צווי ארנונה

צו ארנונה לשנת 2019

צו ארנונה לשנת 2019

צו ארנונה לשנת 2018

צו ארנונה לשנת 2018

צו הארנונה לשנת 2017

צו הארנונה לשנת 2017

צו הארנונה לשנת 2016

צו הארנונה לשנת 2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לתקנון המועצות המקומיות ועל פי הצו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה ושומרון)(צו מספר 892)תשמ"א(1981) ותיקוניו, החליטה המועצה המקומית קרית ארבע בישיבתה מיום להטיל בתחום שטח שיפוטה של המועצה המקומית קרית ארבע ארנונה כללית על בניינים וקרקעות לשנת 2016 (01.01.2016-31.12-2016), שתשולם על ידי המחזיקים כמפורט להלן
צו הארנונה 2015

צו הארנונה 2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לתקנון המועצות המקומיות ועל פי הצו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה ושומרון)(צו מספר 892)תשמ"א(1981) ותיקוניו, החליטה המועצה המקומית קרית ארבע בישיבתה מיום 15/06/2014 להטיל בתחום שטח שיפוטה של המועצה המקומית קרית ארבע ארנונה כללית על בניינים וקרקעות לשנת 2015 (01.01.2015-31.12-2015), שתשולם על ידי המחזיקים כמפורט להלן:
צו ארנונה 2014

צו ארנונה 2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לתקנון המועצות המקומיות ועל פי הצו בדבר ניהול המועצות המקומיות ותיקוניו, החליטה המועצה המקומית קרית ארבע חברון...
בקשות להנחה בארנונה לשנת 2014

בקשות להנחה בארנונה לשנת 2014

תושבים יקרים,
בקשות להנחה בארנונה לשנת 2014 יש להגיש במחלקת הגבייה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים:
את טפסי הבקשה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה או במשרדי מחלקת הגבייה.

צו ארנונה לשנת  2013

צו ארנונה לשנת 2013

בהתאם לסעיף 78 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א 1981, מוטלת בתחום שיפוטה של המועצה המקומית קרית ארבע ארנונה כללית על בניינים וקרקעות, שתשולם ע"י המחזיקים כמפורט בהמשך...


עבור לתוכן העמוד