9969552

פקח עירוני : מר משה בוטביה 

 

תחומי אחריות:

  • אכיפת חוקי העזר הנוגעים לשמירה על השטח הציבורי
  • נקיון הרחובות
  • פינוי גרוטאות רכב.
  • פינוי גרוטאות וגזם.
  • פינוי מפגעים


עבור לתוכן העמוד