הפיקוח העירוני פועל בהתמדה לקיום סביבת חיים איכותית, בטיחותית ונקייה במרחב הציבורי, וזאת באמצעות פיקוח ואכיפת החוק ברחבי המועצה.
פעילות הפקח נעשית מתוקף חוקי המדינה, חוקי עזר עירוניים של המועצה וחוק רישוי עסקים.
הפיקוח והאכיפה מתבצעים תוך קשר הדוק עם המועצה ופניות התושבים למען שיפור איכות החיים.

תחומי אחריות:

  •  אכיפת צעדים נגד מפגעי תברואה הפוגעים בבטיחות ובאיכות החיים במרחב הציבורי
  • טיפול בשפיכת פסולת בשטח ציבור
  • פיקוח על אחזקת שטחי גינון ציבוריים
  • מניעת שיטוט של בעלי חיים ללא בעליהם.
  • טיפול מניעתי ואכיפתי בעסקים המייצרים פסולת
  • טיפול בתליית שלטים ומודעות שלא בלוחות המודעות

מה אתם יכולים לעשות בשבילנו?
להרים טלפון למחלקת שפ"ע או למוקד כשאתם נתקלים בגרוטאות , פסולת בשטח ציבורי או כל מפגע תברואי או בטיחותי , כמו שהייתם רוצים שכל אחד אחר יעשה.

מה אנחנו מתחייבים לעשות עבורכם?
לתת מענה אדיב ומהיר ככל האפשר לפניות תושבים. לערוך סבב פיקוח יזום בכל רחבי המועצה.

  • לפעול במהירות, ולאכוף את חוקי העזר של המועצה במפגע בטיחותי.
  • לרענן ולפרסם דגשים מחוקי העזר של המועצה פעמיים בשנה, באמצעות לוחות המודעות, אתרי האינטרנט ומזכירויות היישובים.