info_outlinedמידע חשוב

מנהלת המחלקה

נעמי מנצור

טלפון          

02-9969526

פקס        

02-9963149

דוא"ל

revaha@kiryat-arba.muni.il

רקע קצר:

המחלקה לשירותים חברתיים מספקת מענה באמצעות סל שירותים רחב במגוון תחומים בנושאים חברתיים שנקבעו על ידי הממשלה ומסופקים ברמה המקומית לתושבים באמצעות הרשות המקומית.

האגף פועל לנתינת מענים ושירותים לפרטים, משפחות וקהילות במצבי קושי ומצוקה בתחומי החיים השונים.

 

תחומי אחריות:

 • מתן מענה טיפולי לפרט, למשפחה ולקהילה במצבי משבר ומצוקה
 • הגנה על קטינים במצבי סיכון , התעללות או הזנחה
 • מתן הגנה ותמיכה מול מצבי אלימות במשפחה ובקהילה
 • חוקים באחריות השירות- חוק סדרי דין, חוק נוער טיפול והשגחה, חוק פעוטות בסיכון, חוק חוסים ואפוטרופסות, חוק סיעוד
 • צרכים מיוחדים (שיקום, פיגור, אוטיזים, בריאות נפש), התמכרויות, עולים חדשים, אזרחים וותיקים

מתחייבים לעשות בעבורכם:

 • נתינת שירות מקצועי והעצמת החוסן של הפרט, המשפחה והחברה

 

מה אתם יכולים לעשות עבורנו

 • מעורבות בפעילות בהתנדבות ובפורומים אחרים  כשותפים פעילים בעלי השפעה
 • יצירת אקלים חברתי לחיים בריאים

 

 • שירותים הקשורים לאגף:
  אזרחים וותיקים- מועדון חברתי
  קהילה תומכת.
  ילדים-  מועדוניות אחר הצהריים,
  משפחה- מרכז טיפולי למשפחה.

בקהילה-  שירותי האגודה לתרבות הדיור.
וועדים, צוותי התערבות בחירום,
יחידה לטיפול בנוער בסיכון, יחידה להתמכרויות.

 

קרא עוד