תושבים יקרים!
בעמוד זה ניתן להירשם ולבטל הזנה ולהירשם להנחה להזנה.
הרישום להזנה הוא לגני חובה – יוח"א.
גני טרום – ירשמו לצהרון ומקבלים אוטומטית הזנה.
רישום וביטול הזנה – במשך שנת הלימודים הרישום להזנה יתאפשר בכל חודש מ – 10 ועד ה – 31. ביטול מנות – יעודכן בחודש שאחרי.

רישום להנחות להזנה – ניתן עד ח' תשרי 14.9.21.

פרטים נוספים ניתן למצוא במכתב להורים המצורף