ממ"ד בנים

אגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון ,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות
הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער ממלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות
החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים על העיר בתחומי חינוך וחברה :

אגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון ,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות
הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער ממלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות
החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים על העיר בתחומי חינוך וחברה :

אגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון ,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות
הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער מאגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון
,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,

בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער ממלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות
החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים על העיר בתחומי חינוך וחברה :מלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).
מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים עינוך וחברה :