אודות

מחלקת הגזברות המנוהלת ע"י מר חיים שחר, אחראית על הכנת תקציב שנתי ואישורו, קבלה והפעלה של תקציבי פיתוח ממשרדי ממשלה וגורמים שונים, תשלומים לעובדי המועצה, ספקים, קבלנים ונותני שירותים שונים, בקרה תקציבית, בניית תלושי שכר ודיווח לשלטונות.

בין היתר אחראית הגזברות על מערכת המחשוב במועצה על שלוחותיה וכן פיתוח תוכנות והטמעתן.

במחלקת הגביה הכפופה למחלקת הגזברות מתבצע רישום תושבים חדשים הנקלטים בקרית ארבע המחזיקים בבעלותם או שוכרים בית בקריה.

עובדי המחלקה דואגים לגבות את מיסי המועצה עבור השירותים השונים שהיא מספקת לתושבי הקריה על שכונותיה כגון: ארנונה, מים, שמירה, שכר לימוד גנים, אגרות חינוך, בריאות השן וכו'.

כחלק משרותי מחלקת הגביה ניתן לקבל "אישור תושב" התקף לשנה ובהצגתו לגופים שונים ניתן לזכות בהנחה ואו פטור מתשלום כגון: מיגון רכב, מלגות וכו'.

קבלת "אישור תושב" כמו גם אישורים נוספים מותנה בתשלום מלא של כל מיסי המועצה וכן בהצגת תעודת זהות של התושב.

את תשלומי המיסים השונים ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע או על ידי תשלום במשרדי מחלקת הגביה באמצעות כרטיס אשראי, צ'קים או מזומן.


עבור לתוכן העמוד