למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש/ה מגשר/ת חינוכי/ת לקהילת בני מנשה

למועצה המקומית קרית ארבע חברון

דרוש/ה

מגשר/ת חינוכי/ת לקהילת בני מנשה

 

היקף משרה:  0.75

מתח דרגות:  6-8 מינהלי

תקופת העסקה: עד דצמבר 2016 עם אפשרות להארכה

 

תיאור התפקיד:

1.       אחריות על יצירת הגשר בין התרבות הישראלית לבין תרבות ארץ המוצא של התלמידים העולים ובני משפחותיהם;

2.       פעילות בשלוה מעגלים: התלמיד העולה, בני משפחתו וצוות בית הספר;

3.       ההיכרות עם התרבות , ההרגלים והקודים של הקהילה ועם מערכות החינוך בארצות המוצא ובישראל חיונית לעבודתו עם התלמיד ומשפחתו;

4.       קידום שילובם החברתי – תרבותי והלימודי של התלמידים העולים בביה"ס ובחברת בני גילם, לשמש כתובת אמונה בעיני התלמידים, צוותי בתיה"ס וההורים ולהעביר באופן מלא ואחראי את המסרים בין המעגלים השונים. על המגשר להיות חלק מצוות ביה"ס ולהיות שותף מלא בנעשה בו.

 

הגדרת התפקיד:

1.       בעבודתו עם תלמידים – עולים:

- פיתוח קשר אישי באמצעות שיחות אישיות;

- קיום מפגשים קבוצתיים;

- עבודה על חיזוק תחושת השייכות לישראל תוך שמירה על תרבות ארץ המוצא במפגשים הקבוצתיים;

- מציאת פתרונות אישיים לתלמידים שיאפשרו להם למצות את יכולתם.

 

2.       בעבודתו עם המשפחות העולות:

- העצמת ההורים במפגשים אישיים וקבוצתיים;

- המגשר יהווה כתובת זמינה וידידותית להורים העולים;

- המגשר יזום מפגשי קבוצות הורים וינחה סדנאות להורים;

- דאגה להגברת מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם תוך חשיפתם למערכת החינוך ולגישות החינוכיות הרווחות בישראל.

 

3.       בעבודתו עם צוות בית הספר:

- פיתוח מודעות ורגישות של הצוות הבית ספרי לצרכי התלמידים העולים ומשפחותיהם והתאמת פתרונות לצרכים אלה;

- יצירת אקלים רב תרבותי בבית הספר המאפשר שילוב בין האוכלוסיות השונות בו (קולטים ונקלטים);

- ייזום פעילויות כיתתיות ובית ספריות להיכרות עם המורשת ותרבות ארץ המוצא;

- תיווך בשיחות בין מורה-תלמידים, מורה-הורה ובקשר עם הצוות החינוכי בבית הספר

 

 

 

 

 

דרישות התפקיד:

1.       יוצא קהילת בני מנשה ודובר את שפתה;

2.       בעל שליטה בעברית;

3.       בעל השכלה אקדמאית ו/או בעל תעודת הוראה ו/או בעל נסיון בחינוך הפורמאלי או הבלתי פורמאלי;

4.       בעל יוזמה ועצמאות בביצוע התפקיד;

5.       בעל יכולת הבעה בכתב ובעל פה;

6.       בעל יכולת יצירת קשר עם נציגי שירותים וגורמים שונים בביה"ס ובקהילה;

7.       בעל רצון ונכונות לעבודה עם הקהילה ביישוב;

8.       תינתן עדיפות למנחה הורים מוסמך;

9.       תינתך עדיפות לבעלי נסיון בגישור בין תרבותי.

 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

הצעת מועמדות בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה יש להעביר לדוא"ל shuly@kiryat4.org.il עד ליום 8 למאי 2016.

 עבור לתוכן העמוד