אגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון ,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות
הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער ממלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות
החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים על העיר בתחומי חינוך וחברה :

“ציטוט או הדגשה שמעבירה את המסר. משהו מתוך התוכן הכתוב שתופס
את הגולש ומזמין אותו לקרוא”

אגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון ,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות
הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער ממלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות
החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים על העיר בתחומי חינוך וחברה :

אגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון ,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות
הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער מאגף החינוך והחברה מרכז סביבו את כלל העשייה החברתית חינוכית בקריית ארב חברון
,מגיל מעון ועד שיבה. תוך שיתופי פעולה רחבים עם יחידות הסמך רווחה מתנ"ס ,קהילה . אנו מרכזים את הטיפול הישיר בגנים ,בביה"ס היסודיים ,

בחט"בובה"ס על יסודיים . כמו כן ניהול מחלקת הנוער היישובית
על כל זרועותיה :קידום נוער ,תוכנית הילה , מועדון נוער ממלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות
החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים על העיר בתחומי חינוך וחברה :מלכתי תנועות נוער (בית"ר ,בנ"ע ,אריאל ).
מסגרות הכפופות ישירות לאגף הן :מוסדות החינוך , מרכז פסג"ה למורים , הספרייה הציבורית ,השרות הפסיכולוגי .קצת נתונים עינוך וחברה :