המןעצה המקומית מחפשת אותך. ניתן להיכנס ולצפות במגוון המשרות הפנויות ולהגיש מועמדות למשרה רלוונטית. נשמח לראותך בין המצטרפים החדשים לשורותינו

להגשת מועמדות יש למלא את השאלון, ולצרף אותו בנוסף לקורות החיים

מצאו את המשרה המתאימה לכם
 • work מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל/ית החברה הכלכלית קרית ארבע חברון הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  ‏החברה הכלכלית קרית ארבע חברון (להלן: "החברה הכלכלית") מכריזה בזאת על משרה פנויה לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית.

  תואר המשרה:

  מנכ"ל החברה הכלכלית.

  • היקף משרה

  100% משרה.

  • תנאי ההעסקה

  המועמד יועסק בחוזה אישי עפ"י הכללים המקובלים בחברות עירוניות ע"י משרד הפנים.

  • מטרות החברה הכלכלית
  1. פיתוח, בנייה, עידוד והקמה של תשתיות, לרווחת תושבי הרשות.
  2. הסדרה, עידוד וניהול של אזורי מסחר ותעשייה בתחומי הרשות.
  3. פעילות בתחומי תרבות, אמנות, ספורט, פנאי ומורשת בתחום השיפוט של המועצה המקומית קריית ארבע-חברון.
  4. קידום, הסדרה ובינוי של מבני ציבור לרווחת תושבי הרשות.

   

  • תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

  אחראי לביצוע החלטות החברה לרבות ייזום פרויקטים והשקעות בהתאם למטרות החברה וגיוס משאבים כלכליים.

   

  • דרישות התפקיד -תנאי סף:
  1. בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה של החברה.
  2. ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
  • בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
  • כהונה ציבורית או בתפקיד בשרות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
  • בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
  1. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי של סעיף ו'(1) – אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף ו'(2) שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן, וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

   

  • ייתרון יינתן למועמדים בעלי:
  1. יתרון יינתן למועמדים בעלי ניסיון לפחות באחד מאלה:
  • ניסיון מצטבר של 5 שנים בניהול חברה בתחומי הבנייה והתשתיות, בניהולם של 10 עובדים ובהיקף תקציבי של 20 מיליון ₪ בשנה
  • ניסיון מצטבר של 5 שנים בכהונה בתפקיד בשירות הציבורי בתחומי ניהול הבנייה, התשתיות והניהול העסקי, בניהולם של 10 עובדים לפחות ובהיקף של 20 מיליון ₪.
  1. ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ועם משרדי ממשלה.

   

  • כישורים אישיים
  1. יכולת ניהול צוות עובדים ונותני שירותים, קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף.
  2. יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים במקביל.
  3. כושר ניהול משא ומתן, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים.
  4. עבודה בשעות לא שגרתיות.
  5. העבודה מחייבת בניידות.

   

  הגשת מועמדות:

  קורות חיים, תעודות והמלצות יש לשלוח לכתובת דוא"ל: gal@kiryat4.org.com עד יום 18.10.2020.

  * יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  * המכרז מופנה לגברים ונשים כאחד.

  * לשאלות ניתן לכתוב מייל לעו"ד גל אפלטון, ע. ראש הרשות ומנהל פרוייקטים, בדוא"ל gal@kiryat4.org.com או בטל' 0523866501.

    

  אליהו ליבמן,

  ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

  ועדת הבחינה

   

   

  הגשת מועמדות

יש ללחוץ על שליחה פעם אחת בלבד ולהמתין להודעת האישור לפני סגירת החלון!