הועדה המקומית לתכנון ובניה01/09

פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה

מיום ראשון, ח' טבת תשס"ט 4.1.2009

 

משתתפים:    מלאכי לוינגר,  יורם אלמכיאס, יהושע שני, יעקב שרביט, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, שמואל קרלין.

 

לא משתתף:   מאיר לפיד.

 

נוכחים:          שולי שמעון, יעקב בן שבת.

 

סדר יום:        1. בקשת קופ"ח מאוחדת לתוספת קומה 599.20 מ"ר .

                        2. בקשת ינאי ואורה דהאן לתוספת 34.85 מ"ר לביתם 454/1 בגבעת האבות.

                        3. מינוי ועדה לבדיקת חלופות במיקום בריכת איגום ברמת ממרא (ת.ב.ע. 510/01/011).

 

סע' 1: בקשת קופ"ח מאוחדת לתוספת קומה 599.20 מ"ר

 

הצבעה: בעד - פה אחד

יעקב שרביט לא נוכח בהצעה

 

החלטה לסע' 1 בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה מיום 4.1.2009

מאושרת בקשת קופ"ח מאוחדת לתוספת קומה 599.20 מ"ר.

 

סע' 2: בקשת ינאי ואורה דהאן לתוספת 34.85 מ"ר לביתם 454/1 בגבעת האבות

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה מיום 4.1.2009

מאושרת בקשת ינאי ואורה דהאן לתוספת 34.85 מ"ר לביתם 454/1 בגבעת האבות

 

סע' 3: מינוי ועדה לבדיקת חלופות במיקום בריכת איגום ברמת ממרא (ת.ב.ע. 510/01/011)

מלאכי לוינגר:            מציע למנות ועדה שתורכב משני חברי המועצה - מאיר לפיד וישראל ברמסון, מהנדס המועצה ומנהל מח' המשק, שתבדוק יחד עם מהנדס מים בלתי תלוי, אופציות אחרות למיקום בריכת האיגום ברמת ממרא.

                        הועדה תשמע גם את משפחות בן בסט ובן ישי שמתנגדות למיקום המתוכנן של הבריכה ליד ביתם.

                        אם הועדה תגיע למסקנה שהמקום המתוכנן הוא הפתרון היחיד, אז נקים שם את הבריכה ואם יש פתרון אחר, אז נלך עליו.

ישראל ברמסון: מציע שאם לא יימצא מקום חליפי אז הנושא יובא לדיון בועדה.

מלאכי לוינגר:            הועדה הנ"ל תגיש את מסקנותיה והמלצותיה לועדה המקומית עד לישיבתה הבאה.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה מיום 4.1.2009

ועדה שתורכב מחברי המועצה מאיר לפיד וישראל ברמסון, מהנדס המועצה, מנהל מח' המשק ומהנדס מים חיצוני בלתי תלוי, תבדוק אופציות אחרות למיקום בריכת האיגום ברמת ממרא.

הועדה תשמע את עמדת משפחות בן בסט ובן ישי שמתנגדות למיקום המתוכנן של הבריכה ליד ביתם.

הועדה תגיש את מסקנותיה והמלצותיה לועדה המקומית עד לישיבה הבאה.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר              יעקב בן שבת

                                                                        ראש המועצה             מהנדס המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד