המדור הווטרינרי אמון על שמירת בריאות הציבור מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית. משימותיו המרכזיות הן פיקוח על מוצרים מהחי, שירות למחזיקי בעלי חיים יל פי חוק, והפעלת חוק מניעת כלבת בהתאם להוראות משרד החקלאות.

תחומי אחריות:

  • פיקוח על בעלי חיים של תושבים ועל בעלי חיים משוטטים
  • חיסונים כלבים ופעילות למניעת מחלת הכלבת
  • פיקוח על מכירת מזון מהחי בבתי עסק

מה אתם יכולים לעשות בשבילנו?
להקפיד שחיות המחמד שלכם יקבלו את חיסוניהן במועד. הן יודו לכם על כך.

מה אנחנו מתחייבים לעשות עבורכם.

  • לתת מענה למקרים של נשיכה על ידי בעל חיים.
  • לטפל בבעלי חיים משוטטים במוסדות חינוך או שטחי ציבור.
  • לשמור על המזון שלכם. לבצע ביקורת בעסקים.
  • לטפל בליקויי תברואה בעסקים

phoneטלפונים חשובים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
ד"ר הילה מיקולשיק
וטרינרית רשותית