תושבים יקרים,

לאור החלטת משרד הפנים על חלוקת תווי מזון להלן הסבר על התהליך:

  1. תושבים שקיבלו הנחת ארנונה 70%-90% בשנים 2020/2021 מסיבה כלכלית בלבד וכן תושבים הזכאים לקצבת זקנה מביטוח לאומי + השלמת הכנסה (לא מדובר בקצבת זקנה רגילה וכן לא מדובר בקצבת נכות), יועברו באופן אוטומטי למשרד הפנים. ואין צורך לפנות למחלקה בנושא זה.
  2. תושבים שקיבלו הנחות מסיבות אחרות (כגון: שירות צבאי/ נכות ביטוח לאומי וכו) או שלא הגישו כלל ועומדים בתנאים לקבלת הנחה של 70%-90% מסיבה כלכלית, ימלאו בקשה לבדיקת הכנסותיהם בקישור המצורף:
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=25693a0c0aa73a9008b7c44ca69cb389
  1. לאחר בדיקת הבקשות- הזכאים לפי מבחן ההכנסות בהנחה של 70%-90% יועברו למשרד הפנים לצורך קבלת התווים.

חשוב להדגיש שזכאות לקבלת תווי המזון אינה מקנה הנחה בארנונה!

תווי המזון יחולקו ב-3 פעימות:
▪️ פעימה א' יועברו מי שכבר הגישו בקשות להנחה לשנים 2020-2021 וקיבל הנחה 70%-90% וכן זכאים לקצבת זקנה + השלמת הכנסה.
▪️ פעימה ב' ניתן להגיש בקשות להנחה עד לתאריך 18/3/2021
▪️ פעימה ג' ניתן להגיש בקשות להנחה עד לתאריך 8/4/2021

להזכירכם ניתן להגיש בקשות מסיבה כלכלית לשנת 2021 עד לתאריך 31/3/2021 בלבד.
לאחר התאריכים הנ"ל לא יתקבלו בקשות חדשות.