אליהו ליבמן
ראש המועצה mayor@kiryat4.org.ilemail 050-5377449local_phone
ישראל ברמסון
סגן וממלא מקום ראש מועצה bramson4@gmail.comemail 052-8693871local_phone
ישראל אזולאי
סגן ראש המועצה israel.azulay@gmail.comemail 052-3398100local_phone
אליעזר רודריג
סגן ראש המועצה e0544515842@gmail.comemail 054-4515842local_phone
שלומי שוקרון
חבר מועצה shlomi181080@gmail.comemail 052-8990170local_phone
סטס גרשיקוב
חבר מועצה s.gershikov@gmail.comemail 053-7283447local_phone
סעייד ליטי
חברת מועצה lityka@gmail.comemail 052-3828787local_phone
הרב חיים זלינגר
חבר מועצה hayimze@gmail.comemail 050-5884919local_phone
מלאכי לוינגר
חבר מועצה malachi1@kiryat4.org,ilemail 052-4295544local_phone