משולחנו של ראש המועצה - מר מלאכי לוינגר

ימי החורף בעיצומם, עברנו ימישלג ואנו עומדים בפתחו של חודש של שמחה - משנכנס אדר מרבים בשמחה!
הגדל

                                                                   

עם זאת, לא רק ימי שמחה עוברים עלי ישובנו, חלוצי הדרך שהתיישבו במצפה אביחי גורשו מבתיהם תוך רמיסת כבודם ורכושם . אנו, הנאמנים לדרך הציונות וההתיישבות, נמשיך להילחם בעוז ובכל דרך ראויה, לאפשר את החיים היהודיים על אדמתנו.

התיישבות ובנין לפי שבועיים קיבלה הממשלה החלטה לאשר הטבות גדולות ברכישת דירות בקרית ארבע חברון ובישובים נוספים. אך לצערנו, בעקבות לחצים מצד ארה"ב, שינתה הממשלה את החלטתה במחטף טלפוני בין השרים והקפיאה את מתן ההטבות. בעקבות שינוי זה, התכנסנו, מספר ראשי רשויות יחד עם ח"כ אורי אריאל, עמ"נ לנקוט בצעדים הנדרשים להחזרת ההטבות. אנו פועלים שממשלת ישראל תמשיך ותחזק את הבניה וההתרחבות בכל מרחבי ארץ ישראל.

ט"ו בשבט בט"ו בשבט קיימנו מבצע נטיעות בשטחיה הצפוניים של קרית ארבע חברון, זו היתה תגובה ראשונה לפינוי הכואב של תושבי מצפה אביחי מבתיהם. אנו רואים בשטחי העתודה של עירנו המשתרעים מצומת מעלה חבר בדרום ועד צומת כרמי צור בצפון, שטחים חיוניים ביותר להמשך התפתחותו של הישוב. לפיכך חברי המועצה, מנהלי האגפים ואני, פועלים ונמשיך לפעול בכל דרך, לחיזוק האחיזה בשטחים אלו ובכללם לחידוש אחיזתנו במצפה אביחי. לשם כך אנו נוקטים לאורך השנים האחרונות במספר פעולות חשובות ונמשיך בפעולות אלו ביתר שאת וביתר עוז!

ברכות לשכנים בהזדמנות זאת, אני מבקש לברך את ידידי דוידי פרל, ראש המועצה הנבחר של גוש עציון, עם היבחרו לתפקיד. בטוחני ששיתוף הפעולה הפורה שהיה עד כה בין הרשויות ביהודה ימשיך ואף יתחזק עם כניסתו לתפקיד.

חינוך בימים אלו אנו נערכים להשלמת תוכנית "תקשוב המאה ה21-". במסגרת התוכנית, יחולקו לכל המורים מחשבים ניידים וכן יותקנו מערכות הקרנה בכלל כיתות בתי הספר. אני מקווה שחידוש זה יוסיף לשדרוג הלימוד במוסדות החינוך וזאת בנוסף למערכות המיזוג החדשות שמותקנות בימים אלו בחלק מבתי הספר. מעבר לחידושים אלו, אני שמח לראות את פעילותם של ועדי ההורים בגנים ובבתי הספר אשר מגלים מערובות גדולה בנעשה במוסדות החינוך ומוסיפים רבות לקידום מערך החינוך של ילדינו

. נעלה לחברון תוכניתו של שר החינוך להביא אלפי תלמידי התיכון מרחבי הארץ לבוא ולבקר בעיר האבות ובמערת המכפלה גוררת גלי תמיכה רבים ולעיתים מחאות של גופי שמאל ואנרכיסטים. כפי שאתם רואים בסקר המצורף, ציבור רחב בחברה הישראלית תומך בביקורים אלו. מעיר האבות אנו שולחים ברכת חזק ואמץ לידידינו שר החינוך גדעון סער.בברכת חודש טוב!עבור לתוכן העמוד