info_outlinedמידע חשוב

מנהל האגף

חגי גלס

טלפון

02-9969549

פקס

02-9963271

דוא"ל

[email protected]

רקע קצר: מחלקת שפ"ע אמונה על טיפוח ואחזקת המרחב הציבורי וכן אחזקה שוטפת של מבני המועצה שברחבי היישוב. עובדי האגף פועלים בתחומים הבאים:

  • מניעת מפגעים וטיפול בהם.
  • אחזקה שוטפת של רחובות הישוב, טיפול בתשתיות, אחזקת כבישים ומדרכות, טיפול בתמרורים וסימון כבישים,
  • אחזקה שוטפת של מבני המועצה מערכות החינוך,
  • במסגרת עבודתם מטפלים עובדי המחלקה באחזקה וטיפול שוטף במערכות המים, הביוב, משאבות.
  • ניקיון ושמירה על סביבה נקייה ומטופחת, פינוי אשפה, גזם וגרוטאות. קידום ויישום המיחזור, אחזקת הגינון בישוב תוך שימת דגש על התחדשות תמידית, צמחיה מתאימה למקום וחיסכון במים.
  • אחזקת  גנים ציבוריים ריהוט גן ומתקני חצר. בנוסף מתקיימת פעילות רצופה להדברת ולהרחקת מזיקים (זבובים, יתושים, דבורים ומכרסמים)
  • עובדי החשמל מטפלים בכל הקשור לתאורת הרחובות, מערכות בקרה ותקשורת, מתקני שאיבת מים וביוב וכן אחזקה שוטפת של מערכות החשמל במוסדות החינוך. מה אתם יכולים לעשות עבורנו:
  • אנו מבקשים מהתושבים וממקבלי השירות להעביר אלינו פניות על תקלות ומפגעים, כל פניה מתועדת ונרשמת כל פניה למזכירות המחלקה, משובצת כמשימה לאחד מעובדי השפ"ע או לבעל מקצוע חיצוני אשר יתקן את הנדרש.
  • רישום הפניות מאפשר לנו לעקוב אחר כלל המשימות והחשוב ביותר, זמן מתן השירות והתשובה שניתנת לכל פונה.
  • צריכים לזכור כי עובדי המועצה לא יכולים לדעת על תקלות אשר לא מדווחות למועצה , לכן, חשובות מאד פניות מפורטות למזכירות המחלקה עם השארת פרטי הפונה על מנת שנוכל במקרה הצורך לחזור אל הפונה ולקבל פרטים והבהרות לגבי התקלה. מתחייבים לעשות בעבורכם: מתן שירות איכותי , מקצועי, יעיל וזמין במצבי שגרה ובחירום. נמשיך לפעול למען שיפור איכות החיים ולרווחת התושב

 

phoneטלפונים חשובים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
חגי גלס
מנהל המחלקה
רחלי בלוצרקובסקי
מזכירת המחלקה
בתיה רם
רכזת רישוי עסקים