info_outlinedמידע חשוב

מנהל המחלקה

משה בוטביה

טלפון

02-99969542

מוקד 4

02-9969530 \ 1208

דוא"ל

[email protected]

רקע: מחלקת בטחון והצלה הינה מחלקה אשר רוב שירותיה הינם שירותים ליצירת מעטפת ביטחונית ורפואית לתושב בצורה הטובה ביותר וזאת על מנת לאפשר לכל תושב לקיים אורח חיים תקין ונטול דאגות ככל האפשר בקרית ארבע וסביבתה.

לביצוע משימה חשובה זו המחלקה עומדת לשירות התושב יומם ולילה בימי חול, שבתות וחגים, בכל זמן ובכל מקום שיידרש.

תחומי אחריות: 

  • הפעלת מוקד 4 המקושר לכלל הגורמים ונותן שירות מלא לתושבים בכל שעות היממה
  • פעילות 24/7 של הרבש"צים (רכזי בטחון שוטף צבאי) לביטחון תושבי הקריה
  • עבודה מתמדת לאחזקת ושיפור של מרכיבי הבטחון והקשר עם הצבא.
  • רפואה-חלק חשוב ביותר במחלקה הינו מערך ייחודי זה, המונה:
  • כ-80 אנשי צוות
  • 6 אמבולנסים 2 מהם טיפול נמרץ
  • צוותי הרפואה בכוננות תמידית
  • חדר טראומה משוכלל
  • חדר לידה
  • חדר רופא

צוותי הכוננות– בקרית ארבע קיימים 4 צוותי כוננות הצוותים כוללים לוחמים מהיחידות הקרביות של צה"ל מטובי בניה של קרית ארבע המוכשרים ללחימה בטרור. צוותי הכוננות עוברים אימונים ללוחמה בטרור מסוגים שונים כדי לשמור על הרמה הגבוהה והביטחון בקרית ארבע.

סיור-לביטחון התושב קיים סיור 24 שעות ביממה למתן מענה בשעת חירום המאויש ע"י לוחמים אנשי מקצוע ברמה גבוהה מאוד.

שמירה-ביישוב קימות מספר עמדות שמירה ותצפית, שתוגברו לאחרונה, ומאוישות ע"י תושבי קרית ארבע, דבר אשר גם מסייע ביטחונית באופן מוכח כאשר לוחמים מגנים על ביתם וכן נותן פתרון תעסוקתי לתושבים.

ביטחון מוסדות החינוך– במחלקה יש קצין ביטחון שעיקר עיסוקו הוא שלום ילדנו במוסדות החינוך, ביטחונם ובטיחותם. כמו כן הקב"ט מכשיר את סגל ההוראה, הגננות והסייעות למענה והתמודדות באירועים ביטחוניים ובטיחותיים חריגים. כמו כן, קיים סייר מוסדות חינוך בשעות פעילות בתי הספר וכן מערך שומרים המוכשר להגנת ילדנו במוסדות החינוך.

כיבוי אש-המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם תחנת הכיבוי בקרית ארבע.

מל"ח-משק לשעת חירום הינו מערך במחלקת ביטחון הכפוף למשרד הביטחון, להתמודדות מול תרחישים מורכבים: רעידת אדמה, משבר מים (הרעלה), פנדמיה (מגיפה) כמו השפעת המדוברת, ירי תלול מסלול ומלחמה כוללת.

קרקעות-כחלק ממדיניות המועצה לחזק את אחיזתנו בארץ, מסייעת המחלקה בשמירה על קרקעות ומניעת פלישות מצד הערבים.

מה אתם יכולים לעשות עבורנו? לפתוח עניים ולדווח על כל דבר חשוד למוקד.

מתחייבים לעשות בעבורכם: לעשות כל שביכולתנו לשמור על ביטחונכם.

קרא עוד

phoneצוות המחלקה

משה בוטביה
מנהל המחלקה
רונית לוי
מזכירת המחלקה
יואב איטח
אחראי רפואה
בני טנא
קב"ט מוסדות חינוך
סשה כוגן
רבש"צ שכונות
למואל ויסקוט
רבש"צ קריה
משה ברששת
רבש"צ חרסינה
נתנאל ימין
מנהל צוות רפואה