• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 21/2016

שהתקיימה ביום שלישי, יג' כסלו תשע"ז, 13 בדצמבר 2016

 

משתתפים:            מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, גיא עשת, אריה סוד, סטס גרשיקוב,  ישראל ברמסון, אליעזר רודריג.

                                  

לא השתתפו:         יוסי זרמון, נעה רויטל.

 

נוכח :                      שולי שמעון.

 

סדר יום:                 תב"ר 962 – שיכון – השלמת פיתוח מורדות האולפנא – 11,403,300 ₪.

 

 

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר את התב"ר 962, אני מודה למר יעקב דדון ולמר גלעד מתנה, שיש להם נסיון ביצועי משמעותי, שהסכימו להירתם כדי לסייע במיצוי המקסימלי של התב"ר הזה בשכונה עד תומו.

ישראל אזולאי:     מציע לאשר את התב"ר לאור ההסכם שנחתם כעת עם דיירי המדורגים.

                                 אני שמח שההסכם הוא לשביעות רצונם של דיירי השכונה ועל כך שעל יישום ההסכם יפקחו מר יעקב דדון ומר גלעד מתנה. זה צעד מבורך, שמסיר את החששות והספקות שלי.

 

הצבעה: הצעת מלאכי - בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, אזולאי)

רודריג, ברמסון וגיא לא השתתפו בהצבעה

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 21/2016 מיום 13/12/2016

הוחלט לאשר את תב"ר 962 – השלמת פיתוח מורדות האולפנא – 11,403,300 ₪

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד