תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלויות לשנת 2021

מספר המשרות העתידות להתפרסם- כ 25 משרות

מתוכן משרה אחת יעודית בתחום של ליווי הסעות.

תנתן העדפה מתקנת במשרות להם יהיו מועמדים עם מוגבלויות המתאימים לתפקיד.

הגופים איתם אנו עומדים בקשר כדי לקדם במועצה שילוב בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות

 1. ליווי ע"י ארגון "תעסוקה שווה"
 2. קשר עם תעסוקה נתמכת- עמותת "שמעיה"
 3. קשר ושיתוף פעולה עם מרכז "עוצמה"
 4. קשר ושיתוף פעולה עם תוכנית "בעצמי".
 5. קשר ושיתוף פעולה עם עמותת "ידיד נפש"

התוכנית השנה כדי לקדם העסקה של אנשים עם מוגבלויות:

 • קידום תהליך הטמעת שילוב אנשים עם מוגבלויות במועצה.
 • פרסום תפקיד הממונה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בין עובדי המועצה.
 • מעקב וליווי של מכרזים במטרה לשלב אנשים עם מוגבלות.
 • קשר ושיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות המקדמים תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.
 • השלמת הנגשת בנין המועצה.
 • הנגשת אתר המועצה.

במועצה ניתן לפנות לממונה תמרה פייגלין 02-9969515  [email protected]  או לרכזת משאבי אנוש [email protected]