למועצה המקומית קרית ארבע חברון דרוש/ה מנהל/ת יחידת הנוער

מזכירות המועצה

יוני 2017

 

למועצה המקומית קרית ארבע חברון

דרוש/ה

מנהל/ת יחידת הנוער

היקף משרה: 100%

דירוג: חינוך נוער וקהילה

כפיפות: למנהל אגף חינוך

 

תיאור התפקיד:

ייעוד: הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית, בממשק עם מערכת החינוך        הפורמאלית.

 

1. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית

א. איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה, בהתאם להנחיות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

ב. בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

ג. התווית המדיניות התקציבית לפעולות היחידה ובקרה אחר ביצועה.

ד. פרסום ושיווק היחידה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת.

ה. שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער.

ו. ניהול ואחריות על תנועות הנוער ביישוב.

ז. שיתופי פעולה עם פרוייקטים רשותיים דוגמת "התוכנית הלאומית" ו"עיר ללא אלימות".

ח. פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

ט. עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.

י. פיתוח מנהיגות צעירה (כגון: מד"צים).

יא. פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה.

 

2. ניהול עובדי יחידת הנוער

א. גיוס עובדים לפרוייקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות.

ב. הדרכה וקידום העובדים ביחידת הנוער.

ג. קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים.

ד. ניוד עובדים בהתאם לצורכי היחידה ובהתאם ל"חוקת העבודה".

ה. פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת היחידה.

 

3. ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות

א. אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות.

ב. יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים הבאים: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה וסיוע בבניית תכנית עבודה שנתית.

ג. קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים, לכל הפחות.

 

 

 

 

 

 

תנאי סף:

 

השכלה: בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 

קורסים והכשרה מקצועיות: סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, בהיקף של 188 שעות לפחות, אשר מארגן משרד החינוך, או מי מטעמו.

                                            אדם שלא סיים קורס זה יחוייב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך, תוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

שפות: עברית ברמה גבוהה.

            ידע באנגלית

 

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנת ה- office

 

נסיון מקצועי: נסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה, במערכת החינוך, או בתחום החינוך הבלתי פורמלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי, או בשירות צבאי, או במערכת החינוך על-תיכונית, או במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

נסיון ניהולי: נסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך, או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, או במערכת החינוך העל-תיכונית, או במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

מוכנות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

העבודה מתקיימת במרכז הקהילתי

 

פרטים נוספים: מנהל אגף החינוך מר אבי שושן טל' 02-9969536

 

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 

הצעת מועמדות בצרוף תעודות השכלה, יש לשלוח לדוא"ל  shuly@kiryat4.org.il עד יום 29 ליוני 2017

.עבור לתוכן העמוד