info_outlinedמידע חשוב

מנהל מחלקה

מיכאל דובינסקי

טלפון

02-9969557

זמני קבלת קבל במחלקה

יום א': 18:00- 15:00
ימים ב'-ד': 12:30- 08:30

שעות מענה טלפוני

יום א': 8:30-12:30
ימים ב'-ד': 13:00-15:30
יום ה': 8:30-10:30

טלפון לפניות

02-9969513

דוא"ל לפניות

[email protected]

ווצאפ לפניות

02-9969513

תושבים חדשים- יש לשלוח:
• חוזה שכירות חתום ומלא (ל12 חודשי שכירות לפחות)
• ת.ז. עם ספח פתוח וברור
• קריאת מים בכניסה לנכס

תושבים עוזבים- יש לשלוח:
• טופס החלפת משלמים (מצורף מטה)

קישורים שימושיים:
• לתשלום שובר יש ללחוץ כאן
• להנפקת אישור תושב יש ללחוץ כאן
•לפניה למחלקה בווצאפ יש ללחוץ כאן

phoneטלפונים שימושיים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
מיכאל דובינסקי
מנהל המחלקה
מחלקה - כללי
ביאטריס טויזר
פקידת גבייה
גילה נרקיס
פקידת גבייה
ליטל רוזן
פקידת גבייה
אפרת גורלפד
פקידת גבייה