דרושים

למועצה המקומית קרית ארבע דרוש\ה

למועצה המקומית קרית ארבע דרוש\ה עובד תחזוקה (במחלקת שפ"ע)

למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת

למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה רכז/ת משאבי אנוש

למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה מבקר/ת פנימי וממונה על תלונות הציבור

למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה מזכיר/ת משנה בבי"ס

למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה מדריך לתוכנית "תלמים"

למועצה מקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה סייע/ות לגננת

למועצה מקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה סייע/ת כיתתי/ת

למועצה מקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה מדריך לתחום התמכרויות

למועצה מקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה מדריך לתוכנית "תלמים"

למועצה מקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה רכז "מרכז עוצמה"

למועצה המקומית קרית ארבע דרוש\ה עו"ס התמכרויות

למועצה המקומית קרית ארבע דרוש\ה פרוייקטור לקהילת בני מנשה

למועצה המקומית קרית ארבע דרושים מנהל/ת המחלקה לקידום נוער

למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרושים/ות רבשצי"ם

למועצה המקומית קרית ארבע דרושים מדריכים/ות "מעטפת רכה"

הדרכה בתוכנית חינוכיות בחופשות לילדי הגן- כיתה ג' במהלך חופשת הפסח!

לתכנית הילה בקרית ארבע חברון דרושה/ מורה לגיאוגרפיה להגשה לבגרות

למועצה המקומית קרית ארבע דרוש/ה עו"ס צעירים וצעירותעבור לתוכן העמוד