יש להיכנס לקישור המצורף ולבצע הרשמה לפי הפירוט באתר.

לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (תקנה 3ב') הורה הזקוק לכך ועונה לקריטריונים זכאי לביצוע רישום מוקדם.

(ניתן לראות את התקנון במלואו תחת הכותרת "קריה שקופה" ולאחר מכן להכנס ל"נגישות עירונית")