השנה, לאחר 5 שנות כהונה של המועצה הקיימת, יתקיימו בחירות לראשות המועצה ולמליאה. בבחירות אלו תיבחר המועצה שתוביל את קריית ארבע ב-5 השנים הקרובות. הבחירות יתקיימו ביום שלישי 31/10/23.
לפורטל הבחירות לרשויות המקומיות יש ללחוץ כאן
לפרטים נוספים בנוגע לבחירות לרשות המקומית יש ללחוץ כאן.


גיוס מזכירי קלפיות

ההרשמה הסתיימה ביום 24.08.23.

רשימת אותיות תפוסות ופנויות ובאי כח סיעות ומפלגות הכנסת.

מצ"ב המידע בדבר האותיות ה "תפוסות" וה "פנויות" ורשימת באי כוח סיעות הכנסת והמפלגות.

הרשימה עדכנית להיום, ייתכנו שינויים בהמשך.

הרשימה תפורסם בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות והיא המחייבת.

ליצירת קשר עם סיעות הכנסת והמפלגות:

תשומת לבכם כי הרשימה כוללת את הנתונים ביחס לסיעות הכנסת ומפלגות הכנסת.
בכל רשות ייתכנו אותיות תפוסות נוספות בהתאם לסיעות היוצאות במועצת אותה רשות מקומית.