המןעצה המקומית מחפשת אותך. ניתן להיכנס ולצפות במגוון המשרות הפנויות ולהגיש מועמדות למשרה רלוונטית. נשמח לראותך בין המצטרפים החדשים לשורותינו

להגשת מועמדות יש למלא את השאלון, ולצרף אותו בנוסף לקורות החיים

מצאו את המשרה המתאימה לכם
 • work מנהל/ת מחלקת חינוך הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  דרגת המשרה ודירוגה: דירוג מנהלי מחלקות חינוך, או הסכם אישי כפוף לאישור משרד הפנים.

  היקף העסקה: 100%

  כפיפות: מינהלתית לראש הרשות המקומית או למנכ"ל הרשות. מונחה מקצועית על ידי משרד החינוך.

   

  תיאור תפקיד:

  גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

  עיקרי התפקיד:

  • התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
  • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר)יסודיים ועל יסודיים.
  • ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.
  • ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
  • ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
  • קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
  • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
  • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
  • טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

   

  תנאי סף:

  השכלה ודרישות מקצועיות:

  א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

  או מי שנתקיימו בו כל אלה:

  1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;
  2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה; –
  3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

  ב. הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

  ג. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

  דרישות ניסיון:

  א. בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך (מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו תחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית

  הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים, או כבעל תפקיד ניהולי, תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית במוסד חינוך, או במערכת החינוך.

  דרישות נוספות:

  • שפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה. –
  • יישומי מחשב היכרות עם תוכנות הOFFICE .
  • היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש -עמה קלון.

   

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

   איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.

  עבודה בשעות לא שגרתיות.

   

  הליכי המיון למשרה:

  הגשת כלל המסמכים הנדרשים על ידי המועמד כמפורט:

  • קורות חיים
  • אישורי העסקה במקומות עבודה במסמך רשמי מטעם המעסיק הכולל פרטי מקום העבודה, לוגו, דרכי תקשורת וחתימה וחותמת, פרטי המשרה, תקופת עבודה ותאריכי התחלה וסיום והיקף המשרה.
  • תעודות המעידות על השכלה (עותק נאמן למקור)
  • המלצות בכתב (ככל שישנן) ופרטי הממליצים כולל.
  • דרך ליצירת קשר.
  • שאלון למועמד למשרה מלא

   

  כל המועמדויות אשר יוגשו באופן המפורט לעיל וימצאו תקינות בהיבט עמידה בתנאי הסף ויאושרו להמשך תהליך המיון, המועמדים הנ"ל יעברו מבחני מיון והתאמה על ידי מכון מורשה לנושא.

   

  פרטים נוספים:

  מנכ"ל המועצה אורי חבר בטל' 029969505

   

  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

   

  קורות חיים, אישורים, המלצות ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il :

   עד ליום 01.06.2022

   

  הגשת מועמדות
 • work מנהל/ת מוקד עירוני הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 100%
  מתח דרגות: 7 – 9 מינהלי
  כפיפות: מנכ"ל המועצה

  תיאור התפקיד:

  ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים.
  1. ניהול מדיניות המוקד ככלי ניהולי בידי הרשות
  א. גיבוש תוכנית עבודה שנתית ופיקוח על יישומה
  ב. גיבוש נהלי היחידה בתיאום עם הנהלת הרשות
  ג. קביעת נהלי העבודה והשירות כגון תקני הזמן לטיפול בפניות, העברת טיפול בפניה בין יחידות הרשות, תשובה לתושב.
  ד. שדרוג מערכות ההפעלה במוקד בהלימה לטכנולוגיה מתקדמת בתחום .
  ה. גיבוש והטמעת שינויים בהתנהלות היחידה בהתאם לניתוח בעיות מערכתיות העולות
  ו. מפניות הציבור.
  ז. השתתפות בפורום מנהלי יחידות.

  2. ניהול המוקד בשגרה
  א. פיקוח על ניתוב הפניות למקורות המידע המתאימים וליחידות הרלוונטיות ברשות.
  ב. פיקוח על הפניית הטיפול בפניות אודות מפגעים והיבטים תפעוליים על פי קבועי הזמן המוגדרים ברשות.
  ג. פיקוח על הטיפול בפניות שהופנו ליחידות השונות ברשות.
  ד. פיקוח על העברת מידע עדכני לתושבים בתחומי השירותים שמעניקה הרשות.
  ה. ריכוז העברת פניות בין יחידות הרשות.
  ו. פיקוח על תחזוקת מערכות המחשוב והציוד במוקד.

  3. ניהול המוקד בשעת חירום ובאירוע חירום

  א. איוש המוקד בהתאם לאופי האירוע וצפי הפניות
  ב. ניהול מרכז המידע לתושב בהתאם לסוג מצב החירום
  ג. הקמת חפ"ק )חדר פיקוד( לקליטה וניתוב של מידע המספק תמונת מצב לראש הרשות, למנהלי היחידות ולתושבים.
  ד. השתלבות במערך החירום המקומי.
  ה. ייזום הקשר עם שירותי ההצלה: משטרה, מד"א, כיבוי והצלה, רח"ל, פיקוד העורף והעברת ההנחיות המתקבלות לבעלי העניין ולתושבים.
  ו. תיאום וקישור בין יחידות שונות ברשות
  ז. השתתפות בתרגילים של מצבי חירום המתקיימים ברשות
  ח. תדרוך ופיקוח על עבודת נציגי השירות הקבועים והמתגברים

  4. הגשת דו"ח תמונת מצב רשותית העולה מניתוח המידע המתקבל במוקד
  א. זיהוי מגמות מניתוח נתוני הפניות המגיעות למוקד והפצתן לבעלי עניין
  ב. הפקת דו"חות תמונת מצב ריבעוניים ושנתיים בחתכים שונים בנודע לנושאים המטופלים
  ג. על ידי המוקד, לצורך לצורך קבלת החלטות לשיפור והתייעלות עבודת הרשות.
  ד. עדכון מנהלי יחידות ובעלי עניין במקרים של ריכוז פניות בנושא מסוים .
  ה. הפקת דו"חות ייעודיים למנהלי יחידות ברשות לבקשתם.

  5. בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות.
  א. הנחיית המוקדנים בתהליך קבלת פניות מתושבים, תהליכי מתן שירות ומדיניות התקשורת של הרשות עם הלקוח.
  ב. עדכון המוקדנים אודות שינויים ובחידושים הנעשית לטובת רווחת התושב.
  ג. גיבוש תוכניות הדרכה של המוקדנים והשתתפות בביצוען.
  ד. הכשרת מוקדן חדש לרבות בנושאי ציוד, מערכת המידע ושירות לקוחות.
  ה. דאגה לרווחתם ולתנאי העסקתם של נציגי השירות
  6. ניהול צוות נציגי השירות.

  דרישות התפקיד:
  • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • ניסיון בשירות לקוחות במשך שנתיים לפחות.
  • היכרות עם תוכנות OFFICE | עברית ברמה גבוהה
  • מחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מוקד עירוני ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו (עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס)

  מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:
  • שירותיות גבוהה למרות ריבוי פניות תלונות | עבודה בשעות בלתי שגרתיות | קבלת החלטות במצבי חירום | עבודה מול מגוון גורמים

  לפרטים נוספים: מור נחמיאס 029969505
  פרטים ומידע מלא ומחייב של המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה www.kiryat4.org.il
  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  קורות חיים + תעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד לתאריך 16/04/2022

  הגשת מועמדות
 • work מנהל/ת שפ"ח הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 85%
  דירוג: פסיכולוגים
  כפיפות: מנהלתית – מנהל אגף חינוך
  מקצועית – פסיכולוג המחוזי במשרד החינוך

  תיאור תפקיד:
  מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י (השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך) ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים.
  אחראי לניהול, הפעלה, פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך קידום ומתן שירותי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחירום.

  תנאי סף:
  השכלה ודרישות מקצועיות:
  (1) בעל תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית, או בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ, או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
  (2) רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות
  (3) בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה – מדריך.
  דרישות ניסיון:
  (1) ניסיון מקצועי: ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות.
  (2) ניסיון ניהולי: עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית / ארצית)
  (3) עדיפות לבוגרי / לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י
  דרישות נוספות:
  • שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE .
  • רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים
  • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
  • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
  • עבודה תחת לחץ.
  • ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

  פרטים נוספים: יוחנן 052-5346505

  עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלויות, המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה
  יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד 16/04/2022

   

  הגשת מועמדות
 • work מפקח/ת + רכז/ת רישוי עסקים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה הכוללת: 60%
  דרוג דרגה: 5 – 8 מינהלי
  כפיפות: למנכ"ל המועצה
  ייעוד התפקיד
  פיקוח ואכיפה של יישום החקיקה בתחום רישוי עסקים ופיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי, טיפול מינהלי בבקשות לרישוי עסקים.

  תיאור התפקיד:
  • בדיקה, טיפול וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים כולל הנפקת רישיונות והיתרים.
  o בדיקת הבקשות והתכניות שצורפו לבקשה, כולל בדיקה במקום העסק.
  o אימות תכניות ההגשה מול המצב הקיים בעסק.
  o ביקורת תברואתית (סניטרית באזור העסק, בדיקת התאמה לדרישות ולהוראות הדין הקיים.
  o מסירת עותק מדרישות הביקורת לבעלי עסקים והחתמתם על קבלת הדרישה
  o מתן המלצות למתן/אי מתן רישיון.
  o המלצה על תנאים מוקדמים לפני מתן רישיון
  • בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים לרבות עריכת ביקורות חוזרות בעסקים, הכנת דו"ח ביקורת וניהול מעקב אחר המצב התברואתי, בעלות, מבנה ומהות העסק.
  o עריכת ביקורות חוזרות בעסקים, בעקבות הגשת בקשה לחידוש רישיונות.
  o הכנת דו"ח ביקורת, כולל ביצוע בירורים להשלמת פרטים נדרשים.
  o ניהול מעקב אחר המצב התברואתי, בעלות, מבנה ומהות העסק.
  • אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
  o איתור עסקים חדשים טעוני רישוי בשטחי הרשות המקומית.
  o עריכת ביקורות בעסקים הנחשדים כפועלים ללא רישיון עסק, וטיפול בהתאם למצב ולחוק הקיים./
  o הכנת דו"ח מקדמי לשימוע לפני צו הפסקה מנהלי לעסקים. ד. הכנת טיוטות לכתבי אישום בצירוף ראיות וחוות דעת מקצועיות, עבור הלשכה המשפטית.
  o מתן עדויות בערכאות שיפוטיו.
  o עריכת ביקורת בעסק אשר קיבל רישיון, והנפקת דוח דרישה לתיקון ליקויים.
  • תיעוד פעילות הפיקוח במערכות המחשב ובתיקים.
  o הקלדה ותיעוד של פעילות הביקורת והאכיפה במערכות המחשב.
  o תיוק מסמכי ביקורת, דו"חות למשפט וכיוצ"ב בתיקי העסק
  o הכנת דו"חות תקופתיים לממונים
  • קבלת קהל

  תנאי סף:

  • השכלה תיכונית
  • המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.
  • המפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' (הכשרה בסיסית ברישוי עסקים) ושלב ב' -קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה) בפיקוח משרד הבריאות (לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו)
  • שפות – שליטה בשפה העברית. שפות נוספות בהתאם לצורך.
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE
  • רישיון נהיגה – בתוקף.
  • רישום פלילי – לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי ,לדעת הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים ,לפי העניין ,לשמש מפקח;
  • לעובד מלאו 21 שנה
  • אזרח או תושב קבע בישראל

  כישורים אישיים:
  ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות, אסרטיביות, נשיאה באחריות, קבלת סמכות,
  כושר גופני המאפשר הליכה וריצה באירועים רגליים ובמשימות שגרה.
  ההעסקה מותנית באישור המועמד/ת ע"י משטרת ישראל.
  פרטים נוספים: מור נחמיאס 02-9969505
  עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלויות, המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה
  יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד 16/04/2022

  הגשת מועמדות
 • work מזכיר/ת אגף חינוך הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 65%
  דירוג דרגה: 6 – 8 מינהלי
  כפיפות: למנהל אגף חינוך

  תאור התפקיד:

  • ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת האגף לפי הנחיות מנהל אגף החינוך.

  עיקרי התפקיד:

  • תיאום פגישות וניהול לוח הזמנים של המנהל
  • הקלדה וניהול מסמכים
  • מענה טלפוני ופניות הציבור
  • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
  • מעקב תקציב באגף

  וכן כל מטלה אחרת עפ"י הנחיית המנהל

  דרישות התפקיד:

  • השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד) או תעודת בגרות מלאה.
  • עברית ברמה גבוהה
  • ידע וניסיון ביישומי המחשב
  • יחסי אנוש טובים
  • שירותיות
  • ארגון מידע וסדר
  • יוזמה, יצירתיות, "ראש גדול"
  • יכולת עבודה בצוות
  • ידע בהנה"ח – יתרון
  התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות

  פרטים נוספים: יוחנן 02-9969536

  קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל
  k4@kiryat4.org.il עד 27/3/2022

  הגשת מועמדות
 • work סייע/ת לחניך בודד בגן בנופי ממרא הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 5 – 30 ש"ש
  מתח דרגות: 6 – 8 מינהלי
  כפיפות: כפיפות מקצועית למנהל בית הספר. כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.
  תיאור התפקיד: סיוע שוטף בביה"ס לתלמיד אחד או שניים לכל היותר בעת ובעונה אחת.

  תחומי אחריות:
  1. מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו
  א. דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו ולרווחתו של התלמיד.
  ב. סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בפעולות יומיומיות.
  ג. השגחה על התלמיד בעת פעילות בחצר, בכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי הנחיות הנהלת בית הספר וצרכי התלמיד.
  ד. ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים.
  ה. סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים, על פי הנחיותיהם
  ו. השתתפות בפעילויות חברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית.
  2. תיווך פדגוגי לתלמיד
  א. ליווי התלמיד ומעקב אחר מילוי מטלותיו בכיתה.
  ב. מתן סיוע והסבר לימודי וחזרה על הנאמר בכיתה לצורך חיזוק הישגי התלמיד.
  ג. סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד.
  ד. מילוי המשימות הניתנות במסגרת תל"א (תוכנית לימודית אישית(.
  3. עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.
  א. עדכון המחנכת והצוות הפדגוגי אודות תפקודו של הילד בשגרה ובאירועים חריגים.
  ב. השתתפות בישיבות תקופתיות עם הצוות הפדגוגי ועם הפיקוח וההדרכה בחנ"מ לקבלת הנחיות ומסירת מידע שוטף אודות התלמיד בהתאם לתל"א.

  דרישות התפקיד:
  • 12 שנות לימוד
  • ניסיון בעבודה עם ילדים – יתרון
  • כושר הבעה בעברית
  • סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
  • היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במקומות מסוימים, תשס"א -2001.
  • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  o הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  o הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  o הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

  *נדרשת הסכמת הורים.
  לפרטים נוספים: רות היזמי 053-7706822
  המשרה/ות מיועדת/ות לנשים וגברים כאחד תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות.
  קורות חיים + תעודות השכלה יש לשלוח
  לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד לתאריך 31/12/2021

  הגשת מועמדות
 • work ממלאות מקום יומיות בגנים ובצהרוני הגנים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים:

  רות היזמי 053-7706822

  הגשת מועמדות
 • work סייע/ת רפואית לגן בלב הקריה הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים:

  רות היזמי 053-7706822

  הגשת מועמדות
 • work לאגף החינוך בקריית ארבע- חונכים לפרוייקט "צומחים יחד" הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  חונכות פרטנית לתלמידים תושבי הקריה.

  בין שעתיים ל12 שעות שבועיות.

  העסקה דרך חברה חיצונית.

  לפרטים תפארת: 02-9969536

  הגשת מועמדות
 • work מלווה הסעות על בסיס שעתי הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ יומיות לסייעות בגנים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים נוספים: היזמי רות

  053-7706822

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ יומיים לעובדי ניקיון בתי ספר הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 50% – 100%

  דירוג דרגה: 4 – 6 מינהלי

  לפרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474

  הגשת מועמדות
 • work אב בית / איש תחזוקה בבית הספר אלוני ממרא הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 100%
  דרוג דרגה: 5 – 7 מינהלי
  כפיפות: למנהלת בית הספר ולאחראית מטעם מח' חינוך
  פרטים: רחל כהן 02-9969541

  תיאור התפקיד:
  תחזוקת תשתיות בית הספר
  א. מתן מענה לפניות, עפ"י מידת דחיפותן בהנחיית מנהל ביה"ס – בנושא שכפולים, ציוד, נקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום ביה"ס.
  ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי, או פניה לגורמים ומסמכים לפי הצורך.
  ג. נקיון ביה"ס והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון ביה"ס.
  ד. השתתפות בניקיונות יסודיים של ביה"ס וחצר ביה"ס לפי הצורך.
  ה. פתיחה וסגירה של ביה"ס (שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות).
  ו. וידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
  ז. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות, או מחוצה לה.
  ח. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
  ט. השתתפות בתחזוק ביה"ס ובהכנתו לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות סיוד, נקיון וכדומה.
  י. השתתפות בפעילויות שונות הנערכות בבי"ס אחר שעות הלימודים כגון – חגיגות, אסיפות הורים, ישיבות פדגוגיות וכיו"ב (בתמורה לשעות אלה, תהא זכאי ל-8 ימי חופשה פנימית בנוסף למכסת החופשה השנתית הרגילה – החופשה הפנימית תנוצל רק בימי חופשת החגים ופגרת הקיץ).
  י"א. שליחויות שונות עפ"י הנחיית המנהל.

  2. אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
  א. תיקון ציוד וריהוט ואספקת ציוד חלופי.
  ב. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
  ג. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמל ועוד), או פניה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
  ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
  ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן, או נגרע ועדכון מנהל ביה"ס.

  3. סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בביה"ס
  א. ביצוע משימות בהתאם להנחיות קב"ט מוס"ח.
  ב. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
  ג. תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
  ד. בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם ביה"ס.

  דרישות התפקיד:
  בעל יוזמה אישית
  מאמץ פיזי
  עבודה עם ילדים

  עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלויות
  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

  קורות חיים ותעודות השכלה,
  יש להעביר עד לתאריך 30/04/2022
  למייל k4@kiryat4.org.il

  הגשת מועמדות


  יש ללחוץ על שליחה פעם אחת בלבד ולהמתין להודעת האישור לפני סגירת החלון!