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות – 200,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 974 – פנים – הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות – 200,000 ש"ח

 

                        

תב"ר 973 – תחבורה – הסדרת ככר הכניסה למרכז האזרחי

                                                            השתתפות משרד התחבורה         899,999 ₪

                                                            השתתפות משרד הפנים              100,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 973                                    999,999 ₪

 

ישראל ברמסון:  מציע לאשר בתנאי שהתכנון יוצג לאחר הכנתו, בפני המליאה ושהפרוייקט יבוצע באמצעות המועצה ולא דרך המשכ"ל.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 973 – הסדרת ככר הכניסה למרכז האזרחי

                                                                      השתתפות משרד התחבורה           899,999 ₪

                                                              השתתפות משרד הפנים                        100,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 973                                    999,999 ₪

תכנון של פרוייקט זה יוצג בפני המליאה מיד עם השלמתו.

הביצוע יהיה באמצעות מכרז של המועצה ולא דרך המשכ"ל.

 

                        

תב"ר 972 – תחבורה - דרך גישה ותחנות הסעה בי"ס לבנות חט"ב

                                                            השתתפות משרד התחבורה – 400,000 ₪

                                                            השתת' מוסדות ותרומות     - 44,445  

                                                            סה"כ תב"ר 972                            - 444,445 

 

נעה רויטל:         מציעה לדון בכך בישיבה הבאה לאחר שנקבל הסברים מפורטים מה נעשה בתב"ר הקודם של פרוייקט זה בסך של כ- 380,000 ₪ ומה מתכוונים לבצע כעת.

 

                         בהתאם להצעת נעה, מוסכם שהדיון בתב"ר 972 נדחה לישיבה הבאה לאחר קבלת הסברים מפורטים מה נעשה בתב"ר הקודם של פרוייקט זה.

                        

תב"ר 971הלוואה – רכישת דירות עמידר – 2,000,000 ₪

 

                         מוסכם שהדיון בתב"ר 971 יידחה לישיבה הבאה, בה יוצגו נתונים לגבי 8 הדירות שכבר נרכשו.

 

 

תב"ר 970 – היח' להתיישבות – הקמת ממסר קשר – 80,000 ₪

 

                                הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 970 – היחידה להתיישבות – הקמת ממסר קשר – 80,000 ₪.

 

 

תב"ר 967 – רוה"מ – סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה – 250,000 ₪

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את התב"ר בהתאם לחומר שהועבר אליכם עפ"י בקשתכם.

ישראל ברמסון: מציע לא לאשר את התב"ר הזה, לאור חומר המכרז שנראה בעייתי מאוד וחשוד ואני מציע להזמין נציג ממשרד רוה"מ שיתן לנו הסברים לגביו.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד - 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

              הצעת ברמסון : בעד - 5 (ברמסון, רודריג, אזולאי, גיא, נעה)

                                      הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לא לאשר את תב"ר 967 – רוה"מ – סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה – 250,000 ₪ עד לקבלת הסברים על התב"ר מנציג משרד רוה"מ.

 

 

תב"ר 960 – פיס – הצטיידות חדרי כושר במועדון קהילתי תוספת 50,000 ₪

 

                                                                                             סה"כ תב"ר 960 – 450,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 960 – פיס – הצטיידות חדרי כושר במועדון קהילתי תוספת 50,000 ₪.

סה"כ תב"ר 960 – 450,000 ₪.

 

 

תב"ר 959רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה

                                                                                   השתתפות משרד רוה"מ – 1,020,000 ₪

                                                                             השתתפות משרד החקלאות – 1,500,000 ₪

                                                                                               סה"כ תב"ר 959 – 2,520,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר שנועד לשילוט עד מערת המכפלה והסדרת המפרדות עד החרסינה, כולל מפרדה נוספת מאליאס לכביש 60.

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר כל עוד לא יתקבלו תוצאות הבדיקה של משרד הפנים לגבי תב"ר זה.

 

הצבעה: הצעת מלאכי:   בעד - 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

                 הצעת ברמסון : בעד - 5 (ברמסון, רודריג, אזולאי, גיא, נעה)

                                הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לא לאשר את תב"ר 959 – רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה

 

 

תב"ר 980 – חינוך – הנגשה פיסית פרטנית בגן גפן בחברון – 14,666 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר תב"ר 980 – חינוך – הנגשה פיסית פרטנית בגן גפן בחברון – 14,666 ₪.

 

 

סע' 2: דיון בדו"ח ביקורת 2015

 

                    חיים נותן הסברים על דו"ח ביקורת 2015 ומתקיים דיון.

 

סע' 3: אישור מחדש נציגי הרשות לועדה לבחירת רב

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשרר מחדש את 2 נציגי המועצה מר ישראל ברמסון ואריה סוד שנבחרו לועדה לבחירת הרב, כי עבר למעלה מחצי שנה עד שהמינהל פרסם ברשומות את הדרישה לרב בקרית ארבע.

ישראל ברמסון:  מציע לבחור את אליעזר רודריג ואותי כנציגי המועצה לועדה.

מלאכי לוינגר:    ההצעה שלכם לא עפ"י סדר היום והיא אינה חוקית ולא רלוונטית ולפיכך היא לא תובא להצבעה.

 

הצבעה: הצעת ברמסון – בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

                                 הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 17/2017 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לבחור את מר אליעזר רודריג ומר ישראל ברמסון כנציגי המועצה לבחירת רב .

רישום החלטה זו היא בהתאם לערעור על הפרוטוקול דנן שהתקבל בישיבה מס' 19/2017.

קיימת חוו"ד יועמ"ש בענין זה.

 

 

סע' 4: אישור חוזה אישי – מהנדס המועצה ולעוזר ראש המועצה

 

שולי: לאחר בחירת מר קטורזה יצחק ע"י ועדת בחינה מיום 21/9/2016 לתפקיד

          מהנדס המועצה במשרה מלאה, מוצע להעסיקו בחוזה אישי לפי 70% משכר

          מנכ"ל, דרגה 2, טבלת שכר ב', החל מ-1 באוקטובר 2016.

 

         

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לאשר העסקת מהנדס המועצה מר יצחק קטורזה, בחוזה אישי לפי 70%

שכר מנכ"ל, דרגה 2, טבלה  ב', החל מ-1- באוקטובר 2016.

 

 

שולי שמעון:       מציע להעסיק את עוזר ראש המועצה מר אלי הירשהורן בחוזה אישי לפי 35% משכר מנכ"ל, דרגה 2, טבלת שכר ב'.

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר העלאת שכר בתקופה זו שמצבה הכלכלי כ"כ גרוע, כפי ששמענו קודם בסקירה של הגזבר.

                         אם רוצים להיטיב שכר, אני מציע להעלות את שכרם של העובדים הפשוטים שמרוויחים שכר מינימום.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר העלאת השכר המוצעת לאלי שעושה עבודה חשובה מאוד בהתנהלות הרשות. חייבים לשמר אותו במועצה ואני חושש שכל החלטה אחרת עלולה לפגוע בהמשך תפקודו.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, גיא, נעה, אזולאי)

                                               נמנע – 1 (רודריג)

               הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, זרמון, סטס)

                                    אריה סוד לא נוכח בהצבעה

 

                                    הצעת ברמסון מתקבלת

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לא לאשר העסקת עוזר ראש המועצה מר אלי הירשהורן בחוזה אישי.

 

 

סע' 5: עדכון שכר לגזבר המועצה מר חיים שחר

שולי שמעון:       מוצע לעדכן לחיים שחר את שכרו מ – 75% ל- 80% שכר מנכ"ל, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר העלאת שכר לגזבר בגלל מצבה הכספי הקשה של המועצה.

                         כמו"כ לא יתכן שבחודש אוקטובר עדיין אין לנו תקציב מאושר ואנו לא יודעים מה המצב הכספי ב- 2016, זו אחריותו המקצועית של הגזבר.

                             אם רוצים ויכולים להטיב שכר, אז אני מציע להעלות קודם כל את שכרם של העובדים הפשוטים שמקבלים שכר מינימום.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את עדכון השכר לחיים שראוי להערכה גדולה על כל מה שהוא עושה למען היישוב.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד - 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

                 הצעת ברמסון : בעד - 5 (ברמסון, רודריג, אזולאי, גיא, נעה)

                               

                                

                                        הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 5 בישיבה מס' 17/2016 מיום 5 באוקטובר 2016

הוחלט לא לאשר עדכון שכר לגזבר המועצה מר חיים שחר.

 

 

מלאכי מעדכן על נסיעתו המתוכננת לארה"ב במהלך חודש נובמבר 2016 לשבוע ימים. הוצאות הנסיעה לא ע"ח המועצה.

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד