הסבר למילוי אישור תושבות למס הכנסה

 

קבלת אישור תושבות לצורך הקלות במס הכנסה:

 

יש למלא טופס 1312 - ניתן לקבל במחלקת הגביה או להוריד מאתר של מס הכנסה בכתובת https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc1312.pdf

יש לשים לב שממלאים את הטופס 1312 ולא 1312 א' (שאותו פקידי הגביה ממלאים ונותנים לתושב).

יש להגיע למחלקת גביה עם ת.ז. וספח ת.ז. של כל אחד ממגישי הבקשה.

פקידי מחלקת הגביה בודקים את הנתונים במערכת. במידה והכל תקין וניתן לתת את האישור הוא יינתן- את האישור על כל תושב להעביר באופן עצמאי למעסיק שלו.

תושב שכתובת מגוריו בספח ת.ז. שונה מהכתובת שרשומה במחלקת הגביה לא יוכל לקבל את האישור- יהיה עליו לשנות את הכתובת בת.ז. ולאחר מכן

הנחות בארנונה ע"פ מבחן הכנסות:

תושב שמעוניין לקבל הנחה מסיבה כלכלית יימלא טופס בקשת להנחה בארנונה שנמצא במחלקת הגביה.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשת ההנחה:

 

שכיר- יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר- דצמבר 2015.

עצמאי- יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידיו (משנת 2014 ומעלה).

לא עובד- יביא אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד בין החודשים אוקטובר- דצמבר 2015.

במידה ובחלק מהחודשים התושב עבד ובחלקם לא- יביא תלושים לחודשים שעבד ואישור לא עובד מביטוח לאומי לחודשים בהם לא עבד.

סטודנט- יביא אישור לימודים.

כל הכנסה נוספת- יש לצרף עליה אישור (מלגה/ עזרה מההורים/ תמיכה ממוסד וכו')

כל מגיש בקשה ייצרף לבקשה תדפיסי חשבון בנק לתאריכים אוקטובר- דצמבר 2015 וצילום ת.ז. כולל ספח.

 

בקשות שחסרות בהם אישורים/ מסמכים לא יטופלו!

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקת גביה

 

 
 
 


עבור לתוכן העמוד