אודות

מזכיר המועצה: מר שולי שמעון

מזכירת מזכיר וחשבת שכר: רבקה דוד

 

טלפון: 9969505

 

תחומי אחריות:

  • ביצוע מדיניות ראש המועצה ומועצת הרשות המקומית
  • זימון ישיבות מועצה והכנת פרוטוקולים של דיוני המליאה
  • טיפול בפניות התושבים באמצעות המחלקות השונות
  • ניהול כח אדם במועצה
  • ניהול צוותי החירום באירועים מיוחדים
  • ייזום וקידום פרוייקטים שונים, בעיקר בנושאים הקשורים לפיתוח ושיפור פני העיר
  • הכנת מכרזים ופרסומם
  • קשר רציף עם משרדי הממשלה וחברות צבוריות המעניקות שירותים לתושבי היישוב, במטרה לשפרם
  • ניהול ארכיון המועצה
  • אחריות על יישום חוק חופש המידע


עבור לתוכן העמוד