info_outlinedמידע חשוב

מנהל המחלקה

חיים שחר

טלפון

02-9969506

e-mail

paniri@kiryat4.org.il

מחלקת הגזברות מחלקת הגזברות במועצה פועלת למען שיפור העבודה מול משרדי הממשלה להגדלת חלקם של המועצה בתקציבים השונים.

מתפקידה למנף את תקציבי המועצה השוטפים והפרויקטאליים באופן יעיל ומבוקר

בכל שלב ושלב: בניית התקציב וגיבושו, אישורו במליאת המועצה ובמשרד הפנים, הקצאתו התקציבית והתזרימית לכל יחידה במועצה, ובקרה וביקורת שוטפים על אופן ביצועו המיטבי מול כלל היחידות.  

תחומי אחריות:

 • הכנה של תקציבי המועצה וביצוע מעקב
 • גבייה והכנסות שונות
 • ניהול תקציבי פיתוח ופרויקטים
 • פיקוח ובקרה על ניצול תקציבי של אגפי המועצה
 • הנהלת חשבונות מול ספקים וקבלנים
 • ביצוע רכש, לוגיסטיקה ומחשוב למועצה
 • ניהול צי רכבי המועצה וביטוחי המועצה
 • בדיקת זכאות ומתן הנחות בארנונה לתושבים זכאים לפי החוק
 • עריכת שומת ארנונה

  מה אתם יכולים לעשות בשבילנו? לעקוב אחרי הנחיות הגבייה. להגיש את כל המסמכים הרלוונטים.   מה אנחנו מתחייבים לעשות עבורכם?

 • להנגיש מידע – להציג את הטפסים ולעדכן מידע באתר האינטרנט של המועצה.
 • לדון בבקשות להנחה בארנונה מיום מסירת כל המסמכים הנדרשים כמפורט באתר המועצה.
 • לסייע לכם בקבלת הנחות מס הכנסה

 

קרא עוד

phoneטלפונים שימושיים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
חיים שחר
גזבר המועצה
חנה פנירי
מזכירת המחלקה
אילנה אברהמי
מנהלת חשבונות
יובל גוט
אחראי תחום תבר"ים
דביר אטיאס
רכש, אספקה וביטוחים
נסיה חנונה
חשבת שכר