אליהו ליבמן
ראש המועצה [email protected]email 050-5377449local_phone
ישראל ברמסון
חבר מועצה [email protected]email 052-8693871local_phone
ישראל אזולאי
חבר מועצה [email protected]email 052-3398100local_phone
אליעזר רודריג
חבר מועצה [email protected]email 054-4515842local_phone
שלומי שוקרון
חבר מועצה [email protected]email 052-8990170local_phone
סטס גרשיקוב
חבר מועצה [email protected]email 053-7283447local_phone
ליטי סעייד
חברת מועצה [email protected]email 052-3828787local_phone
אריה סוד
חבר מועצה [email protected]email 050-557-5401local_phone
יוני עוזרי
חבר מועצה [email protected]email 052-279-0357local_phone