המועצה המקומית מחפשת אותך. ניתן להיכנס ולצפות במגוון המשרות הפנויות ולהגיש מועמדות למשרה רלוונטית. נשמח לראותך בין המצטרפים החדשים לשורותינו

להגשת מועמדות יש למלא את השאלון, ולצרף אותו בנוסף לקורות החיים

מצאו את המשרה המתאימה לכם
 • work מנהל/ת יחידת הגיל הרך והחינוך הקדם יסודי (לידה עד גיל 6) הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  דרגת המשרה ודירוגה: הסכם מנהלי מחלקות חינוך או חינוך חברה ונוער בהתאם לנתוני המועמד/ת בהתאמה.
  היקף המשרה: 100%
  כפיפות: מנהל אגף חינוך

  תיאור תפקיד:
  • ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים
  והטיפוליים ברשות ושותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים
  ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.
  • הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים עד במסגרת הקדם יסודי

  עיקרי התפקיד:
  1. ניהול מערך פעילות המעונות וגני הילדים
  2. רישום ושיבוץ לגני הילדים
  3. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך
  4. ניהול מערך קייטנות הקיץ
  5. ניהול ההון האנושי במערך
  6. יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרדי החינוך.
  7. מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
  8. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בין בעלויות וארגונים לבין פיקוח במחוז וברשויות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש.
  9. מיפוי (בשיתוף משרד החינוך) תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
  10. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך, תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
  11. שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך, ברמה המערכתית.
  12. סיוע מקצועי בשלב היערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים, ואימונים בזמן השגרה והשתתפות וסיוע למנהל- מכלול החינוך/צוותים עירוניים בזמן/שעת החירום.
  13. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
  1 .היכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
  2 .היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
  3 .תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
  4 .יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.
  5 .היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
  6. ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
  7 .ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.
  8 .עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.
  9 .אסרטיביות ומנהיגות.
  10 .גמישות מחשבתית ופרגמטיות.
  11. עבודה בשעות בלתי שגרתית
  12. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה

  תנאי סף:

  1. השכלה ודרישות מקצועיות:

  א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  – עדיפות ל אחת או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, רווחה, בריאות ומדעי החברה.
  – עדיפות להתמחות בגיל הרך
  – עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך
  או
  הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-72/2
  או
  תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
  או
  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל |(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

  ב. בעל תעודת הוראה.

  2. דרישות ניסיון:

  א. ניסיון מקצועי:
  עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך
  עבור הנדסאי רשום – 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
  עבור טכנאי מוסמך – 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

  ב. ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

  3. הגבלת כשירות:
  לפי סעיף 76 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-7363: עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  א. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
  ב. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
  ג. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים
  ד. בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות

  4. קורסים והכשרות מקצועיות: המנהל יחויב לסיים בהצלחה – קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

  5. דרישות נוספות:
  • שפות עברית ואנגלית ברמה טובה
  • יישומי מחשב היכרות עם תוכנות הOFFICE .

  לפרטים נוספים: מנהל מח' חינוך – מר יותם סלע 029969536
  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

  קורות חיים, תעודות השכלה, אישורים על עמידה בדרישות, המלצות וכו'
  יש לשלוח לדוא"ל[email protected] :
  עד ליום 28/06/2023
  יש לצרף את כל המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף | רק פניות מתאימות תיענינה

  הגשת מועמדות
 • work רכז/ת חיילים משוחררים במרכז צעירים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 75%
  דרוג דרגה: חינוך נוער חברה וקהילה
  כפיפות מנהלתית: למנהל מרכז צעירים ברשות המקומית

  תיאור התפקיד:
  1. איתור חיילים וחיילות משוחררים ומסיימי שירות אזרחי-לאומי הזכאים להטבות לחיילים משוחררים והנגשת ההטבות. האגף והקרן לחיילים משוחררים יעביר מידע לטובת איתור החיילים המשוחררים. מתן שירותי מידע והכוונה לחיילים משוחררים על מנת לסייע להם להשתלב בצורה מיטבית בחיים האזרחיים, בדגש על תחומי ההשכלה האקדמית, המקצועית והתעסוקה.
  2. ליווי חיילים משוחררים תיק על פי הגדרתם על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, במסגרת סוגי פעילויות כפי שהוגדרו על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, לרבות פנייה יזומה לכל אחד מהם.
  3. ייזום וביצוע פרויקטים בתחומי ההשכלה והתעסוקה למען החיילים המשוחררים ברשות המקומית.
  4. יצירת קשרי פעולה עם גורמים נוספים ברשות המקומית ובמרחב במרחב הגיאוגרפי בו היא פועלת למען שילובם המיטבי של החיילים המשוחררים בחיים האזרחיים.
  5. איתור חיילים משוחררים להשתתפות בתוכניות השכלה שמקדם האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
  6. ליווי פעילויות המבוצעות ברשות המקומית על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון והכשרות המבוצעות במוסדות לימוד הנמצאים במרחב הגיאוגרפי של הרשות המקומית.
  7. ברשויות בהם מתקיימות סדנאות לקראת שחרור, נותן שירותי ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים יעסוק בגיוס וזימון חיילים משוחררים לסדנאות, במשימות לוגיסטיות לפני ותוך כדי הסדנה בפתיחת ובניהול ימי הסדנה לרבות העברת תכנים מקצועיים ככל שהדבר יידרש מהרשות המקומית ובהנחיית מנהל מרכז הצעירים/הגורם רלוונטי מטעם הרשות ומעקב אחרי התקדמות והשתלבותם באזרחות של משתתפי הסדנה לאחר שחרורם.
  8. עמידה ביעדים ובתוכנית שנתית שתגובש בין מנהל מרכז הצעירים/ הגורם הרלוונטי מטעם הרשות/אשכול אזורי מבקש/ת ההקצאה לבין הגורמים הרלוונטיים השונים.

  פירוט הביצועים והמשימות העיקריות הנגזרות מהתפקיד:
  א. פנייה יזומה לכלל החיילים המשוחררים הבודדים ולחיילים משוחררים המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות ברשות באמצעות המידע המועבר ממשרד הביטחון לנותני שירותי יעוץ והכוונה לחיילים משוחררים.
  ב. ניהול קבוצה פעילה ויעודית בכל ערוצי המדיה לטובת עדכונים ויצירת קשר עבור החיילים המשוחררים.
  ג. ניהול דף פייסבוק יעודי לטובת עדכונים ליצירת קשר עבור החיילים המשוחררים.
  ד. ביצוע של לפחות ארבע פגישות מידע והכוונה ביום (באמצעים השונים: טלפוני, פרונטלי, זום) עם חיילים משוחררים לטובת מתן מידע והכוונה.
  ה. ליווי ומעקב תקופתי אחר חיילים משוחררים שקיבלו שירותי מידע והכוונה.
  ו. הגשת דוח ביצוע חודשי תקין למחוזות האגף והקרן ולא יאוחר מהמועד הנדרש, עד הראשון לחודש העוקב.
  ז. יצירת קבוצת מיקוד אחת לפחות ברבעון, להבנת צרכי החיילים המשוחררים
  ח. ביצוע של לפחות שתי פעילויות פרוייקטליות ברבעון
  ט. יצירת ממשק עבודה עם שני גופים שעוסקים במתן שירות לאוכלוסיית היעד שלא ברבעון

  תנאי סף:
  1. בעל ניסיון בתחום החברתי.
  2. בעל תואר אקדמי / סטודנט לתואר שמוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  3. יכולת שליטה מלאה בתכנת office ובעבודה עם מחשב ועם תוכנות ייעודיות.

  כישורים נדרשים:
  שירותיות, מקצועיות, פרואקטיביות ויוזמה, כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב, יכולת הובלה, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש מעולים, עבודה עצמאית ויכולת ניהול אישית גבוהה.

  לפרטים נוספים: מיה כהן 055-6663391

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד | תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות
  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה, יש לשלוח לדוא"ל [email protected] עד יום 06/08/2023

  בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשומ"ק) התש"ם- 1979
  – תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות.
  התאמות יינתנו לבעלי מוגבלויות בהליך הקבלה לעבודה.

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ זמני – מזכיר/ת משנה לבית ספר הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 30% – 50%
  דרוג דרגה: 5 – 8 מינהלי
  כפיפות: מנהל בית הספר

  תיאור התפקיד:
  ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ובהתאם להנחיות מנהל בית הספר.
  1. ניהול תיקי עובדי בית הספר
  א. עדכון מצבת המורים בתוך מערכת בית הספר. ב. איסוף מסמכים רלוונטיים (תעודות השכלה, השתלמות וכדומה) ותיוקם בתיק העובד. ג. דיווח שעות נוכחות והיעדרויות של עובדי בית
  הספר למנהל בית הספר ולאחר אישורו, לרשות המקומית. ד. עדכון תנאי העסקה ושכר במערכת בית הספר. ה. מעקב אחר ביצוע תקין של השתלמויות העובדים בבית הספר (הפצת מידע בנוגע להשתלמויות, רישום משתתפים בהשתלמויות וכו') ו. בדיקת התאמה בין נתוני תלושי השכר לנתוני הדיווח, איתור שגיאות והזנת תיקונים למערכת המידע. ז. קיום בירורי שכר אל מול הרשות המקומית במקרים של חוסר התאמה בין השכר המגיע לעובד לבין השכר שקיבל בפועל . ח. עדכון והקלדת דווחי שכר שוטפים לעו"ה במערכת מדב"ס/אופקית ועדכון שיבוצי עו"ה וזכאויות בסביבת מערכת משכית בהתאם להנחיות המנהל.
  2. עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר ב"מנב"סנט"
  א. מילוי נתונים ועדכון שינויים במערכת השעות. ב. הכנסת שיבוצים של הצוות החינוכי בתוך המערכת ועדכון שינויים בהנחיית מנהל בית הספר. ג. ביצוע מעקב אחר ניצול מכסת שעות מילוי
  מקום, שעות שהייה ושעות פרטניות של המורים ודיווח למנהל על חריגות.
  3. רישום תלמידים
  א. הקלדה ועדכון פרטי התלמידים החדשים במערכת הממוחשבת. ב. שיבוץ תלמידים לכיתות. ג. סיוע להורים בהגשת בקשות שיבוץ. ד. קליטת בקשות לשינוי רישום ועדכונם במערכת.
  4. הכנת תעודות בית הספר
  א. בחירת הגלופה לתעודות. ב. מעקב ובקרה אחר הכנת התעודות מול בית הדפוס. ג.פילוח רשימת התלמידים לקבוצות לימוד ומורות. ד. הקלדת הנתונים לתעודות והבאתן לאישור וחתימת
  מנהל בית הספר.
  5. ניהול מסמכים ודואר בית הספר
  א. הקלדת מסמכים, באמצעות תוכנת מעבד תמלילים, הדפסתם והפצתם. ב. ביצוע הגהה למסמכים. ג. אחסון וגיבוי קבצים במחשב. ד. צילום, שכפול, כריכה של מסמכים. ה. תיוק מסמכים
  באופן המבטיח את זמינותם. ו. הנפקת מסמכים ואישורים דוגמת אישורי למידה, רשימת תלמידים וכדומה. ז. קליטה ומיון של דואר (רגיל ואלקטרוני) ח.הכנה ומשלוח דואר עבור בית הספר.
  6. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר
  א. מתן מענה לטלפונים ופניות תלמידים, הורים, לקוחות או גורמים אחרים. ב.טיפול בפניות או ניתובן לגורמים רלוונטיים. ג. בקרה אחר מצב הפניות ועדכון הגורמים הרלוונטיים.
  7. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר
  א. מיון וניתוב הפניות המגיעות למנהל בית הספר. ב. תיאום פגישות למנהל בית הספר. ג. מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת מנהל בית הספר.
  ד. משלוח תזכורות שונות למנהל בית הספר, לגבי פעילויות ופגישות בענייני בית הספר. ה. השתתפות בפעילויות קהילתיות של בית הספר וסיוע לתפעולן. ו. השתתפות באירועי בית הספר הנערכים מחוץ לשעות הפעילות שלו בהתאם להנחיות מנהל בית הספר.
  8. תפעול פרויקטים מנהלתיים ייחודיים
  א. תכנון והכנת התשתית ל פרויקטים מנהלתיים ייחודיים המתקיימים בבית הספר כגון מפעל הזנה או השאלת ספרים. ב. הוצאה לפועל של הפרויקט במישרין או באמצעות הפעלת המורים
  ובעלי תפקיד רלוונטיים. ג.מעקב ובקרה על יישום הפרויקט. ד. דיווח ביצוע וחריגות למנהל בית הספר ולגורמים רלוונטיים ברשות ובמשרד החינוך.
  9. ביצוע הפעולות המנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה בבית הספר
  א. הזמנת עזרה ראשונה במקרה פציעה. ב. קבלת ומסירת אישורים וטפסי שחרור הנוגעים לטיפול רפואי של תלמידי בית הספר. ג.ריכוז ווידוא קיום מסמכי ביטוח בריאותי של התלמידים.

  תנאי סף:
  השכלה: 12 שנות לימוד
  ניסיון ניהולי:
  שנה לפחות של ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
  דרישות נוספות:
  שפות – בהתאם לצורך
  יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE-
  רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001
  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
  עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו
  שירותיות

  פרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474
  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה, יש לשלוח לדוא"ל [email protected]
  עד תאריך: 06/08/2023

  בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשומ"ק) התש"ם- 1979
  – תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות.
  – התאמות יינתנו לבעלי מוגבלויות בהליך הקבלה לעבודה.

  הגשת מועמדות
 • work אב בית / איש תחזוקה בבית ספר חב"ד הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 83.3%
  דרוג דרגה: 5 – 7 מינהלי
  כפיפות: למנהלת בית הספר ולאחראית מטעם מח' חינוך
  פרטים: רחל כהן 02-9969541

  תיאור התפקיד:
  תחזוקת תשתיות בית הספר
  א. מתן מענה לפניות, עפ"י מידת דחיפותן בהנחיית מנהל ביה"ס – בנושא שכפולים, ציוד, נקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום ביה"ס.
  ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי, או פניה לגורמים ומסמכים לפי הצורך.
  ג. נקיון ביה"ס והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון ביה"ס.
  ד. השתתפות בניקיונות יסודיים של ביה"ס וחצר ביה"ס לפי הצורך.
  ה. פתיחה וסגירה של ביה"ס (שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות).
  ו. וידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
  ז. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות, או מחוצה לה.
  ח. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
  ט. השתתפות בתחזוק ביה"ס ובהכנתו לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות סיוד, נקיון וכדומה.
  י. השתתפות בפעילויות שונות הנערכות בבי"ס אחר שעות הלימודים כגון – חגיגות, אסיפות הורים, ישיבות פדגוגיות וכיו"ב (בתמורה לשעות אלה, תהא זכאי ל-8 ימי חופשה פנימית בנוסף למכסת החופשה השנתית הרגילה – החופשה הפנימית תנוצל רק בימי חופשת החגים ופגרת הקיץ).
  י"א. שליחויות שונות עפ"י הנחיית המנהל.

  2. אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
  א. תיקון ציוד וריהוט ואספקת ציוד חלופי.
  ב. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
  ג. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמל ועוד), או פניה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
  ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
  ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן, או נגרע ועדכון מנהל ביה"ס.

  3. סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בביה"ס
  א. ביצוע משימות בהתאם להנחיות קב"ט מוס"ח.
  ב. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
  ג. תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
  ד. בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם ביה"ס.

  דרישות התפקיד:
  בעל יוזמה אישית
  מאמץ פיזי
  עבודה עם ילדים

  משרה יעודית לאנשים עם מוגבלויות
  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  קורות חיים ותעודות השכלה,
  יש להעביר עד לתאריך 28/06/2023
  למייל [email protected]

  הגשת מועמדות
 • work מדריך/ת תכנית מחוברים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 63.33% (21 ש"ש)
  דרוג דרגה: חינוך נוער חברה וקהילה
  כפיפות: מנהלת מחלקת נוער

  תיאור תפקיד המדריך:
  התוכנית מיועדת לאיתור ולטיפול בבני נוער המצויים על פני הרצף הנע בין בני נוער עולים וילדי עולים נורמטיביים ועד בני נוער עולים וילדי עולים במצבי סיכון, המשוטטים, מתגודדים בלילות בגנים ובמקומות ציבוריים ומפגינים התנהגויות סיכון.
  (1) מדריכי הרחוב יהיו אחראים על כל התהליך החל משלב המיפוי והאיתור דרך יצירת קשר ואמון, בניית תכנית, יישומה והמעקב אחרי התקדמותה.
  (2) שעות העבודה : מדריכי הרחוב יפעלו בשעות התואמות את שעות ההתגודדות של בני הנוער ביישוב, גם בשעות הערב והלילה, ובמידת הצורך בסופי השבוע ובחופשות. שעות אלו יתואמו ויוסכמו עם גורמי המקצוע ברשות ותוך הלימה לצורכי בני הנוער במקום.
  (3) פעילות האיתור בזירות ההתגודדות ברשות תיעשה לפחות פעמיים בשבוע לכל אורך הפרויקט (למען הסר ספק – הנחייה זו מחייבת, גם אם אין זו שנתו הראשונה של הפרויקט).
  (4) מדריכי התכנית יפעלו בשיתוף פעולה עם מנהל/ת התוכנית ובהתאם להנחיותיו/ה.

  תיאור התכנית הכללית:
  (1) גיבוש מודל התערבות רגיש תרבות משותף למשרד ולרשות המקומית לשם איתור וטיפול בבני נוער עולים מתגודדים, תוך גיוס כוחות קהילתיים יישוביים.
  (2) יצירת תהליך בו בני נוער עולים מתגודדים, על פני הקשת הנעה בין בני נוער נורמטיביים לבין אלה הנתונים במצבי סיכון וסכנה, יתחברו לקהילה מחדש ישתלבו בפעילויות חברתיות-לימודיות נורמטיביות ויופנו לטיפול הולם באמצעות גורמי הטיפול הפועלים בעיר וזאת בהתאם לאבחון מצבם וצרכיהם.
  (3) הפחתת מספר בני הנוער העולים השוהים ברחובות בשעות סיכון.
  (4) הגדלת מספר בני הנוער העולים המאותרים בתוכנית ואשר משתתפים בפעילויות פנאי חלופית לשהייה ברחוב.
  (5) העלאת המודעות לנזקי השימוש בחומרים ממכרים ובהמשך הפחתת שיעור המשתמשים בחומרים אלו בקרב משתתפי התוכנית.
  (6) הפחתת מספר מקרי הוונדליזם ביישוב וירידה במספר התיקים הנפתחים ביישוב לבני נוער עולים.
  (7) הגדלת מספר בני הנוער העולים המתגודדים שמקבלים טיפול באמצעות גורמי הטיפול בעיר מתוך סך בני הנוער העולים המתגודדים הנזקקים לו.
  (8) התאמת המענים למאפיינים ולקודים התרבותיים של בני הנוער והוריהם.
  (9) מיפוי החוזקות והעוצמות של בני הנוער ובניית תכנית אישית וקבוצתית, עם יעדי התקדמות לשם בניית וחיזוק האמון של בני הנוער בעצמם וביכולותיהם. במסגרת התוכנית האישית יעשו צעדים המכוונים לחיזוק יחסי הורים-ילדים.
  (10) שילוב מתנדבים: מתנדבים, וותיקים ועולים, לשם קידום התשתית היישובית התומכת בהפעלת הפרויקט.
  (11) שילוב גורמי קליטה חינוך ורווחה תוך כדי יצירת שולחנות עגולים ברשות לטובת הליווי המקצועי של הפרויקט.

  תחומי הפעילות המרכזיים
  הפעילות תעסוק בהיבטים שונים העוסקים בטיפול פרטני וקבוצתי בבני הנוער ובכלל זה על המועדון לכלול כל אחד משלושת תחומי הפעילות המרכזיים הבאים:
  (1) פעילות פנאי וספורט, כתחליף לתופעת ההתגודדות ובשעות המקבילות לה – להפגת אלימות ופנאי איכותי
  (2) סדנאות ייעודיות לבני הנוער להתמודדות עם תופעת התגודדות, כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון, פעילויות להפגת אלימות.
  (3) פעילות עם משפחות/ הורים של בני הנוער, תוך שימת דגש על שילוב ההורים ושיתופם

  תנאי סף:
  השכלה: תעודת בגרות / 12 שנות לימוד
  ניסיון: בעלי ניסיון עם תכניות לנוער עולה, בעדיפות תכניות לנוער עולה
  הכרות/ ניסיון עם תכניות לנוער עולה
  דובר שפת האם הרווחת של בני הנוער המתגודדים – (וזאת במידה ואף אחד מהמדריכים או מנהל התכנית – אינו
  דובר את שפתם , ובנוסף לעברית)
  תנאים נוספים:
  על המדריכים להיות:
  בעלי מכוונות חברתית גבוהה.
  יכולת לעבודה בצוות מונחה.
  עבודה בשעות לא שגרתיות במוקדי רחוב שונים.
  עדיפות לבעלי ניסיון ולימודים רלוונטיים, ניסיון בהדרכת נוער עולה ו/או נוער מתגודד ו/או בתפקידי פיקודי.
  מוכנות לעבודה בשעות עבודה גמישות וסופי שבוע

  • הכשרה: על מנהל הפרויקט ומדריכי התכנית לעבור הכשרה והדרכה שוטפת על ידי גורם מקצועי המתמחה בעבודת רחוב בקרב מתגודד

  פרטים נוספים:

  שני דדון 054-2325275

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות
  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה, יש לשלוח לדוא"ל
  [email protected] עד יום 28/06/2023

  בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשומ"ק) התש"ם- 1979
  – תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות.
  – התאמות יינתנו לבעלי מוגבלויות בהליך הקבלה לעבודה.

   

  הגשת מועמדות
 • work לעמותה לקידום החינוך דרוש/ה מדריכ/ה חינוכי/ת גיל לידה עד 3 הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  תנאי העסקה: העסקה שעתית לתקופה קצובה עד לתאריך 31/12/2023 בהתאם לקול קורא.
  כפיפות: רבקה זרביב – מנהלת הגיל הרך

  תיאור התפקיד:
  • סיוע בגיבוש תוכנית עבודה חינוכית טיפולית ומנהלית, המותאמת לצרכים ולאתגרים הייחודיים של כל מעון.
  • התווית בניית הסביבה החינוכית ואת סדר היום בכל כיתת מעון בהתאמה התפתחותית.
  • בניית תכנית הדרכה שנתית בהלימה לצרכי המעון.
  • התרעה ודיווח על אירועים חריגים כגון: אלימות מילולית ופיזית, השפלת הפעוטות, האכלה
  שבכפייה או בעונשים גופניים כלפי הפעוטות; אין לנקוט באלימות מילולית או אלימות אחרת כלפי פעוטות.
  חובת המדריך לדווח לפיקוח האגף במידה וחלילה קווים אדומים נחצו.
  • התווית כללים בנוגע להיבטי הטיפול השונים כגון: אופן הגשת המזון, שינה, החתלה, השגחה והיגיינה, והכל בהתאם להנחיות האגף.
  • ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות ופגישות אישיות או לפי חלוקה לקבוצות עם צוות ומנהל/ת המעון.
  • עבודה בשיתוף פעולה מלא עם מנהל/ת המעון, מפקחת המעון ומנהלת הגיל הרך.

  דרישות התפקיד:
  • השכלה אקדמית:
  בעלת תואר שני בחינוך בגיל הרך, עם התמחות בהדרכה או בייעוץ חינוכי/פדגוגי
  או בעלת תואר שני באחד מהתחומים הבאים: חינוך לגיל הרך, פסיכולוגיה התפתחותית/חינוכית, עבודה
  סוציאלית, מקצועות הבריאות (פרה רפואי), חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי שהשלימה הכשרה מקצועית
  המתמקדת בהדרכה או בייעוץ פדגוגי לגיל הרך ובתנאי שההכשרה ניתנה במוסד אקדמי המוכר ע"י משרד
  החינוך.
  או בעלת תואר ראשון בתחום הגיל הרך, שיש לה ניסיון של לפחות עשר שנים בהדרכה חינוך – טיפול בגיל
  הרך אשר מתחייבת כי תשלים את התואר השני הנדרש ואת ההכשרה הייעודית, כמפורט לעיל, עד סוף שנת 2027.
  ניסיון: ניסיון של שנתיים בעבודה בתחום גילאי לידה עד שלוש )חינוך, פיקוח, הדרכה או ניהול).

  לפרטים נוספים:

  רבקה זרביב 029963533

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד,
  חובה לצרף טופס שאלון למועמד: https://forms.office.com/r/FipjsFRCGA

  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל [email protected] עד 09/02/2023

  הגשת מועמדות
 • work עו"ס אזרחים ותיקים (עו"ס לזקן) הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 75%
  כפיפות: מנהלת המח' לשירותים חברתיים
  דירוג דרגה: דירוג העו"ס

  תאור המשרה:

  1. מטפל בקשישים במטרה לשפר את תיפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י יעוץ , טיפול ישיר ועקיף מיצוי זכויות , הפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים.
  2. פיתוח קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום ושילוב הקשיש בקהילה
  3. שיפור מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות , משפחתיות וקבוצתיות .
  4. קיום ושיחות עם הקשישים לצורך איתור וטיפול
  5. בנית תוכניות עבודה, ותוכניות תקציביות שנתיות
  6. ריכוז ,לווי והדרכה של המסגרות הקהילתיות לאזרח הוותיק בישוב
  7. יזום פעילויות קהילתיות בתחום הזקנה
  8. פועל בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה

  דרישות התפקיד:
  • תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העו"ס
  • ניסיון בתחום -יתרון
  • כושר ניהול משימות
  • כושר ניהול והדרכת עובדים ומסגרות מסגרות ועובדים
  • יחסי אנוש מעולים
  • יכולת ביטוי בעברית בכתב ובע"פ
  • שליטה בשפה אחת לפחות של קהילת בני מנשה – יתרון
  • הכרה בסיסית של יישומי המחשב
  • נכונות ליציאה מחוץ למשרד בהתאם לצרכים
  • נכונות לעבודה בשעות אחה"צ

  לפרטים: נעמי 02-9969526

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות
  הצעות מועמדות יש לשלוח בצרוף דף קו"ח ותעודות,
  למייל [email protected] עד 25/05/2023

   

  הגשת מועמדות
 • work פסיכולוגים/יות חינוכיים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקפי משרות: 50% – 100%

  כפיפות: מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי
  מתח דרגות: 37 – 39 פסיכולוגים

  תיאור התפקיד:

  מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.

  עיקרי התפקיד:
  מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות חינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

  תנאי סף
  השכלה ודרישות מקצועיות:
  בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל;
  או
  בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה, או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית, למעט עבודת גמר (תזה), או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

  דרישות נסיון:

  עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
  יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות האופיס.

  אישור על היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  א. אמינות ומהימנות אישית;
  ב. כושר למידה;
  ג. כושר עבודות צוות;
  ד. כושר לטפח יחסים בין אישיים;
  ה. עבודה תחת לחץ.

  המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.
  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות.

  לפרטים נוספים: 029969505
  מועמדות בצירוף קורות חיים, מסמכים ותעודות, יש לשלוח לדוא"ל [email protected] עד יום 18/10/2022

  הגשת מועמדות
 • work ממלאות מקום יומיות בגנים ובצהרוני הגנים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים:

  רות היזמי 053-7706822

  הגשת מועמדות
 • work מלווה הסעות על בסיס שעתי הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ יומיות לסייעות בגנים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים נוספים: היזמי רות

  053-7706822

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ יומיים לעובדי ניקיון בתי ספר הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 50% – 100%

  דירוג דרגה: 4 – 6 מינהלי

  לפרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474

  הגשת מועמדות
 • work מנהל/ת שפ"ח הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 100%
  דירוג דרגה: דירוג הפסיכולוגים
  כפיפות מנהלתית: מנהל אגף חינוך
  כפיפות מקצועית: פסיכולוג המחוזי במשרד החינוך
  תאור המשרה:
  ניהול מערך השירותים הפסיכולוגיים- החינוכיים בכפוף להוראות הדין הקיים, למען קידום בריאות נפש ורווחה נפשית של תלמידים במערכות החינוך השונות. מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י (השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך) ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים . אחראי לניהול, הפעלה, פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך קידום ומתן שירותי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחרום .
  תחומי אחריות:
  1. אחראיות להפעלתו של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות בתאום עם הממונה
  2. שותפות בגיבוש וקביעת מדיניות עירונית בתחום החינוך בכל הנוגע לרווחה ולבריאות נפשית של ילדים ומערכת החינוך.
  3. תכנון פעילותו ופיתוחו של השירות הפסיכולוגי החינוכי לטווח הקצר והארוך בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד
  4. מתן שירות פסיכולוגי חינוכי למערכת החינוך ולגורמים בקהילה בהתאם למדיניות משרד החינוך (חוזר מנכ"ל תש"ע / 8 א 2010 : מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי)
  5. ייזום, תכנון ופיקוח על תוכניות ופרויקטים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, תוך יצירת שותפויות מקצועיות עם גורמים עירוניים, ציבוריים וקהילתיים שונים
  6. ניהול, תאום ופקוח של עבודת צוות השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לצרכי הרשות המקומית ובכפוף לחוקים, נהלים ותוכניות עבודה
  7. פיתוח מקצועי ומנהלי של עובדי השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לסטנדרטים מקצועיים המפורסמים על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים
  8. שותפות בקידום ההיערכות העירונית לשעת חרום והפעלת השירות הפסיכולוגי חינוכי במצבי לחץ ובחרום.
  פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות:
  1. פעולות מנהל השירות הפסיכולוגי ברמת הרשות המקומית
  א. איתור וזיהוי צרכים מערכתיים ופרטניים של הרשות, האוכלוסייה והמערך החינוכי.
  ב. הדרכה, ייעוץ וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים בנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת בריאות הנפש שלהם במערכת החינוך
  ג. ארגון הרצאות וסדנאות לגורמים שונים ברשות לרבות התלמידים, הצוותים הפדגוגים, ההורים וגורמים עירוניים
  ד. מעקב אחר השתלבות של תלמידים וקידומם בתוך מערכת החינוך
  ה. מתן הערכה ראשונית במקרה של ילד המוגדר בסיכון והמלצות לגבי המשך ההתערבות גיבוש תוכנית כלל רשותית לטיפול בילדים בסיכון ברשות. השתתפות בוועדות שילוב בית ספריות וגני ילדים, עפ"י חוק.
  2. פעולות מנהל השירות הפסיכולוגי ברמת השפ"ח:
  א. תכנון והפעלה של השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם למדיניות שפ"י וצרכי הרשות באמצעות הקצאת משאבי השירות הפסיכולוגי למסגרות החינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל תש"ע' 8 (א') 2010 מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי (כולל שירות מורחב ושרות משלים
  ב. השמת פסיכולוגים למסגרות החינוך ברשות המקומית לצורך מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים שוטפים
  ג. גיבוש תוכנית עבודה של השירות הפסיכולוגי חינוכי ובקרה על ביצועה.
  ד. ניהול תקציב היחידה בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה
  ה. גיוס, מיון בחירה וקבלה של עובדים לשירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לנהלי ולכללי קבלת עובדים של משרד הפנים, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי
  ו. הכוונה, הנחיה, הדרכה ובקרה מקצועית על עבודת צוות פסיכולוגים בשירות
  ז. פיתוח מקצועי של צוות השירות הפסיכולוגי הכולל התייחסות ל: הדרכה בפסיכולוגיה, הכשרות להתפתחות מקצועית, עדכון ידע, תהליכי התמחות בפסיכולוגיה חינוכית, הסמכה להדרכה וכו
  ח. עידוד יוזמות לפיתוח מענים של צוות השפ"ח
  ט. פיקוח על עבודתו התקינה של השירות הפסיכולוגי חינוכי
  י. ביצוע פעולות להבטחת תנאי ההעסקה הולמים הנדרשים לעבודתם של עובדי השירות.
  יא. ניהול מערך המידע והתעוד של השירות הפסיכולוגי בהתאם לחוקים ולנהלים.
  יב. השתתפות בדיונים ובפורומים מקצועיים של שפ"י כנדרש על ידי פסיכולוג ארצי /מחוזי ובהתאם לחוזר המנכ"ל תש"ע' 8 (א') 2010 : מתווה השירות הפסיכולוגי חינוך, באופן ישיר או באמצעות נציג שפ"ח
  יג. בירור וטיפול בפניות הציבור ליחידה
  3. פעולות מנהל השירות הפסיכולוגי במצבי לחץ וחרום
  א. שותפות בקידום מדיניות עירונית בכל הנוגע להיערכות לחרום בהיבטים של בריאות נפש ורווחה נפשית.
  ב. הכנה, הדרכה ורענון מערך כח האדם של השירות הפסיכולוגי חינוכי בהקשר של עבודה פסיכולוגית בחרום
  ג. הפעלת השירות הפסיכולוגי חינוכי במצבי לחץ וחרום .

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
  עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה | עבודה תחת לחץ | ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

  דרישות התפקיד:
  • השכלה ודרישות מקצועיות :
  א. בעל תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
  ב. רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות
  ג. בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה – מדריך
  • ניסיון מקצועי: ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות
  • ניסיון ניהולי: עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית / ארצית)
  • עדיפות לבוגרי/ לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י.
  • שפות: עברית ואנגלית ברמה גבוהה
  • יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות
  • רישום מקצועי: רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים
  • רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

  • לפרטים: נעמי 02-9969526

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות
  הצעות מועמדות יש לשלוח בצרוף דף קו"ח ותעודות,
  למייל [email protected] עד 25/05/2023

   

  הגשת מועמדות
 • work סייע/ות תגבור לגננת (גני יוח"א + אופק חדש) הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקפי המשרה: 35.7%
  דירוג דרגה: 6 – 8 מינהלי
  כפיפות: כפיפות מקצועית למנהל/ת הגנים, כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.
  תיאור התפקיד:
  טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
  1. הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום
  א. פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן.
  ב. הכנה של חומרי עבודה ולמידה, אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת וכדומה, בהנחיית הגננ/ת.
  ג. סיוע לגננ/ת/ת בהכנת הגן לקראת חגים ואירועים מיוחדים .
  ד. ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם מנהל הגן.
  ה. סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר ווידוא הימצאות ילדים.
  2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן
  א. גיבוש תפריט המזון בתיאום עם מנהל/ת הגן והזמנת המצרכים בהתאם.
  ב. הכנת מצרכי המזון לקראת הזנת הילדים.
  ג. עריכת השולחן לארוחות והגשת המזון תוך ווידוא בטיחות האוכל בהתאם להנחיות הבטיחות.
  ד. ווידוא אכילה של הילדים בעת הגשת המזון.
  ה. פינוי השולחן, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.
  ו. ביצוע רכש של ציוד הזנה בתיאום עם מנהל הגן והרשות.
  3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם ורווחתם
  א. תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הגננ/ת/ת.
  ב. סיוע לגננ/ת/ת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים בהתאם להנחיותיו.
  ג. הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית (החלפת בגדים, הלבשה, רחיצה, נטילת ידיים, סיוע ביישום תוכניות גמילה וכו').
  ד. השגחה על כללי התנהלות נאותים של הילדים בעת הפעילות.
  4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו
  א. השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן.
  ב. ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן, בחצר, בפינת החי ובמחסן.
  ג. שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן (צמחיה, גינה, פינת חי, פינת ליטוף, מרכזי למידה דינאמיים) וסיוע לגננ/ת בארגון הסביבה החינוכית.
  ד. השקיית הגינה, גירוף החול בארגז החול ובחצר, הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם למקומם.
  5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן
  א. ביצוע סריקה בטיחותית וביטחונית בטרם הגעת הילדים לגן ובטרם יציאת לחצר.
  ב. פתיחה וסגירה של השערים ווידוא כניסה לגן רק של מבקרים מורשים.
  ג. ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.
  ד. הגשת עזרה ראשונה או סיוע לגננ/ת בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך.
  ה. מתן התראה למנהל הגן על כל ליקוי או תקלה המתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי תיקונים על פי צורך.
  6. תמיכה בגננ/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן
  א. ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגננ/ת והתאם לתוכנית העבודה של הגן.
  ב. סיוע ותיווך לילדים בעת הפעילויות המתקיימות בגן כגון יצירה, משחק, זרימת חופשית וכו.
  ג. סיוע למנהל הגן בהכנה ובהוצאה לפועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו.
  ד. השתתפות באסיפות הורים ובפעילות הגן מעבר לשעות הלימודים.
  ה. קבלת הנחיות והדרכות מיחידת החינוך העירונית, בשיתוף מפקחת גנ"י והמדריכות בגן.
  7. החלפת הגננ/ת בהיעדרו ובהיעדרות גננ/ת מחליף (במקרים חריגים בלבד)
  א. ביצוע התוכנית הפדגוגית המתוכננת.
  ב. דיווח לגננ/ת על ההתנהלות והאירועים בעת היעדרה.

  דרישות התפקיד:
  • השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד)
  • בוגרת קורס סייעות, או התחייבות לצאת לקורס תוך שנתיים מיום תחילת המינוי. ולסיימו בהצלחה
  • סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה
  • היעדר רשעה בעבירת מין
  • כושר הבעה בכתב ובע"פ

  ● יחסי אנוש טובים ותודעת שירות

  ● ניקיון, סדר ויחס חם לילדים

  ● ניסיון בעבודה עם ילדים – יתרון

  לפרטים נוספים:

  רות היזמי 02-9969559

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד |תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות
  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה יש לשלוח
  לדוא"ל [email protected] עד 28/12/2022

  הגשת מועמדות
 • work עו"ס ניצוץ הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 100%
  כפיפות: למנהלת המחלקה או למי שהוסמך על ידה.
  דירוג דרגה: דירוג העו"ס

  תאור המשרה:

  כללי – עו"ס אחראי על ליווי נוער בסיכון לפני ובעת שירות צבאי על מנת לצמצם נשירה.

  • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה;
  • אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערים ונערות הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
  • מטפל בנערים/ות פרטנית ו/או קבוצתית בכדי לשפר את תפקודן האישי המשפחתי והחברתי.
  • מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה הכל בהתאם לצורכי הנער/ה.
  • נותן שירותי גמילה מאלכוהול.
  • מקיים קשר עם משפחת הנער/ה.
  • במידה וקיים צורך, מפנה את הנער/ה למסגרת חוץ ביתית ושומר על קשר עם הנער/ה , עם משפחתו/ה ועם המסגרת אליה הופנה/תה.
  • מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערים/ות בכלל ולנערים/ות שבטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
  • מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם הנערים/ות.
  • מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה.
  • מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומנקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
  • משתתף בועדות ובדיונים הרלוונטיים לנושא בתיאום והנחיית הממונים עליו.
  • מקבל הדרכה קבועה.
  • איתור בעיות וצרכים של הקהילה;

  דרישות המשרה:
  • תואר ראשון – עובד סוציאלי,
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאלים;
  • מיומנות בתחום העבודה עם נוער בסיכון – יתרון.
  • מגורים בקרית ארבע– עדיפות
  • מוכנות לעבודה בשעות הערב.

  לפרטים: נעמי 02-9969526

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות
  הצעות מועמדות יש לשלוח בצרוף דף קו"ח ותעודות,
  למייל [email protected] עד 28/12/2022

  הגשת מועמדות


  יש ללחוץ על שליחה פעם אחת בלבד ולהמתין להודעת האישור לפני סגירת החלון!