למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת

למועצה המקומית קרית ארבע חברון

דרושים/ות

פסיכולוג/ית חינוכי/ת

היקפי משרות: 0.50

תיאור התפקיד:

- מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו:

- מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות חינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

-

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל;

או

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה, או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית, למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

דרישות נסיון: עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות האופיס.

אישור בדבר היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: א. אמינות ומהימנות אישית;

ב. כושר למידה;

ג. כושר עבודות צוות;

ד. כושר לטפח יחסים בין אישיים;

ה. עבודה תחת לחץ.

כפיפות: מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.

מועמדות בצרוף קורות חיים, מסמכים ותעודות, יש להגיש למזכירות המועצה טל' 02-9969505 או בדוא"ל shuly@kiryat4.org.il עד יום 2/11/2015.עבור לתוכן העמוד