מענה טלפוני:

02-9969513

קבלת קהל:

ימי ראשון:

18:00- 15:00

ימים שני עד חמישי:

12:00- 8:30

16:00- 14:00