חבילת מידע לתושב החדש\הוותיק

המועצה המקומית קרית ארבע - חברון :

מרכזיה - (רב-קווי)

פקס

9969555

9964277

כתובת אתר האינטרנט של המועצה:

www.kiryat4.org.il

לשכת ראש המועצה

9969500

- קומה ג'

מזכירות

9969505

- קומה ג'

גזברות

9969506

- קומה ג'

מח' חינוך

9969536

- קומה ג'

היחידה לקידום הנוער

9969508,
0506-479766

- קומה ג' (ליד מח' איכלוס וקליטה)
נא להתקשר לקביעת פגישה.

מח' אכלוס וקליטה

9969532/3

- קומה ג',

קבלת קהל : א' - ה' 12:00-8:30

נציגת משרד הקליטה

גב' אתי טטר

מח' אכלוס וקליטה

משרד הקליטה
לשכת ירושלים -מרכזיה
טל': 1599-500-923

- קומה ג',

קבלת קהל : יום א': 14:00-10:00
להזמנת תור נא להתקשר בימי א'
לטל': 9969535 בקרית ארבע

היועץ המשפטי

9969517

קומה ג', יום ג': לפי תאום מראש

הממונה על פניות הציבור

9969517

קומה ג', ב', ד': לפי תאום מראש

מהנדס העיר

9969511

9969512

קומה ג', א'-ה': 8:30-14:00

מח' גביה

בשעת קבלת קהל אין מענה טלפוני

9969513

9969516

קומה ב'. א',ג',ד',ה': 8:00- - 10:30;

14:00 - 16:00.

מש' הפנים/רישוי

- קומה ב'

9969519

בימים: א' -ה' 12:15-8:00

במקרים דחופים ובתאום טלפוני מראש אצל מרים דלויה בבית: 9961047

מח' ביטחון

9969542

- קומה א'

מח' משק

9969549

- קומה א'

יחידת פיקוח: תברואה, רישוי עסקים, בניה, איכות הסביבה.

9969552

9969549

- קומה א'

וטרינר
בתאום טלפוני מראש

9969551
9969549

- קומה א'

ג' - 13:00-8:00, ה'- 17:00-8:00

שרות פסיכולוגי

9969524/5

ישיר: 9962374

פקס: 9605203

- בנין מס' 1 , קומה ג', דירה 6

מח' רווחה

9969526 ,

פקס : 9963149

- קומה א'

בימים: א' - ה' : 8:30 – 16:00

מוקד- 4 : המרכז הרפואי,

מפלס התחתון
24 שעות ביממה

106

9969530

תא קולי :

9969777

קוד - 2

- עזרה רפואית דחופה בשעות הערב

והלילה ובזמן שהקופ''ח סגורות.
הזמנת רופא ואמבולנס.
- מידע על מצב הכבישים באזור.

- הודעה טלפונית שנמסרה לתושבים במערכת הכריזה השקטה בזמן חרום.

מוסדות ציבור  ומשרדים 

בקרית ארבע חברון

 

 

 

פ ר ט י ם נ ו ס פ י ם :

מ ס' ט ל פ ו ן:

ש ם ה מ ו ס ד :

9963880

מופ''ת ביהודה

החממה הטכנולוגית

המרכז המסחרי

ב'-ה' זמני פתיחה 14:45 - 8:30

יום ו' וערב חג 12:00 - 8:30

9961757/8


בנק לאומי

בניין המועצה קומת החנויות .
א', ג', ה': 13:00-8:30 ; 18:00-16:00

ב' ד ': 13:00-8:30

ימי ו' וערב חג : 12:30-8:30

9961219

דואר

בניין מס' 1 קומה ב'

א', ה' : 12:30-8:30 ; יום ג' : 15:30 17:30

9961331

פקס:9960462

עמידר

מוקד ביטוח צנרת -
מוקד שרות: 054-4715087/6

בניין 29 , קומת כניסה.

יום א', ב' : 9:00 12:00

9961857

לשכת התעסוקה

מרכז המסחרי, ליד הבנק

קבלת קהל בימים:

ב', ד': 12:30-8:30 ; 17:00-15:00

9961619

9961483
מוקד טלפוני ארצי:
6050*

ביטוח הלאומי

שירותי כיבוי וחילוץ.

102

9962266/7

מכבי אש

גבעת האבות

9969444
במקרה חירום:100

משטרה

בניין 1/6 (המועצה הישנה).

המרכז פתוח לקהל בימים:
א': 10:00
12:00, ג': 14:00 16:00,
ה': 14:00
16:00.

9961850

פקס:

9962215

רס"ר רפאל חיים

050-6272173

רס"ב אבי כהן

050-6272176

מרכז שיטור קהילתי משולב
שירותי משטרה כגון: משמר שכונה / יישוב (במסגרת משמר האזרחי). הגשת תלונות, הנפקת תעודת יושר , יעוץ במיגון, אבטחת מוסדות חינוך, מתן מענה לאירועים פליליים וכו'...

ירושלים.

6252441

סופרגז

הנציגות בקרית ארבע, אזור התעשיה,

במפעל הבלוקים של מנצורה

בירושלים - רח' המלך ג'ורג' 33

9961144 ,

פקס: 9961734

6253331-4

אמישראגז

סניף יו''ש

103, 9901533,

9901500/1פקס: 9917616

חברת החשמל

הזמנת קו טלפון, אינטרנט, תיקונים

166,199

בזק

מ ו ס ד ו ת ה ח י נ ו ך ב ק ר י ת א ר ב ע

9961244

פעוטון "אמונה" קרית ארבע

9965117

פעוטון "נשות חרות" רמת ממרא

9962844

בי''ס ממ''ד ''חברון'' בנים

9963158 , 9961050

בי''ס ממ''ד ''חברון'' בנות

9962358 ,9969598 - רמת- ממרא

בי''ס ממ''ד בנות "אלוני ממרא"

9961641, 9969585

בי''ס ממלכתי ''קרית-ארבע''

9961802

בי''ס ממ''ד תלמוד תורה

9605524 - בבניין ישיבת "ניר"

תלמוד תורה "קניין תורה"

9969587

9961973

אולפנא לבנות קרית ארבע

חטיבת הביניים ותיכון

9962281/2

,9961636,9962283 רמת ממרא

ישיבה תיכונית -''אור מנחם''
חטיבת הביניים ותיכון

9961775/6

ישיבת הסדר "ניר"

9961663 - רמת ממרא

ישיבת ''אור חברון''

9963839

בבניין של מלון "אשכולות"

מדרשת "שירת חברון"

מדרשה תורנית לבנות

9960016 - רמת ממרא

כולל "שדי חמד"

9964722 -

מכון לרבני הישובים

תוכנית הוראה יחודית בק-ארבע בשיתוף מכללת "אפרתה"

בראש התוכנית עומד

הרב משה בלייכר שליט''א

ראש ישיבת שבי חברון

9961292

יהודית

051-510059

לימודים לתואר בהוראה לנשים במסלולים:

*תנ''ך ותושב''ע

עם דגש על לימודי מחשבת ישראל

* תנ''ך ותולדות א''י

תוכנית הוראה יחודית בק-ארבע בשיתוף מכללת "אפרתה"

בראש התוכנית עומד

הרב משה בלייכר שליט''א

ראש ישיבת שבי חברון

9961292

יהודית

051-510059

לימודים לתואר בהוראה לנשים במסלולים:

*תנ''ך ותושב''ע

עם דגש על לימודי מחשבת ישראל

* תנ''ך ותולדות א''י

מדרשת "שירת חברון" ע"ש שרית עמרני(מיסודה של ישיבת "שבי חברון")

"מלון אשכולות" קרית ארבע
בנין 25

מדרשה:

9960555

אושרית :

052-8990272

מדרשה תורנית לבנות (אחרי שרות לאומי)
לימודי קודש, אמונה, בנין המידות מתוך קשר אישי עם רבנים וצוות המדרשה.

מ ו ס ד ו ת ה ת ר ב ו ת ב ק ר י ת א ר ב ע

המרכז הפדגוגי קרית ארבע - מרכז ''צח''

בניין ליד החניה של בזק זמני הפתיחה:

א' 8:30-14:00 , 19:45-21:45

ב', ג' 8:30-13:00, ד' 8:30-16:00,

ה' 8:30-14:00

9969522

9964353

פקס:

9963593

מרכז להעשרת עובדי הוראה

* השאלת ציוד אור קולי
* השתלמויות והדרכות

מרכז מדעים ואומנויות

לתלמידי בתיה''ס היסודיים

מרכז הקהילתי קרית ארבע - חברון ( מתנ"ס) :

טל: 9961666 , 9969504 ; פקס: 9963970

א' - ה' : 8:30 - 13:00 ; 16:00 19:00

9961666

מזכירות

פעילות תורנית למבוגרים, לנוער ולילדים

תרבות תורנית

בימי א' ה' (פרטים במזכירות)

חוגים: לילדים ולמבוגרים

בניין מס' 5

בימים: א', ד' 9:00-13:00

9961666

מועדון "גיל הזהב" - (פעילות לקשישים)

מועדון אזור התעשייה, בכניסה לאצטדיון: יום ה', מוצ"ש: 20:00 23:00
אולם הספורט : יום ו': 20:00
23:00

דודי בן דוד:

052-6071217

מועדון הפנאי

פעילות לנוער ממלכתי חילוני

מרכז הפעלה חוויתי לפעוטות וילדים

9961666

הפעלוטף

פרטי החוגים במזכירות

כנ"ל

מרכז המוסיקה

בחודשי הקיץ . במקום ישנה מקווה טהרה

9963185

בריכת שחיה

חדר כושר, חוגי בריאות- פרטים במזכירות

בקרית ארבע

אולם הספורט

ירי חופשי ביום ב': 19:30 -21:30 -

לקבוע תור במתנ"ס לפני כן בטל: 9961666

9964538

מטווח -

2 מגרשי כדורסל, 2 מגרשי כדוריד, 2 מגרשי קטרגל, 2 מגרשי כדורעף, מגרש כדורגל, מסלול ריצה לאתלטיקה קלה

ליד הפרק המרכזי

מגרש הספורט הגדול - פתוח בכל ימות השבוע משעה 6:00 בבוקר. יש תאורה עד 23:00 .

- פתוח לקהל בכל שעות היום והערב

ליד הפרק המרכזי

מגרש הטניס

הספריה הציבורית

בקרית ארבע

בניין 300

9961945, 9969528

א'- ה': 9:00-12:00 ; א', ג', ה': 14:00-18:20

ב', ד': 1:6:00-18:20; ו': 10:00-12:00

ערבי חג - סגור

ברמת ממרא

בנין 136/5

9960273

א'-ה': 16:30-18:30 , ו': 13:00-14:30

ערבי חג - סגור

מדרשת חברון

בנין 304
בהזמנה מראש

9961311

9961710

סיורים והרצאות, אירוח ולינה לקבוצות

אולם האירועים

מ ו ע צ ה ד ת י ת ק ר י ת א ר ב ע - ח ב ר ו ן

בניין 15, קומה ב'

א' - ה' : 15:00 - 8:00

יום ו' וערבי חג : 12:00 - 8:00

9961083
9963643

פקס: 9961656

מזכירות

א' 11:00-9:00 ; ג' 17:00 - 18:30

* שאלות ותשובות בהלכה ½ שעה לפני סיום זמן קבלת קהל.

זמנים אלו נועדו לרישום נישואין, התייעצות ובירורים

הלכתיים מיידיים. במקרים בהם יש נושאים הדורשים זמן רב יותר, ניתן לקבוע דרך המזכירות.

*בבוררות בדיני ממונות , אגרת פתיחת תיק בבית דין 250 ש"ח, יש להגיש את טופסי התביעה במזכירות.

בתאום מראש

עם המזכירות

קבלת קהל במשרדי המוע"ד -

רב העיר - הרב

דב ליאור שליט''א

זמני פתיחה: א'-ה' 8:00-11:00 למנויים מעלות השחר

יום ו' וערבי חג מ 8:00 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת שבת וחג.

בקרית ארבע ליד ישיבת "ניר"

מקווה טהרה לגברים

למנויים בלבד

ברמת ממרא

(ליד התחנה השניה)

מקווה טהרה לגברים

קרית ארבע( ליד ישיבת "ניר" ):

א' ה' ומוצ"ש: 20:00 22:00

ערבי שבתות וחגים חצי שעה לאחר כניסת השבת.

* מוצ"ש בשעון החורף: 20:00 - 22:00

רמת ממרא שעון החורף:

א' ה' ומוצ"ש: 19:00 21:00

ערבי שבת וחגים חצי שעה לאחר כניסת השבת.

* מוצ"ש בשעון קיץ חצי שעה לאחר צאת השבת.


-בחברון( שכונת אברהם אבינו ) -

בתאום מראש בלבד עםהבלנית הגב'

דליה דניאל.

* בערבי שבתות וחגים יש להגיע מוכנות.

9961733

9963033

9963956

מקואות טהרה לנשים

במועצה הדתית קרית ארבע - חברון ניתנים שירותי דת כגון:

רבנות, נישואין, טהרת המשפחה, שירותי קבורה, ערובין, תרבות תורנית, מחלקת כשרות, בית דין לממונות ותחזוקת מערת המכפלה.

ש ר ו ת י ב ר י א ו ת ב ק ר י ת - א ר ב ע

ק ו פ ו ת ח ו ל י ם : דף מס' 1 נכון ל- 2/2008

מאוחדת
מרכז הרפואי קרית ארבע

רופאי משפחה וילדים, א.א.ג., אורולוג, אורטופד, כירורג, נשים, דיאטנית, נוירולוג, עור, עיניים, קרדיולוג, ריאות, פיזיוטרפיה, אולטרסאונד כללי וגינקולוגי, סקירת מערכות, מכון רנטגן, דיאטנית, פלבולוג,
עובדת סוציאלית,

הולטר לחץ דם.

מרכזיה:

9967888
פקס:

9967889
בית מרקחת: 9967870
אחיות:

9967880
מוקד ארצי לזימון תורים:
3383* או
1-222-3833

משרד : א, ב' ,ד', ה': 8:00 - -17:30 רצוף

ג' - : 8:00 12:30; ו' : 8:00 11:30
רופאי משפחה וילדים: א': 7:30 13:00, 14:00 17:45;
ב', ה': 7:30
17:45 ; ג': 8:00 13:00 ;
ד': 7:30
12:15 , 13:00 17:45 ; ו': 7:30 11:45 .

בדיקות מעבדה : א' - ה' 7:00 8:30 .

שירותי אחיות : א', ב', ד', ה': 8:00 17:30

ג' : 8:00 12:30 ; ו' : 8:00 11:30

בית המרקחת : א' - ה': 8:30 12:30 ;

א', ב', ד', ה' : 15:00 17:30 ;
ג' : 8:30
12:30 ; ו' : 8:00 11:00

רנטגן: א': 15:00 - 17:00 ; ב'- ו ': 8:45 10:30
( לוח זמנים של כל השירותים, כולל שעות עבודה של הרופאים, ניתן לקבל במשרדי הקופה)

מאוחדת

סניף ברמת ממרא

רח' הרב קוק 21

רופא משפחה וילדים, שירותי משרד, שירותי אחיות, מעבדה

מרכזיה:

9967999 פ-קס: 9967990

אחיות:

9967980

רופאים - א', ג', ה': 8:30 11:30, 16:00 17:30
ב', ד': 8:00 - 11:30; ו'
סגור.
שירותי אחות א' - ה': 8:00
12:00; ג': 16:00 17:30
שירותי מעבדה : א'
ה' : 8:00 9:30

שירותי משרד : א' ה': 8:00 11:30 ;

א', ג', ה' : 16:00 17:30

כללית
קרית - ארבע בנין 27/9

מרפאה כללית , ילדים,

פיזיותרפיה,

שרותי אחיות, שרותי משרד,

בדיקות מעבדה.

טלפון:

9967700

פקס:

9961487

רופא משפחה וילדים : א': 9:00 12:30;
ב': 11:00
15:00; ג': 14:00 18:00; ד': 9:00 12:30 ;

ה': 14:00 18:00 ; ו' : 9:00 12:00

אחיות: א': 7:30 12:45; ב': 8:00 12:45;
ג': 7:30
12:30, 14:00 18:00; ד': 8:00 12:30,

ה': 7:30 11:30, 14:00 18:00; ו': 8:00 11:00

משרד: א': 12:30-8:30 ; ב', ג', ה': 14:00-8:00 ;
ו'
(פעם בשבועיים) : 8:00 12:00

בדיקות מעבדה : א',ג', ה' : 7:30 9:00

פיזיותרפיסטית בימי א', ג' - בתאום טלפוני בלבד.
* רופא ילדים (עצמאי) בנין 11/1 , בתאום טלפוני :

9961119, 050-5513444 , בימים א', ב', ד', ו'

לאומית
רמת-ממרא

מרפאה כללית
רופאים מומחים

זימון תורים:

1700-507-507

מזכירות:

9963334

9964411

פקס : 9964059

שעות פתיחת המרפאה - מזכירות, אחות, רופא :

א': 8:00 12:00 ; 15:00 18:30

ב', ה': 7:30 12:00 ; 15:30 18:30

ג': 8:00 12:00 ; יום ד': 15:30 18:30;

ו': 8:00 12:00 (רופא + אחות בלבד).

מומחה ילדים ומחלות ריאה ב', ד': 17:00 18:30

גינקולוג- א': 16:00 19:00 (פעם בשבועיים)

כירורג ה': 15:00 17:00 (פעם בשבועיים)

בדיקות מעבדהב', ה': 7:30 - 9:45 , ג: 8:00 9:00

* חברי קופ''ח מכבי : עם הצגת הכרטיס המגנטי מקבלים בקופ"ח מאוחדת בק-ארבע שרותים הבאים: רופאי משפחה, רופאי נשים, רופאי ילדים, בדיקות דם, תרופות. רנטגן - רק עם אישור מיוחד ממזכירות של "מכבי" באפרת.

 * יתכנו שינויים בלו"ז של כל השרותים. יש לבדוק טלפונית לפני הביקור

כמו כן קיימים שרותי רפואה אלטרנטיבית פרטיים המתפרסמים במודעות

ש י ר ו ת י ם ר פ ו א י ם ש ו נ י ם:דף מס' 2 נכון ל- 2/2008

מוקד- 4:
24 שעות ביממה

מרכז הרפואי

מפלס התחתון

9969530,
טל' חרום :

106

9969777

עזרה רפואית דחופה בשעות הערב

והלילה ובזמן שהקופ''ח סגורה.
הזמנת רופא ואמבולנס.
- תא קולי - לקבלת מידע על מצב הכבישים באזור.

התחנה לבריאות הנפש

בנין 1/7

9960147

פקס: 9605203

ימי ב', ה' בשעות : 8:00 13:30

ד"ר אפרת שחר פסיכיאטרית

ד"ר פיליס שטראוס פסיכולוגית קלינית

פסיכיאטר ילדים פרטים במזכירות

התחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב)

מרכז הרפואי

החדש ק ארבע

(בתאום טלפוני)9961755

9963081

אחיות : א' , ד', ה' : 8:00 15:00

ב': 8:00 16:00 ; ג' : 8:00 13:00 .

רופא ילדים : 3 פעמים בחודש

(בתאום טלפוני מראש)

קורס הכנה ללידה, מעקב הריון, הדרכה לנשים הרות, טיפול בתינוקות עד גיל 5 , חיסונים.

"נוה אברהם"

מרכז טיפולי להתפתחות הילד (ע"ש הרבנית ביתיה ליאור ז"ל)

בנין ישיבת "ניר", כניסה מול מגרש המשחקים "גן העץ "

9964045

9964325

(בתאום מראש)

פקס: 9964335

פתוח בימים :

א' - ה': 16:00 - 8:00

ב', ד' : 18:00 - 8:00

מתקבלים חברי כל קופות החולים עם מכתב הפניה + התחייבות ובאופן פרטי.

"יד שרה"
השאלת ציוד רפואי ושיקומי חינם. השאלת עריסות ומושבי בטיחות לרכב לתינוקות.

9969773
אחראית:

גב' חנה נייר

מפלס התחתון במרכז הרפואי
א', ב', ה': 17:00 - 18:00,
ד': 12:00
13:00 , 17:00 - 18:00,

ג': 9:00 10:00 , ו' : 11:00 12:00

מרפאת שיניים ניידת
בבעלות כולל חב"ד.

הניידת חונה ליד קופת חולים מאוחדת.

יסכה:
054-7733868

משרד:
054-7733866

ימים: ב', ג', ה': 9:30 16:00 .
טיפולי שיניים כלליים, משמרים), עקירות שיני בינה, שיננית, שתלים, אורטודנט
(מגיל 12)

מרפאת שיניים

של עמותת אנ"ר - בנין מרכז הרפואי (קופ"ח מאוחדת).

הכניסה מהמפלס התחתון

על יד מוקד הרפואי

9961662
בתאום מראש

רופא למבוגרים: א', ב',ד': 9:00 16:00 ;
ה': 12:00
19:00 ; ו': 8:30 13:00
רופא לילדים: א' : 9:45
17:15;
יום ה' (פעם בשבועיים): 11:45
17:45

שעות עבודה של המשרד :

א' ה': 8:00 - 16:00 ; ו' : 8:30 13:00

מרפאת שיניים ומעבדה דנטלית "אבסוליוט"בנין 501/6

איליה ומלכה חכמוב - משרד: 9964389 , בית : 9964837 ; 052-8483348, 052-3866935

ד"ר דמיטרי מרטיננקו: יום א': 9:00 19:00 ; ד"ר בוזיאשווילי אלברט: יום ג': 10:00 18:00 ; ד"ר מיאנג רוברט (מומחה להשתלת שיניים) : לפי הזמנה מוקדמת פעם בחודש יום ג'.

ד"ר שטיינפר ראובן : ד' - 9:00 19:00;

ד"ר פריי אלן (אורטודונט) לפי הזמנה מוקדמת פעם בחודש יום יום ה'.

ד"ר סלובודניק (רופאת משפחה וילדים) - בנין 403/23 טל': 9962438.

מקבלת חברי מאוחדת ובאופן פרטי : א', ג', ה' : 18:00 - 8:00 ; ב' : 16:00 - 8:00 ; ו' : 12:00 - 8:00 . יום ד' סגור. (נא להביא כרטיס מגנטי של הקופה).

ד"ר בן-טריה(רופא ילדים, מומחה ריאות ואקופונקטורה של האוזן)

בנין 11/1 טל': 9961119. ( נא להביא כרטיס מגנטי של הקופה )

א', ד' : 18:00 - 19:00 ; ב', ו': 9:00 - 10:00

מקבל חברי קופ"ח מאוחדת, כללית ולאומית בתאום טלפוני בלבד .

ש ר ו ת י ה ר ו ו ח ה ו א ר ג ו נ י ה מ ת נ ד ב י ם

עמותת "הכוח לתת"

ריהוט ביתי ומכשירי חשמל יד שניה (תמורת תשלום סמלי)

קרית ארבע, אזור התעשיה

(ליד מחסן הבגדים "חסדי מרים")

יעקב כהן

054-4916185

9960715

ימי ד', ה' : 15:30 18:30

ב': 9:30 13:30

זכאות לסיוע תתאפשר רק עם הפניה ממחלקת הרווחה. (לעולים חדשים גם משולי כהן במחלקת איכלוס וקליטה).

"יד שרה" -במרכז הרפואי קופ''ח מאוחדת.

השאלת ציוד רפואי

אחראית -חנה נייר

9969773

(פרוט בדף שירותי הבריאות בקריה)

א', ב', ה' : 17:00 18:00;
ד': 12:00
13:00 ו : 17:00 18:00

ג': 9:00 10:00, ו': 11:00 12:00

חנות בגדים " יד שניה "

א' 12:00-10:00

ב',ד' 17:00-16:00

ו' 9:00 - 11:00

קרוואן בחניה מאחורי מרכזיית טלפונים של " בזק "
החנות סגורה ערב חג, גשם ושלג.

מחסן " חסדי מרים " (יד שניה)
מכירת כל המוצרים הנחוצים לבית:
בגדים, רהיטים, כלים, מכשירי חשמל וכו'

א': 9:30 12:00

ד': 9:30 12:00;

17:00 19:00

מוצ"ש: 20:00 22:00

אזור התעשיה קרית ארבע,

מבנה מס' 12

החנות סגורה בימי גשם ושלג

"חסדי אבות"(ליד עמותת "נחלת עמק חברון"). הארגון המרכזי לצדקה וחסד בק- ארבע- חברון בנשיאת הרב דב ליאור שליט"א.

חלוקת מזון למשפחות נצרכות, חנות בגדים חדשים, מכירות מוזלות של כל המוצרים למשפחות ברוכות ילדים ובני תורה, חלוקת קמחא דפסחא.

זכאות לסיוע תתאפשר רק עם הפניה ממח' רווחה.
*המרכז התורני הפעלת מועדונית לילדים כיתות ב' - ו': הפעלות ויצירה.

*"קפה -בר"- פעילות לאוכלוסיה מבוגרת: ימי עיון, מסיבות ראש חודש וכו'.
*גמ"ח"זוכר חסדי אבות"(לע"נ אפי וירון אונגר הי"ד)לולים, עגלות, עריסות וכו'.

*גמ"ח "אות לאלעד"- קרן לרכישת תפילין מהודרות במחירי עלות.

בחצר האחורית

של מלון

"אשכולות"

בניו 25.

ימים א' ה':

8:3012:00

משרד קו החסד:

9966166

פקס: 9960016

צבי אדרעי:
0525-426740

דוד אדרעי:
0525-426741

*"אירגון ידידות" - עזרה ליולדות.

(דרך נציגי הארגון "חסדי אבות")
~ ארוחות מוכנות

~ שרות שמרטפות ליולדת או חולה
~ מתנה ליולדת

* גמ"ח "חסד לאליהו"
~עזרה והכוונה בנושאים הקשורים לברית מילה (לתינוקות, ילדים ומבוגרים). ~הכשרת כלי מטבח למעוניינים לשמור על מטבח כשר (לותיקים ולעולים חדשים).
~השאלת כסא אליהו.

*גמ"ח שמלות כלה "יד חנה"
(באזור התעשיה)
~
שמלות כלה מוכנות (אפשרות לתפירה). אורית: 0525-666983
~ קוסמטיקאית
~ השאלת בגדי הריון.

* חנות בגדים יד ראשונה
בבנין "מלון אשכולות"

גמ"ח "עולם חסד ייבנה"
בהנהלת רותי טבצ'ניק

רמת ממרא 31

9961704,

0505-829648

עזרה למשפחות נזקקות מזון, בגדים, ארוחות חמות יום-יום, "קמחא דפסחא",

עזרה בחגים.

"מאיר פנים" -ארוחות חמות

לקשישים ולנזקקים

9961311/710

מדרשת חברון

בימים: א' ה' בשעה 13:00

בחדר האוכל של מדרשת חברון

ארגון "פעמונים"
בפיקוחו והדרכתו של הרב דב ליאור שלית"א והרב יצחק רודריג

גדליה גובר:
054-4682606

שלמה לוינגר:
057-7208806

משרד- טל':
9975577
א'-ה' בין 8:30 – 12:30

סניף קרית ארבע.
סיוע בשיקום משפחות מבחינה כלכלית והתמודדות עם חובות העבר בדרכים שונות.

גמ"ח שמחות "בארה של מרים"- השאלת ציוד לשמחות משפחתיות:השאלת מערכת הגברה, מקרן + מסך, גנרטור לשמחות ואירועים בשטח, כדי חרס, שולחנות, ספסלים, כסאות, כלים, מפות, מחיצות בד, מתקן נרות, לפידים.

9605340

054-4961415

להזמנת מקרן-
אורן ישורון:

057-7722882

זמני השאלת ציוד בימים :

א',: 18:00 18:30; ב': 20:15 20:45

ג' : 20:15 20:45 ; ה': 18:00 18:30

ג מ " ח י ם ב ק ר י ת א ר ב ע - ח ב ר ו ן

גמ"ח "חברון" להלוואות כספים:

9961642 -יצחק רודריג

9961916 - ירחמיאל וויס

גמ"ח "מגן אבות" להלוואות: לתושבי הקריה בלבד

9961789: יצחק הראל

9961437 : עמרם יפרח

גמ"ח קרן "עמק חברון"

- הלוואות לצרכים רפואיים:

9964090: בני טנא

יעקב שרביט: ב': 9964295,

ע': 9964830

גמ"ח "רוזן"- הלוואות כספים (סכומים קטנים)

ב': 9963533

אמונה שטיינמץ

גמ"ח "העיר העתיקה" מיסודם של מאיר ויחזקאל לע"נ יהודה בן יוסף – הלוואות כספיות לתושבי חברון והאזור

רעות בלייכר:

050-8762343

סניף חברון וסביבותיה

עד גובה המשכורת +2 ערבים.
פרעון תוך שנה (12 תשלומים מראש)

גמ"ח " קרן נר דניאל ז"ל " (ע"ש דניאל בת - אל הי"ד) : מכשירי אינהלציה, מכשירי אדים קרים

צידקי הללי:

050-5435880

רמת ממרא

גמ"ח "גאולת חברון" תרופות ומכשירים רפואיים

9961716

הרב ציון אלמליח, חברון

גמ"ח תרופות "חסד אברהם" -קבלת תרופות עם מרשם רופא. מתקבלות תרופות שלא היו בשימוש.

9964090

24 שעות ביממה

בני טנא ר"מ 212/10

בכל ימות השבוע

גמ"ח עזרה בטיפול רפואי

יצחק רודריג: 9961642

ע"ש אהובה ודוד קראוס

גמ"ח "לב מלכה"

משפ' כהנא: 9964968

הכשרת ציוד רפואי,מכשירי אדים וכו'

גמ"ח "ילדי ניסים" (לע"נ הרב ניסים יגן זצ"ל) -

תרופות פוריות (גם בהשאלה וגם כתרומה)

9605235

משפ' שרעבי 306

גמ"ח "יד לתינוק" השאלת לולים ועריסות לתינוקות: (ע"ש יששכר דב יוהנס זצ"ל)

9963024

אסתר בלוי 8/7

גמ"ח "נחמת צבי" (ע"ש צבי נחמיה שור) מוצרי תינוקות ויולדות: תרופות, דייסות, טיטולים, מוצצים וכו

9966006, 052-8375709

יהודית: 052-8375708

שלמה ויהודית שור מדורגים החדשים 55/15

24 שעות ביממה

גמ"ח "ורפואה קרובה לבא": (לע"נ ר' זאב הלברשטט ז"ל ולטה צברי ז"ל)

אנטיביוטיקה, תרופות, משככי כאבים, תמיסות לאינהלציות.

אסנת עמיר:

0523-114689

את התרופה ניתן לקבל רק:
1. בשעות שבית המרקחת סגור ויש צורך דחוף בתרופה.

2. לאחר הפקדת צ'ק במחיר התרופה עד אשר תוחזר לגמ"ח. 3. מרשם רופא (בהתאם לתרופה המאושרת)

גמ"ח תפילין- בהשאלה (ע"ש משה אברהם ומיטא)

9963533 ,052-3264867

גרשון שטיינמץ

גמ"ח תפילין - בהשאלה

משה לקס: 9961193

גבעת האבות

גמ"ח תפילין ומזוזות (בהשאלה)

9961642

יצחק רודריג

גמ"ח "לחופה" עששיות ופריטים נוספים לחופה

9963954

משפ' לייבוביץ', חברון

גמ"ח שמלות כלה

9961642

אסתר רודריג

גמ"ח כחסאות בטיחות לרכב לכל הגילאים,
לתקופות קצרות.

9960107
054-8019920/1

משפחת מוק

גמ"ח תפילין, מזוזות, קלטות שמע תורניות, גמ"ח הלוואת כספים. דירה לאירוח בשבתות

9964097

052-8432891

בית חב"ד - ויקטור עטיה

גמ"ח קלטות ע"ש חיה מושקא בת דבורה וויקטור עטיה

משפ' לסרי: 9960295
מעלות חברון 51/4

בנושאי זוגיות, חינוך ילדים ועוד.

גמ"ח "רבקה" השאלת פלטות לשבת

9961605

דודה גלמן ר"מ 146/3

גמ"ח "חסדי אברהם" השאלת מזרנים,

שמיכות, כריות ומצעים.

9963035

יעל שחר

גמ"ח כרית לברית מילה

לזכרם של אלנתן ודינה הורוביץ הי"ד

9963168,052-3828787 ב. 301/5

גמ"ח התכשיטים מערכות תכשיטים לשמחות: שרשראות, צמידים, עגילים בשלל צבעים וגוונים בעיצוב אופנתי וחדש.

ע"ש נטע יצחקי ז"ל

לתיאום והשאלה :-9961388 דינה

גמ"ח "ארץ הצבי" להשאלת ציוד לטיולים: מנשאים לתינוקות, אוהלים, תרמילים, שקי שינה ועוד

לזכר צבי יהודה (ציקי) איזמן ז"ל

פרטים והשאלה בשעות הערב

בטל': 9960725 משפ' איזמן

גמ"ח פלטות, שולחנות וספסלים

ע"ש מיכאל וחנה אזולאי

050-2405217, 9605960

ברוך דסטה

עמותת "אות-ליוסף" גמ"ח תפילין

לע"נ: רחל מונק(מזרחי) ויוסף מזרחי ז"ל

050-8369033 מיה


עבור לתוכן העמוד