אליהו ליבמן
ראש המועצה mayor@kiryat-arba.muni.ilemail 050-5377449local_phone
ישראל ברמסון
חבר מועצה bramson4@gmail.comemail 052-8693871local_phone
ישראל אזולאי
חבר מועצה israel.azulay@gmail.comemail 052-3398100local_phone
אליעזר רודריג
חבר מועצה e0544515842@gmail.comemail 054-4515842local_phone
שלומי שוקרון
חבר מועצה shlomi181080@gmail.comemail 052-8990170local_phone
סטס גרשיקוב
חבר מועצה s.gershikov@gmail.comemail 053-7283447local_phone
ליטי סעייד
חברת מועצה lityka@gmail.comemail 052-3828787local_phone
אריה סוד
חבר מועצה ‎Arsud56@gmail.comemail 050-557-5401local_phone
יוני עוזרי
חבר מועצה ‎Yoniozeri@gmail.comemail 052-279-0357local_phone