למועצה המקומית קרית ארבע דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים

למועצה המקומית קרית ארבע
דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים

 

היקף משרה: 100%

דירוג ודרגה: עו"ס – דרגות ו'-ד'.

 

תיאור המשרה:

* מנהל את המחלקה לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה;

* אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסיה בתחום הרשות המקומית;

* פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב;

* אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית;

* פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו;

* אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה;

* אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם;

* יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ;

* אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה;

* אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסיה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות;

* אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה;

* פועל לשיתוף האוכלוסיה בתכנון ופיתוח שירותים;

* מבצע פעולות דומות לפי דרישה.

 

דרישות המשרה:

א. בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה;

ב. בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים;

ג. נסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית;

ד. נסיון בארגון מפעלים ופרוייקטים בקהילה;

ה. כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים;

ו. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים;

ז. רצוי היכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

 

מועמד שאינו עונה לדרישה ב' לעיל, יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס מדריכים ראשי צוותים, או סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 

פרטים נוספים: גרשון 050-5858912

 

הצעת מועמדות בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה הנדרשות יש להעביר לדוא"ל shuly@kiryat4.org.il

עד לתאריך 16 לינואר 2017.עבור לתוכן העמוד