החברה הוקמה בשנת 1982

החברה משמשת כזרוע ביצועית של המועצה המקומית לקידום ופיתוח העיר קרית ארבע חברון וביסוסה בתחומי המגורים, המסחר, התעסוקה והתיירות וזאת לטובת רווחת תושבי קרית ארבע חברון והסביבה.

יעדי החברה

 • ייזום והקמת מתחמי מגורים להגדלת אוכלוסיית המרחב.
 • ייזום והקמת מתחמי מסחר ושירותים כלכליים אזוריים.
 • פיתוח התיירות המרחבית של קרית ארבע חברון.
 • פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה והבאת יזמים חדשים.
 • סיווג קבלני – בניה פיתוח ותשתיות מסוג ג’ 2 בענפים 100,200 ו 400.

בעלי המניות: המועצה המקומית קרית ארבע כ-90%, ישיבת ניר, מדרשת חברון, היישוב היהודי בחברון.

יו"ר – אליהו ליבמן.

חברי דירקטוריוןאליהו ליבמן, חיים שחר, מיכאל דוכן, ינון ברוכים, אשי הורוביץ

יועץ משפטי –  מאיר בן שחר

רואה חשבון – רן לירון

 • עובדי החברה:
 • מנכ"ל – אלי הירשהורן
 • מהנדס החברה – יאיר באט
 • מנהל תפעול ופרויקטים – שרון יקותיאל
 • מנהלת המשרד – שירה לוי
 • מנהלת חשבונות – יערית בוצצ'ו

לאתר החברה הכלכלית יש ללחוץ כאן

למכרזי החברה יש ללחוץ כאן