אליהו ליבמן
ראש המועצהmayor@kiryat4.org.ilemail 050-5377449local_phone
ישראל ברמסון
סגן וממלא מקום ראש מועצהbramson4@gmail.comemail 052-8693871local_phone
ישראל אזולאי
סגן ראש המועצהisrael.azulay@gmail.comemail 052-3398100local_phone
אליעזר רודריג
סגן ראש המועצהe0544515842@gmail.comemail 054-4515842local_phone
שלומי שוקרון
חבר מועצהshlomi181080@gmail.comemail 052-8990170local_phone
סטס גרשיקוב
חבר מועצהs.gershikov@gmail.comemail 053-7283447local_phone
סעייד ליטי
חברת מועצהlityka@gmail.comemail 052-3828787local_phone
הרב חיים זלינגר
חבר מועצהhayimze@gmail.comemail 050-5884919local_phone
מלאכי לוינגר
חבר מועצהmalachi1@kiryat4.org,ilemail 052-4295544local_phone