מענה טלפוני וכתובת מייל בנושאים כלליים

02-9969513 מייל: gviya@kiryat4.org.il

זמני קבלת קהל:

ימי ראשון:

18:00- 15:00

ימים שני עד חמישי:

12:30- 8:30

 

עובדי מחלקת הגבייה:

מיכאל דובינסקי מנהל גבייה ואכיפה      טלפון: 02-9969557         מייל: michaeld@kiryat4.org.il 

רחל מור פקידת גבייה.                       טלפון: 02-9969553          מייל: mor@kiryat4.org.il 

גילה נרקיס פקידת גבייה.                    טלפון:02-9969514

ליטל רוזן פקידת גבייה.                     טלפון: 02-9969599            מייל: lital@kiryat4.org.il