למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש\ה מבקר/ת פנימי וממונה על תלונות הציבור

  למועצה המקומית קרית ארבע

 

               דרוש/ה

 

מבקר/ת פנימי וממונה על תלונות הציבור

 

דרוג דרגה: דירוג דרגה, או חוזה אישי כפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות: לראש המועצה

היקף משרה: 50%

 

תיאור התפקיד:

·         לבדוק אם פעולות המועצה לרבות תאגידים עירוניים ומועצה דתית נעשו כדין, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

·         לבדוק את פעולות נושאי המשרות וממלאי התפקידים מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין ועמידה ביעדים;

·         לבדוק את הנה"ח ואת דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה;

·         לבדוק תיקון הליקויים שנתגלו ע"י מבקרים חיצוניים;

·         הכנת דוחות ביקורת ומעקב אחר תיקון הליקויים;

·         טיפול ובירור תלונות בכתב כנגד המועצה ועובדיה על עוולה שנגרמה כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק ו/או אי צדק בולט.

 

דרישות התפקיד:

·         בעל תואר אקדמאי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל מוכר ע"י מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או עורך דין או רואה חשבון:

·         בעל ניסיון בן שנתיים בעבודת ביקורת;

·         אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות למועצה;

·         לא כיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצת קרית ארבע, או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה במועצה גובלת;

·         לא היה מועמד בבחירות למועצה, למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה;

·         יחיד, תושב ישראל או האזור, ללא הרשעה בעבירה שיש עמה קלון;

·         יחסי אנוש טובים, כושר ביטוי בכתב ובע"פ, סמכותיות, דייקנות ומהימנות אישית.

 

התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד

 

מועמדות יש להגיש בצרוף דף קורות חיים, ותעודות השכלה לדוא"ל shuly@kiryat4.org.il  עד 16 לדצמבר 2018.

תעבור לתוכן העמוד