שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
גילה נרקיס
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
רעות רוזנפלד
מנהלת היחידה הקהילתית
סוניה מנלון
רכזת קליטה
שירן רבינוביץ
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי
הדר איזיק
רכזת אזרחים ותיקים
אריאלה ג'קובס בסטקר
רכזת היחידה להתנדבות
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
מוקד 4
חירום
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
נועה דניאל
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
מורן אלמליח
מזכירה
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
שרון גוט
מנהלת המרכז
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
רויטל שנור
מנהל
מיכל מנחם
מזכירה
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
ד"ר הילה מיקולשיק
וטרינרית רשותית
שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
דוד גולדמן
מנהל