info_outlinedמידע חשוב

מנהלת היחידה

תמר סיקוראל

טלפון

052-3003817

טלפון ביחידה

9969533\ 9969532\ 9969535

מייל:

kehila.k4h@gmail.com

רקע קצר: היחידה לעבודה קהילתית מובילה חזון חברתי בקרית ארבע חברון של הגברת שייכות, אחריות וגאוות יחידה בקהילה.

היחידה מתכללת את הגורמים השונים בתחומי הקהילה וההתנדבות, מקימה ומלווה פרוייקטים חברתיים וקהילתיים, מצמיחה מנהיגות מקומית, פעילים חברתיים, פורומים וצוותים המאורגנים לפי אזור גאוגרפי או מכנים משותפים.

היחידה עובדת בממשק צמוד עם מחלקות חינוך ורווחה, המתנ"ס, הגרעין המשימתי ועוד

תחומי אחריות:

  • ליווי צוותי שכונות
  • ליווי פורומים וועדי תושבים
  • הכשרות ותגמול מתנדבים ופעילים
  • שיבוץ וביטוח מתנדבים
  • צח"י ואשכולות חירום
  • הקמת שירותים קהילתיים
  • אירועים קהילתיים בשותפות המתנ"ס
  •  

מה אתם יכולים לעשות עבורנו?

  • תושבים שמעוניינים להיות שותפים בבניית העתיד החברתי של קרית ארבע חברון, ליזום, להוביל ולפעול עם ולמען הקהילה במגוון מסגרות התנדבות- קרית ארבע חברון צריכה אתכם!

מתחייבים בשבילכם:

  • ליווי כל יוזמה חברתית מהרעיון ועד לביצוע ובתהליך המשותף לתת את הקרקע והמרחב לצמוח ולהתפתח, לתת כלים, הכשרות וידע מקצועי, לתווך ביניכם לבין גורמים נוספים ולהנגיש מידע.

 

קרא עוד

phoneטלפונים שימושיים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
תמר סיקוראל
מנהלת היחידה הקהילתית ומרכז חוסן לב יהודה
דפנה מרזל
מזכירה מרכז חוסן
אורית מורעלי
רכזת שיקום שכונות ורכזת מוגנות
רעות רוזנפלד
עו"ס קהילתית
סוניה מנלון
רכזת קהילת בני מנשה