מענה טלפוני וכתובת מייל בנושאים כלליים

02-9969513  מייל: gviya@kiryat-arba.muni.il

בנוסף, ניתן לשלוח ווטסאפ למספר הנ"ל

 

תושבים חדשים- יש לשלוח:
• חוזה שכירות חתום ומלא (ל12 חודשי שכירות לפחות)
• ת.ז. עם ספח פתוח וברור
• קריאת מים בכניסה לנכס

תושבים עוזבים- יש לשלוח:
• טופס החלפת משלמים (מצורף מטה)

זמני קבלת קהל:

ימי ראשון:

18:00- 15:00

ימים שני עד חמישי:

12:30- 8:30

 

עובדי מחלקת הגבייה:

מיכאל דובינסקי מנהל גביה                טלפון: 02-9969557           מייל: michaeld@kiryat4.org.il 

ליטל רוזן פקידת גביה.                       טלפון: 02-9969599            מייל: lital@kiryat4.org.il

ביאטריס טויזר פקידת גבייה.             טלפון 02-9969553            מייל: bt@kiryat4.org.il  
 
גילה נרקיס פקידת גביה.                  טלפון:02-9969514