סדר "עקב"

לק"י

סדר "עקב"

עניני הפרשה:

בחירת עם ישראל                       הזכרת חטא העגל

זכירת ה'                             בנאמנות לה' - ההצלחה בארץ

 

איך משיגים יראת שמים ?

 פרשתנו ממשיכה את נאום המצוות והנושא העיקרי בה הוא הנאמנות לה'. תחילת נושא זה הוא בשאלה קצרה :"ועתה ישראל מה ה' א'להיך שואל מעמך "? כלומר, מהו הענין העיקרי שה' מבקש ממך? תשובת הכתוב היא "כי אם ליראה את ה' א'להיך וכו'" כלומר, רק יראת ה'! ראשית צריך לבאר מהי "יראת ה' " ואחר כך לנסות להבין מדוע זה נחשב "רק" או כלשון הכתוב "כי אם".

האדם מורכב משני חלקים עיקריים: גוף ונשמה. לכל אחד מאלה ברא ה' כוחות מיוחדים שיספקו לאדם חיים. חיי הגוף תלויים באכילה, שתייה ומילוי כל משאלות הלב האחרות: רחצה, טיול, קריאת ספרים וכדומה. הנשמה, חייה תלויים בכל העניינים הרוחניים: לימוד תורה, קיום מצוות וכדומה. כל אדם יודע שעליו לפרנס את שני החלקים האלה שבגופו. הוא גם יודע שאיננו יכול להזין את הנשמה באכילה ושתייה כמו שאינו יכול להזין את הגוף בלימוד תורה... אלא שכאן נכנסים שני כוחות נוספים למערכת המורכבת של האדם: יצר הטוב ויצר הרע. התפקיד של כל אחד הוא לדאוג למזון הנכון של אחד החלקים של הגוף. יצר הטוב דואג שהנשמה תקבל את המזון שלה. כלומר שהאדם יקיים מצוות ויצר הרע תפקידו לפתות את האדם ולמשוך אותו לעשות עברות שהן אמנם מזון לגוף, אך הן רעל לנשמה.

ה' ברא את האדם בחכמה. הוא יודע על המתח הקיים בין שני הכוחות האלה: בין יצר הטוב ליצר הרע. לכן קבע ואמר שהדרך להתגבר על פיתויי יצר הרע היא בכך שמפתחים תחושה שה' נמצא בכל מקום. הוא רואה את כל הנעשה ואין אפשרות להתחכם כנגדו. כלומר צריך לירא, לפחד ממנו. משל לנהג שנוסע במהירות מופרזת, מעל המותר, ולא הצליחו קרוביו למנעו מנהיגה זו, עד שהודיעו לו כי מעתה יצולם דרך קבע על ידי לווין בכל נסיעה שיבצע. הפחד הזה מידיעת המשטרה על עברותיו, פחד זה היה הגורם המונע היחיד לנהיגתו המסוכנת. אנחנו אומרים כל יום "שוויתי ה' לנגדי תמיד". אני מרגיש את ה' נמצא לפני תמיד, בכל עת ובכל שעה. אם כן, אין רגע שלא רואה ה' אותי במעשי. לכן, לא קשה לי לירא, לפחד מה'. אם האדם מפתח בו תחושה זו שה' כל הזמן רואה אותו ונמצא בקרבתו, מגיע הוא ליראת ה'.  זוהי אם כן יראת ה' ברמה הבסיסית, הפשוטה.

ועכשיו, לאחר שהבננו מעט מהי יראת ה'. נתבונן ונראה למה היא בעצם היסוד לעבודת ה' והיא נחשבת לבקשה קטנה של ה' מהאדם. הדרך של יצר הרע לפתות את האדם היא בכך שהוא מחשיב בעיניו את אותם דברים: אוכל, הנאות אחרות וכו'. ואומר לו: "מה הבעיה, הרי לא רואים אותך?!" אבל ברגע שהאדם זוכר שה' רואה אותו והוא אוסר לעשות דברים אלו, אם כן כל הפיתויים האלה "מתגמדים" ונחשבים כמי שאינם! מכאן, הדרך לעבודת ה' המלאה לא ארוכה. כשיתגבר על יצר הרע, יעשה מצוות, ילמד תורה ויגיע לאהבת ה'.

יהי רצון שנחוש תמיד את נוכחות ה' לפנינו, נירא ממנו, נרבה בקיום מצוות ונגיע לאהבת ה'.

 

"החופש הגדול" – מס' 6

בפינה זו נתייחס בשבועות הקרובים לחופשת הקיץ המכונה בפי כולם-"החופש הגדול". הפינה מיועדת, בעיקר, להורים

"קום התהלך בארץ"

השבוע יוצאים רבים מאתנו מביתם לרחבי הארץ: לבקר משפחה קרובה הגרה הרחק מכאן, לטייל בנופי הארץ היפים וליעדים אחרים. במשך השנה, לא תמיד מתאפשר לנו להגיע למקומות אלה וגם בשביל זה נועד החופש. כדאי שנראה זאת לכתחילה ולא בדיעבד. מכירים אנו בחשיבות שימור הקשר עם בני משפחתנו. לא פחות חשובים הם הטיולים ברחבי הארץ המעמיקים את האהבה שלנו לארצנו הקדושה, מלמדים אותנו להכיר את איזוריה השונים. מה טוב שנלווה טיול כזה בספר תנ"ך שהוא יהיה בעצם "מורה הדרך" שלנו. גרים אנו בנחלת יהודה, אך מי מאתנו יודע את גבולותיה? הידעתם, למשל, שהעיר אשדוד שייכת לנחלה זו?

ובכן, "קום והתהלך בארץ"...             י.ע.

            

 

      

 

 עבור לתוכן העמוד