רישום לגנים

רישום לגני הילדים

הרישום לגני הילדים ייפתח בחודש ינואר 2015.

 

ילד שאינו רשום במחלקת הגבייה, לא יופיע במאגר הרישום באינטרנט.

גילאי הרישום לשנת תשע"ו:

גיל 3-

ילדים שנולדו בין התאריכים: ו' טבת תשע"ב, 1 בינואר 2012 עד י"ח טבת תשע"ד, 31 בדצמבר 2012.

גיל 4-

ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ה טבת תשע"א,1 בינואר 2011 עד ה' טבת תשע"ב, 31 בדצמבר 2011.

גיל 5-

ילדים שנולדו בין התאריכים: ו' טבת תשע"ב, 1 בינואר 2012 עד י"ח טבת תשע"ג, 31 בדצמבר 2012.

אנא עקבו אחר הפירסומים לקראת פתיחת תאריכי הרישום.

בברכה

צוות אגף חינוך וחברה

 

לאתר הרישום לשנה"ל תשע"ועבור לתוכן העמוד