למועצה המקומית קרית ארבע דרוש/ה מנהל/ת יחידת הנוער

אפריל 2017

מכרז חיצוני

למועצה המקומית קרית ארבע חברון

דרוש/ה

מנהל/ת יחידת הנוער

היקף משרה: 100%

דירוג: חינוך נוער וקהילה

כפיפות: למנהל אגף חינוך

 

תיאור התפקיד:

ייעוד: הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית, בממשק עם מערכת החינוך        הפורמאלית.

 

1. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית

א. איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה, בהתאם להנחיות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

ב. בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

ג. התווית המדיניות התקציבית לפעולות היחידה ובקרה אחר ביצועה.

ד. פרסום ושיווק היחידה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת.

ה. שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער.

ו. ניהול ואחריות על תנועות הנוער ביישוב.

ז. שיתופי פעולה עם פרוייקטים רשותיים דוגמת "התוכנית הלאומית" ו"עיר ללא אלימות".

ח. פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

ט. עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.

י. פיתוח מנהיגות צעירה (כגון: מד"צים).

יא. פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה.

 

2. ניהול עובדי יחידת הנוער

א. גיוס עובדים לפרוייקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות.

ב. הדרכה וקידום העובדים ביחידת הנוער.

ג. קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים.

ד. ניוד עובדים בהתאם לצורכי היחידה ובהתאם ל"חוקת העבודה".

ה. פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת היחידה.

 

3. ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות

א. אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות.

ב. יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים הבאים: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה וסיוע בבניית תכנית עבודה שנתית.

ג. קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים, לכל הפחות.

 עבור לתוכן העמוד