info_outlinedמידע חשוב

מנהל המחלקה

יצחק קטורזה

טלפון

02-9969531

דוא"ל

[email protected]

קבלת קהל:

יום ב' 10:00-12:00
יום ד' 12:00-14:00
יום ה' 10:00-12:00

שעות מענה טלפוני :

ימים א' –ה' 10:00-12:00

רקע קצר: מחלקת ההנדסה במועצה המקומית קרית ארבע האחראית על התכנון, פיתוח ופיקוח בתחום הבנייה במרחב המועצה.

האתגר העומד לפתחנו הנו לתת מענה ראוי לתושבי המועצה, תוך הקפדה על שירות אדיב, מקצועי ואיכותי.

מתפקידנו לדאוג לפיתוח מואץ של היישובים, הכולל הקמת שכונות, בינוי של מוסדות חינוך וציבור (בתי ספר, גנים ומעונות יום), קידום תב"עות ותוכניות בינוי, פיתוח והקמת תשתיות ועוד.

תחומי אחריות:

 • הנפקת היתרי בנייה
 • סיורים יזומים ביישובים ובאזורי תעשייה לאיתור ומעקב בנושא חריגות בנייה
 • מענה לתלונות הציבור הנוגעות לחוקי בנייה
 • פיקוח במקרים של מפגעי בנייה בטיחותיים
 • קידום תוכניות באמצעות ביצוע פעולות מנהליות
 • ליווי תכנון תב"עות ומעקב תקופתי אחר התקדמותן
 • אישור תב"עות
 • טיפול בבקשות לשינוי תב"ע כללי ושינויי ייעוד קרקע
 • אחריות כוללת לפיתוח תשתיות ציבוריות ומבני ציבור במרחב המועצה
 • פרויקטים: קשר שוטף מול הגורמים המממנים הרלוונטיים – משרדי ממשלה, החטיבה

להתיישבות, קק"ל, מפעל הפיס, הטוטו ועוד – משלב הבקשה ועד גמר הפרויקט מה אתם יכולים לעשות בשבילנו? עיון בחוברת ההנחיות , הקפדה על הדרישות והגשת המסמכים במלואם, יזרזו את הליך אישור הבקשה ויחסכו זמן ומאמץ. מה אנחנו מתחייבים לעשות בשבילכם?

 • לטפל בתלונות של תושבים על חריגות בנייה. הגעת פקח למקום התלונה.
 • לקבל כל פניה למתן מידע תכנוני בשעות קבלת קהל ולספק את המידע מאת בודקי התכניות.
 • להוציא היתר בנייה, לאחר הגשת כל האישורים הנדרשים ותשלום האגרה.
 • לפעול במהירות. להביא לדיון בקשות לשינוי תב"ע כללית ושינוי ייעוד קרקע.
 • לא לנוח. ליזום פרויקטים חדשים ברחבי המועצה.
 • ללוות באופן מקצועי ורציף פרויקטים בביצוע בתחום התשתיות הציבוריות ומבני ציבור במועצה ויישוביה.
קרא עוד

phoneטלפונים שימושיים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
יצחק קטורזה
מהנדס המועצה
מרים מורג
מזכירת המחלקה
ילנה אייזנשטיין
מנהלת רישוי ובניה
אברהם שרצמן
רכז קרקעות

descriptionטפסים שימושיים