למועצה המקומית קרית ארבע דרוש קצין ביקור סדיר (קב"ס)

למועצה המקומית קרית ארבע

דרוש/ה

קצין ביקור סדיר (קב"ס)

 

היקף המשרה: 50%

דירוג: חינוך ונוער

כפיפות: למנהל אגף חינוך

 

תיאור התפקיד:עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לענין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

א. בקרה על תלמידים במסגרת חוק חינוך חובה;

ב. איתור ומניעת נשירה של תלמידים;

ג. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים;

ד. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת;

ה. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

 

תנאי סף השכלה ודרישות מקצועיות:

* בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד;

* בעל תעודת הוראה.

 

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי: הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות

או : נסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות.

 

עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 

דרישות נוספות:

שליטה בכתב ובע"פ בשפה העברית

יישומי מחשב – שליטה בשימוש ביישומי האופיס.

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

רשיון נהיגה בתוקף.

 

הגבלת כשירות:

עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

- הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה;

- הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך;

- הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

- עבודה עם קטינים

- עבודה בשעות בלתי שגרתיות

- עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה;

- נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

הצעת מועמדות יש להעביר עד 22 במרץ 2017 לדוא"ל shuly@kiryat4.org.il בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה.עבור לתוכן העמוד