למועצה המקומית קרית ארבע דרוש/ה עובד/ת מינהל וזכאות

מזכירות המועצה

בס"ד, אפריל 2017

מכרז חיצוני

למועצה המקומית קרית ארבע חברון

דרוש/ה

עובד/ת מינהל וזכאות

 

היקף משרה: 100%

דירוג דרגה: 7-9 מנהלי (עובד בעל השכלה אקדמאית ידורג בדירוג מח"ר)

כפיפות: למנהל המחלקה לשירותים חברתיים

 

תיאור התפקיד:

  • חישוב הזכאות וסוגי עזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה;
  • הסברת כללי הזכאות ונהלי הפניה לקבלת עזרה לכל דורש והדרכתו בהשגת המסמכים ומימוש זכויותיו. אחריות לביצוע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרת;
  • בדיקת הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע מכל מקור שהוא: ביטוח לאומי, מקומות עבודה, משרד הרישוי ועוד;
  • חישוב וקביעת הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה, בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה והעברת המסקנות לאישור מנהל המחלקה. אחריות לביצוע ההחלטות של הזכאות ולאישורן מחדש בהתאם להוראות;
  • יזום לביצוע חקירות כלכליות לגבי פונים שאין מידע ברור על הכנסותיהם;
  • הגשת דווח חודשי בנושא כח אדם;
  • מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב במחלקה ודווח  למנהל המחלקה על ההוצאות;
  • ביצוע משימות נוספות.

 

דרישות המשרה

א.      השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד), יועדף בעל/ת תעודת בגרות;

ב.      נסיון בשירותי רווחה מוניציפאליים, או בהנהלת חשבונות, ידיעה של הכנת חומר למחשב, כושר הבעה בכתב ובעל פה ויכולת מגע עם קהל הפונים;

ג.        הצלחה  בקורס עובדי מנהל וזכאות.

ד.      התחייבות מועמד/ת לעבודה לפחות לשנה מסיום ההכשרה.

 

המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד

 

הצעת מועמד/ת בצרוף דף קורות חיים ותעודות, יש להעביר למזכירות המועצה עד ל-3 למאי 2017 לכתובת דוא"ל shuly@kiryat4.org.ilעבור לתוכן העמוד